DIK inför 30 minuters friskvård per dag under pandemin Johanna Lindell, vd DIK Fotograf: Robert Stjernberg

DIK inför 30 minuters friskvård per dag under pandemin

Arbetsmiljö För en vecka sedan började fackförbundet DIK:s pandemiavtal gälla för de anställda på kansliet i Stockholm. Mer tid för friskvård är något som införts på flera arbetsplatser i Sverige under pandemin.
18 feb 2021 | 11:27
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Johanna Lindell är nytillträdd vd för fackförbundet DIK. En av hennes första åtgärder har varit att införa ett pandemiavtal. Det innebär att de 32 anställda på kansliet i Stockholm har rätt till en halvtimmes friskvård per dag på betald arbetstid. De två anställda i Malmö inkluderas också i avtalet.

− Det är ett tillfälligt villkorsavtal, som vi kallar ett pandemiavtal. Det handlar om att vi vet att arbetsmiljön på vissa sätt är sämre under pandemin. Man sitter hemma och jobbar och rör sig inte lika mycket som vanligt. I vanliga fall rör man sig kanske mellan olika möten i olika delar av stan, eller när man reser till och från arbetet. Nu har all denna rörelse försvunnit och vi vet att många upplever att de sitter hela dagen i digitala möten, säger Johanna Lundell, vd på DIK.

Andra arbetsgivare som också infört nya friskvårdsåtgärder under pandemin

RFSL införde under sommaren 2020 rätt till friskvård för alla anställda som arbetar mer än halvtid för att underlätta för rörelse under pandemin.

MSB införde under oktober förra året rätt till en halvtimmes friskvård per dag för de anställda under pandemin. Det gäller de dagar de anställda arbetar hemifrån och träningen ska ske under eller i anslutning till arbetsdagen.

De anställda inom Skellefteå pastorat fick sommaren 2020 en extra timmes friskvård i veckan under pandemin. En timme fördubblades och blev två.

Hogia har infört friskvård online under coronan på företagets intranet med träningspass och rörelsepauser där de som instruerar i filmerna också är kollegor. Vissa träningspass direktsänds.

+ Expandera

Tips från MSB

Johanna Lindell började som vd för DIK i januari i år. Hon har inte hunnit fånga upp några signaler om att de anställda skulle må dåligt under pandemin, men menar att det är allmänt känt att hemmajobbare har svårt att komma ut och lätt blir stillasittande när digitala möten avlöser varandra. Därför ville hon underlätta för de anställda att komma ut och då dagsljus och röra på sig.

− När jag började på DIK skrev jag på Linkedin och frågade vad andra arbetsgivare gör för att underlätta under pandemin, och då var det en anställd på MSB som tipsade om detta, säger Johanna Lindell.

Johanna Lindell, vd DIK
Bild: Jessica Segerberg

Jag hoppas att denna halvtimme ska ge ökad tid för reflektion och andra positiva effekter

Hur ska man hinna?

På frågan om hur de anställda hinner med att jobba en halvtimme kortare när de inte har fått mindre att göra svarar Johanna Lindell:

− I instruktionerna kring detta ska medarbetarna ha en dialog med sin chef om de upplever att de inte hinner ta ut sin halvtimme. I så fall får chefen hjälpa till att prioritera om i arbetet.

Avtalet är inte tvingande och alla får göra som de vill, men rekommendationen från arbetsgivaren är rörelse.

− Alla har förtroendearbetstid men som arbetsgivare vill jag gärna sända signalen att det är viktigt att komma ut. Det är upp till medarbetarna att lägga ut den där tiden och att exempelvis spara en halvtimme från en dag till en timme dagen efter är okej, säger Johanna Lindell.

Nyhetsbrev

Mötestid kan ändras för att ge tid till rörelse

Hon har också informerat de anställda om att det är okej att de kan föreslå sin chef om att möten som vanligtvis börjar kl 13 istället ska starta klockan 13.30 så att de hinner ut i samband med lunch. Kanslimötena, som hålls en gång i månaden, kommer exempelvis att starta 13.30.

− Men detta är mer en uppmuntran till och ett möjliggörande av att kunna komma ut, inte något vi kommer att följa upp med piska. Jag är medveten om att friskvård och allt kring hälsa kan vara laddat, men min förhoppning är att avtalet ska leda till ett ökat välbefinnande. De anställda har ett bitvis stressigt arbete, särskilt de som har kontakt med medlemmar. Jag hoppas att denna halvtimme ska ge ökad tid för reflektion och andra positiva effekter, säger Johanna Lindell.

Avtalet gäller året ut

Avtalet är skrivet att det gäller året ut, men det finns möjlighet att förkorta eller förlänga det beroende på hur det går med pandemin och vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

− Så länge som hemmajobb rekommenderas så kommer vi nog att ha det. Sedan får vi se, det här kanske slår så väl ut att vi funderar på att permanenta det, säger Johanna Lindell.

I nuläget finns inga andra förslag på hälsofrämjande åtgärder på DIK:s kansli, men just nu genomförs en enkät bland de anställda och resultaten i den kan eventuellt leda till fler åtgärder.

Bokcirklar och e-böcker

Johanna Lindell säger att det finns mycket man kan göra som arbetsgivare när det gäller att arbete för en bättre arbetsmiljö under pandemin och att det gäller att vara kreativ och utgå från den egna personalen. Att satsa på bokcirklar, ge e-böcker till personalen som de kan lyssna på eller att införa friskvård varje dag är bara några exempel.

− I Stockholm ser man att de anställda har börjat gå tillbaka till arbetsplatserna trots den höga smittspridningen. Det är viktigt att hålla i arbetsmiljön för hemmajobbarna så att man inte går tillbaka till arbetsplatsen bara för att man är uttråkad.

18 feb 2021 | 11:27

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev