Ministern öppnar för höjda behörighetskrav Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson, (S), säger till Arbetsvärlden att hon inte kommer göra någon omfattande reform av lärarutbildningen men öppnar för vissa höjda krav. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT.

Ministern öppnar för höjda behörighetskrav

Lärarutbildningen En lägsta resultatgräns för antagning via högskoleprovet är inte aktuell, menar högskoleminister Helene Hellmark Knutsson. Däremot kan hon tänka sig att titta närmare på höjda behörighetskrav till ämneslärarutbildningen.
Karin Bromander
23 maj 2017 | 15:53
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Genomströmningen på ämneslärarutbildningen är en utmaning. Jag delar Tillträdesutredningens bedömning om att vi kan behöva se över behörighetskraven, säger högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S).

Alla partier föreslår förändringar

I vårbudgeten tillsätter regeringen med stöd av Vänsterpartiet pengar för ytterligare 3 600 utbildningsplatser. Men även de andra riksdagspartierna har önskningar om reformer. Ett axplock:

  • (C) vill öppna för att låta privata aktörer utbilda lärare,
  • (M) vill öka antalet undervisningstimmar och införa en bonus för de som tar examen inom utsatt tid,
  • (L) vill sätta en lägsta gräns på resultatet 0,9 för antagning via högskoleprovet och ställa ytterligare krav på ämnesbetyg för behörighet,
  • (SD) vill att de lärarutbildningar som inte klarar kvalitetskraven läggs ner.
+ Expandera
Hon säger att hon delar Skolkommissionens uppfattning om att frågan först bör utredas, men med tanke på de siffror som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visade tidigare i år är höjda behörighetskrav för att komma in på ämneslärarutbildningen någonting som absolut borde tittas närmare på. UKÄ:s siffror visar att 54 procent av de med gymnasiebetygssitt på 11 eller lägre (där 20 är maxsnittet) som börjar läsa på ämneslärarutbildningen hoppar av i ett tidigt skede.

Och att införa en lägsta resultatgräns för de som antas via högskoleprovet är inte aktuellt, menar Helene Hellmark Knutsson.

– Det är mindre lämpligt eftersom det ju handlar om urval. Då skulle sökande i stället hamna i betygskvoten och det riskerar att påverka antagningen där.

Fler platser inget hinder för god kvalitet

Regeringens beslut att bygga ut lärarutbildningen har mött kritik från flera håll, inte minst eftersom det i dag är mycket lågt söktryck till flera utbildningsinriktningar. Men Helene Hellmark Knutsson tycker att kritikerna slår för brett.

– De generaliserar för mycket, problemen i lärarutbildningen gäller inte alla inriktningar. Vi har ordentliga kunskapsunderlag för den här utbyggnaden, vi vet att lärosätena klarar både att hålla kvalitet i utbildningen och se till att genomströmningen håller en bra nivå.

Utbyggnaden är väldigt viktig för att kunna åtgärda lärarbristen, som ser ut att bli konstant om vi inte gör någonting.

Helene Hellmark Knutsson påpekar att det dock är stor skillnad på de olika inriktningarna i lärarutbildningen. Förskollärarutbildningen har både många sökande och klart färre avhopp.

– Utbyggnaden är väldigt viktig för att kunna åtgärda lärarbristen, som ser ut att bli konstant om vi inte gör någonting. Det är avgörande för att alla barn ska kunna möta behöriga lärare. Sedan kommer vi såklart att behöva göra justeringar efter hand.

Vill ha bred överenskommelse

Helene Hellmark Knutsson säger att breda, blocköverskridande överenskommelser kring lärarutbildningarna är önskvärda.

Söktrycket ökat med 70 procent de senaste åren, det verkar helt enkelt som att utbildningen faller studenterna i smaken.

– Det är också därför jag inte kommer att göra någon omfattande reform av lärarutbildningen. Vi kan ju se att söktrycket ökat med 70 procent de senaste åren, det verkar helt enkelt som att utbildningen faller studenterna i smaken. Det är också viktigt att arbetsgivarna vet vad de kan vänta sig av nya lärare.

– Just nu arbetar vi inom En nationell samling för läraryrket, som ju samlar representanter från fackförbund och arbetsgivare. Och min önskan är självklart att vi ska kunna jobba i riksdagen med det här.

Karin Bromander

/ Kontakta skribenten

23 maj 2017 | 15:53

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev