Många längtar tillbaka till kontorens kreativitet Efter ett års distansarbete längtar de flesta tjänstemännen tillbaka till kontoren, men inte på heltid. Arkivbild: Henrik Montgomery / TT

Många längtar tillbaka till kontorens kreativitet

Undersökning När Stockholms handelskammare nu frågar storstadens tjänstemän om hur de ser på att arbeta hemifrån efter ett år av distansarbete, visar det sig att längtan tillbaka till kontoren är stark. Det som drar är gemenskap och kreativitet.
30 mar 2021 | 15:19
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När många tjänstemän flyttade hem arbetet för ett år sedan var det få som kunde föreställa sig hur dramatiskt skiftet som väntade skulle bli. Men ett år senare sitter fortfarande många hemma och jobbar, och än så länge ser det ut att vara fram till sommaren.

När Stockholms handelskammare nyligen frågade 1 100 tjänstemän i Stockholm om hur de ser på sitt distansarbete efter nära ett helt år, visar det sig att många längtar tillbaka till kontoren, åtminstone på deltid.

I rapporten Förändrade vanor efter pandemin – så påverkas arbetsplatserna och staden, framgår det att kontorsarbetsplatserna visar sig erbjuda mycket av kreativitet, energi och spontana samtal. Och enligt Handelskammaren är längtan tillbaka till kontoren nu stark.

 

De flesta jobbade aldrig hemifrån före pandemin

80 procent av dem arbetade i princip aldrig hemifrån före pandemin, men nu svarar 55 procent att de arbetar helt och hållet hemifrån på grund av pandemin.

 

Fredrik Erfelt som är analytiker på Stockholms handelskammare, och författare till rapporten, säger att även om könsaspekten inte är det viktigaste i resultatet, så finns det vissa skillnader mellan kvinnor och män.

– Trots att kvinnorna i undersökningen oftare sitter i egna rum, är kvinnor något mer lockade av att arbeta hemifrån efter pandemin än männen i undersökningen.

Och på frågan: Var vill du helst göra arbetsuppgifter som kräver fokus, svarar 60 procent av männen hemmet medan 73 procent av kvinnorna föredrar att utföra sådana arbetsuppgifter hemifrån. Handelskammaren har inte analyserat varför skillnaden ändå är så pass stor.

Intressant nog har arbetstagare och arbetsgivare i Stockholm nästan exakt samma syn på kontorsarbetandet när pandemin är över

På frågan ”Föreställ dig att pandemin är över och att restriktionerna är helt borta. Hur mycket tror du att du kommer att vilja arbeta hemifrån då?” är skillnaden mindre. Kvinnorna svarar då att de vill arbeta hemma 2,0 dagar i veckan medan männen i genomsnitt vill arbeta hemifrån 1,8 dagar i veckan.

Intressant nog har arbetstagare och arbetsgivare i Stockholm nästan exakt samma syn på kontorsarbetandet när pandemin är över: båda grupperna i handelskammarens undersökning ser framför sig att man arbetar i genomsnitt 3,1 dagar i veckan på kontoret, och resten på distans.

De unga är lite mer kontorskramare än vad kvinnor över 35 år är

Kanske hade man kunnat förvänta sig att den unga gruppen som är mest digitaliserad hade varit mest positiv till att arbeta på distans. Men den bilden ges inte i den här undersökningen.

– De unga är lite mer kontorskramare än vad kvinnor över 35 år är, berättar Fredrik Erfelt. Och det gäller både kvinnor och män i den gruppen.

Man förstår vilken fantastisk plats det är för arbetet.

Hans egna reflektioner är att tjänstemännen generellt ändå är förvånade över hur bra det har gått att jobba hemma, och det gäller både arbetstagare och arbetsgivare.

– Men det innebär inte att folk vill jobba hemma fem dagar i veckan, utan man ser att kontoren har en otroligt viktig funktion för delar av arbetet. Den riktning som arbetslivet går mot, det kreativa med interaktivitet, det är kontoret också lämpat för. Man förstår vilken fantastisk plats det är för arbetet.

Fotnot: Undersökningen som genomfördes av Novus 16 februari–4 mars 2021, och bygger på svar från 1 121 tjänstemän i Stockholms län, i både offentlig och privat sektor. Dessutom gjordes 200 telefonintervjuer med arbetsgivare i länet.

30 mar 2021 | 15:19
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar