Minskat anställningsskydd öppnar för misstroende mot finska regeringen Justitie- och arbetsminister Jari Lindström, statsminister Juha Sipilä och numera före detta finansminister Alexander Stubb möter pressen efter att parterna kommit överens om konkurrensavtalet våren 2016. Foto: Sakari Piippo/Finlands regering

Minskat anställningsskydd öppnar för misstroende mot finska regeringen

Finland En allt djupare konflikt om den finska regeringens planer att luckra upp anställningsskyddet på företag med färre än tio anställda får nu regeringen att riskera ett misstroende nästa vecka från riksdagen.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Som Arbetsvärlden kunde berätta förra veckan finns stora motsättningar i Finland om regeringens planer på ett försvagat anställningsskydd i företag med färre än tio anställda. Under onsdagen togs 30 000 arbetare och tjänstemän ut i endagsstrejk i protest mot regeringens förslag.

Strejken har inte fått regeringen att dra tillbaka sina planer på att luckra upp det som man i Finland kallar uppsägningsskyddet. Nu tas allt fler tjänstemannagrupper ut i övertidsblockader (se faktaruta intill), samtidigt som statsminister Juha Sipilä, Centerpartiet, meddelat att regeringen inte tänker ge sig.

Allt fler privattjänstemän i övertidsblockad

Konfliktåtgärderna i Finland berör alla tre centralorganisationer, men har till en början främst berört LO-sidan. Men enligt den finska motsvarigheten till Unonen, Pro, togs några privattjänstemannagrupper ut i övertidsblockad redan i ett tidigt skede, bland annat inom industrin och i fastighetsbranschen.

I fredags, ett dygn efter att endagsstrejken var över, slöt akademikernas Ingenjörsförbundet upp med en övertidsblockad för vissa av sina medlemmar.

Under denna vecka inleddes övertidsblockad för bland andra pedagoger på privata förskolor, socialarbetare, vissa statligt anställda samt för tjänstemän och tekniska tjänstemän inom stuveribranschen

+ Expandera

I går torsdag meddelade statsministern på en presskonferens att regeringen tar frågan till riksdagen genom ett meddelande på tisdag nästa vecka, och öppnar på så sätt en riksdagsdebatt i frågan och  därefter en förtroenderöstning om regeringen. Detta gör också att regeringen i teorin riskerar misstroende i riksdagen på onsdagen.

Juha Sipilä spelar med ”ganska höga insatser här” genom att göra det till en fråga för riksdagen

Tillvägagångssättet irriterar facken, enligt intervjuer i Hufvudstadsbladet, eftersom frågan ännu inte finns i form av någon proposition, inte heller har det finska lagrådet hanterat något förslag. I stället skulle regeringen på det här sättet utverka ett förhandsstöd.

Professorn i statskunskap vid Åbo Akademi, Göran Djupsund, säger till svenska YLE att statsminister Juha Sipilä spelar med ”ganska höga insatser här” genom att göra det till en fråga för riksdagen. Men att utspelet kan tolkas som ett försök att få ordning i regeringspartiernas led – genom att ta frågan till riksdagen med risk för förtroendeomröstning försöker man tvinga fram sina egna riksdagsledamöter att ställa sig bakom förslaget. Liknande metod användes bland annat för konkurrenskraftsavtalet som avtalades mellan regeringen och parterna 2016.

Kompakt motstånd från facken

Motståndet mot regeringens planer till uppluckrat anställningsskydd i små företag är kompakt från facken – alla tre centralorganisationer motsätter sig förslaget. Finska socialdemokrater å sin sida anklagar regeringen för att försämra villkoren under täckmanteln att man vill öka sysselsättningen.

Förhandlingschefen på Unionens finska motsvarighet, Pro, Antti Hakala, kommenterar den senaste utvecklingen i ett mejl till Arbetsvärlden: ”Situationen är ännu öppen. Vi godkänner fortfarande inte en försvagning av uppsägningsskyddet i små företag. Löntagarsidan överväger vilka åtgärder som vidtas för att motverka propositionen.”

Enligt uppgift till Arbetsvärlden finns ett motstånd även på arbetsgivarorganisationen Finlands näringsliv som symboliseras av tystnad från arbetsgivarna i den annars heta finska debatten.

Däremot applåderas regeringens planer av det finska småföretagarförbundet, Företagarna i Finland. ”Regeringen visar ledarskap” säger dess ordförande Jyrki Mäkynen i ett uttalande, och förklarar att Företagarna i Finland anser att propositionen är viktig, med tanke på uppmuntrandet av småföretag att sysselsätta fler.

Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar