Bättre arbetsmiljökunskap krävs när vi ska jobba mixat Några från kontoret, andra hemifrån - framtidens mix kommer ställa krav på arbetsmiljön, menar Unionen i en ny studie. Foto: Jessica Gow / TT

Bättre arbetsmiljökunskap krävs när vi ska jobba mixat

Ny undersökning Pandemins nödlösning med hemmakontor ser ut att bli en del av tjänstemännens nya normala. Pressen är stor på arbetsgivare att anställda ska kunna mixa mellan kontoret och hemmet. Bra, men det tvingar oss alla att lära oss mer om arbetsmiljörisker, menar Unionen.
30 jun 2021 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Att varva arbete på kontoret med distansarbete är det nya normala. Pandemins tillfälliga nödlösningar för att undvika smittspridning ser ut att förändra arbetslivet på sikt för många tjänstemän. Det menar Unionen som har frågat sina arbetsmiljöombud om hur arbetet kommer att förläggas när restriktionerna tas bort.

Sju av tio arbetsplatser som har långsiktiga planer räknar med att blanda kontorsförlagt arbete med distansarbete i framtiden. Ombuden tror att ännu fler anställda vill ha en mix av arbete på kontor och distans.

Arbetsmiljöarbetet ska startas innan det fattas nya beslut.

Annica Hedbrant, Unionen. Foto: Unionen.

Men det här ställer också krav på det ordinarie arbetsmiljöarbetet, menar Unionens arbetsmiljöutredare Annica Hedbrant. Det svåraste tror hon är återgången, och den mix som ser ut att bli för många tjänstemän där man både kommer att arbeta från kontoret och på distans. I grunden ett förebyggande arbete, där man sätter in åtgärder i förväg där riskerna bedöms finnas.

– Arbetsmiljöarbetet ska startas innan det fattas nya beslut. Det är jätteviktigt. Man får titta både på hur man ska riskbedöma distansarbetet, och hur vi ska gå tillbaka till kontoren om det fortfarande finns smittrisker.

Behöver hitta nya samverkansformer

Kunskaper om arbetsmiljöfrågor är viktigare än någonsin, tror hon, också hos anställda. När allt fler arbetsplatser mixar kontorsarbetet med att arbeta på distans ökar kraven på ett ständigt systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Distansarbete över lag ställer krav på andra samverkansformer, som vi måste hitta nu. Det ställer krav på chefer också. Om man sedan regelbundet kombinerar distansarbete med kontorsarbete blir det ännu fler faktorer att hantera. Men man ska också ta tillvara friskfaktorerna: att jobba på distans har varit positivt för många.

Det är jätteviktigt att man har en öppen och regelbunden dialog på arbetsplatsen, och att medarbetare vågar säga till när det inte fungerar

Den som arbetar hemifrån måste samtidigt själv vara med mer än tidigare, och identifiera arbetsmiljörisker och inte minst: berätta om dem.

– Det är jätteviktigt att man har en öppen och regelbunden dialog på arbetsplatsen, och att medarbetare vågar säga till när det inte fungerar. Och arbetsgivarna ska sätta in de åtgärder som behövs för att förebygga de riskerna.

Upptäckte risker efteråt

I början av pandemin när många började distansarbeta upptäcktes riskerna först efteråt, kanske först när värk och andra problem redan hade dykt upp. Så småningom förbättrades den fysiska arbetsmiljön också hemma.

– Åtgärderna som ska sättas in ska motsvara de risker som finns. En del har mått ganska dåligt under perioden, och det uttrycks också av våra arbetsmiljöombud. Det kanske kommer att märkas i höst när vi ska in i en mer normal period.

Ilska på Nordea

Dagens Industri rapporterade nyligen om ilska från personalen när Nordeas svenska ledning meddelade personalen över intranätet att de inte skulle få arbeta hemifrån mer än två dagar i veckan.

– Så riskerar man också att skapa flera arbetsmiljöproblem i stället för att förebygga dem. Vi har en lagstiftning som är till för att samverka om arbetsmiljöriskerna, så att medarbetarna ges möjlighet till inflytande. En bra process gör att beslut förankras och mottas bättre.

Nyhetsbrev

Två tredjedelar har en plan

Men många arbetsplatser har diskuterat och samverkat om frågan, det vittnar Unionens undersökning om. 35 procent av ombuden i Unionens undersökning svarar att man har diskuterat hur man långsiktigt ska arbeta, och på en tredjedel av arbetsplatserna hade man diskuterat på mer kort sikt, fram till hösten.

Annica Hedbrants egna förväntningar på hösten är:

– Fokus på arbetsmiljöarbete! Vi måste se till att våra arbetsmiljöombud har beredskap, och verktyg som man lätt kan använda.

Utvecklingen kan också innebära en bred kunskapshöjning i arbetsmiljöfrågor, tillägger hon.

Martin Linder, ordförande för Unionen, ser starka drivkrafter bland många att kunna mixa kontoret med distansarbete. Foto: Camilla Svensk.

Ser stark drivkraft hos många

Unionens ordförande Martin Linder konstaterar att man nu inte längre behöver spekulera i om arbetslivet har förändrats på sikt på grund av pandemin – vardagen kommer verkligen att se annorlunda ut framöver.

– Drivkraften är väldigt stark hos många att mixa kontor med distansarbete. Därför är det väldigt viktigt att börja planera för det.

Det handlar om att bygga en god organisation i helhet, menar Martin Linder, som tror att vi alla behöver lära oss hur man kan utvecklas hela tiden när inte alla jobba på samma fysiska plats.

Det är viktigt att se till att de som arbetar hemifrån inte hamnar utanför, eller att de som jobbar på kontoret får uträtta ärenden åt dem som jobbar på distans.

– Egentligen har allt vi gjort de senaste decennierna med hur vi behöver förändra arbetsmiljön utgått ifrån att det är arbetsplatsen, kontoret, som är normen. Många arbetsgivare är ju också vana vid det.

Finns risk för att det blir ojämlikt?

– Ja, därför är det viktigt att det inte är påtvingat. Vi ska inte hindra utan skapa förutsättningar för det. Många behöver eller vill arbeta på kontoret, för andra är det tvärtom. Det är viktigt att se till att de som arbetar hemifrån inte hamnar utanför, eller att de som jobbar på kontoret får uträtta ärenden åt dem som jobbar på distans.

Här gäller det att hela tiden ha en dialog, och att vara lite ödmjuk, som han uttrycker det, framför att ha målet att direkt teckna formella avtal.

– Och den arbetsgivare som inte ser drivkraften hos många att kunna arbeta på distans tror jag riskerar att inte bli någon attraktiv arbetsgivare.

30 jun 2021 | 06:00
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar