”Manbassadörer” ska stödja kvinnokampen Konceptet med "Manbassadors" sprids på ledande handelshögskolor i världen. Personerna på bilden förekommer inte i artikeln. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

”Manbassadörer” ska stödja kvinnokampen

Jämställdhet Fenomenet med ”Manbassadörer” sprider sig på flera av världens ledande handelshögskolor. Manliga studenter bildar jämställdhetsgrupper som ska ta kampen för kvinnors ställning i arbetslivet.
12 jan 2017 | 16:10
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Harvard Business School, London Business School, Colombia Business School. Wharton. Det är bara några av de ledande handelshögskolorna i världen där ordet ”Manbassador”, eller ”Manbassadör”, blivit en grej.

Kan det vara ett sätt att möblera om i framtidens styrelserum?

Gräsrotsrörelsen har på ett fåtal år fått spridning. Studentgrupper bildas för män som vill ta strid för kvinnors ställning i näringslivet. Kampen för jämställdhet, poängterar man, kan inte bara föras av 50 procent av befolkningen – som ”Manbassadörer” vill männen hjälpa kvinnorna att krossa glastaket, bekämpa sexism och öka kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.

Tanken är att de manliga studenterna som väljer att bli ”Manbassadörer” ska arbeta för jämställdhet på campus – men också att de, kanske i framtida ledande roller i näringslivet, ska kunna åstadkomma positiv förändring vad gäller jämställdhet mellan könen på arbetsmarknaden.

”Män som allierade”

Den snabba spridningen av fenomenet har föranlett Forté Foundation, ett icke-vinstdrivet konsortium av företag och handelshögskolor som lobbar för stärkta möjligheter för kvinnor i näringslivet, att starta Men As Allies Initiative. Projektet ska underlätta bildandet av liknande manliga jämställdhetsgrupper på campus, bland annat genom att erbjuda ett verktyg riktat mot studenter som vill bilda en sådan grupp.

”På Handelshögskolan använder vi inte specifikt Manbassadors-konceptet.”

Men när Arbetsvärlden gör en rundringning bland svenska handelshögskolor är fenomenet – än så länge – okänt.

– Nej, jag vet inte vad det är för något, säger Karol Vieker, jämställdhets- och mångfaldsansvarig på Handelshögskolan i Stockholm, och utvecklar sitt svar på mejl efter att ha fått ta del av materialet:

– På Handelshögskolan använder vi inte specifikt Manbassadors-konceptet men vi arbetar på en mängd olika sätt för att uppnå en jämn könsfördelning bland både studenterna och de anställda. Jämställdhet är inte en “kvinnofråga” utan alla oavsett kön måste engagera sig om Handelshögskolan ska vara en plats där kön inte påverkar ens möjligheter att lyckas.

Däremot finns det på skolan ett mentorskapsprogram för kvinnor, SSE Sisters.

– Där har vi kvinnliga studenter som är ute på olika gymnasieskolor runt om i Stockholmsområdet just för att försöka få fler kvinnor att vilja komma hit och plugga de områden som traditionellt varit väldigt mansdominerade, säger Karol Vieker.

På Göteborgs Handelshögskola svarar kommunikationsansvarig Maria Norrström som inte heller hört något om ”Manbassadors”.

– Jag känner inte igen det men vi har ju studentgrupper, studentföreningar, som jobbar med jämställdhetsfrågor. Till exempel juristerna har en förening som heter ”Femjur” och det finns handelskvinnliga nätverk och så där. I Femjur vet jag att det finns manliga studenter som är medlemmar.

12 jan 2017 | 16:10

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar