Kvinnorna får större lönehöjningar än männen John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet. Foto: Simon Markusson

Kvinnorna får större lönehöjningar än männen

Löneskillnader Kvinnor får över lag större lönehöjningar än medianen. Inom samtliga sektorer minskar löneglappet mellan kvinnor och män, enligt Medlingsinstitutets årsrapport. De oförklarade löneskillnaderna är borta om 21 år om trenden fortsätter.
20 feb 2017
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Unga och kvinnor får oftare högre lönehöjningar än medianen.

Det är några av de observationer som Medlingsinstitutet gör i sin årsrapport som presenterades på måndagen. Något som inte varit oväntat utan ligger i linje med tidigare utveckling.

– När det kommer till ålder kan man lyfta fram att för gruppen som får de högsta löneökningarna är genomsnittsåldern lägre. Yngre personer med något mindre löner får högre löneökningar, säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

”Det speglar kanske trenden med minskade löneskillnader mellan män och kvinnor.”

Sifforna bekräftar en ”vedertagen bild” av löneutvecklingen. Unga har generellt en brantare löneprofil än äldre.

Och kvinnorna fortsätter att knappa in på männen.

– En observation vi gör är att om man tittar på löneökningar över medianen fördelat på kön så ser vi att kvinnor genomgående får lite högre löneökningar. Det speglar kanske trenden med minskade löneskillnader mellan män och kvinnor, att kvinnor har haft en högre ökningstakt i lön, säger John Ekberg.

Lönegapet mellan män och kvinnor har minskat inom samtliga sektorer och snabbast inom statlig sektor. Där har de ovägda löneskillnaderna minskat med 7 procentenheter.

Siffrorna om lönestrukturerna är från 2015 och Medlingsinstitutet bearbetar fortfarande 2016 års siffror som kommer presenteras i maj. En specialrapport om löneskillnader mellan könen väntas också i juni.

Jämställda löner ”om 21 år”

Utvecklingen har dock pekat mot minskat lönegap inom samtliga sektorer sedan åtminstone 2006. Mellan 2006-2015 minskade lönegapet med 3,8 procentenheter om man slår ihop alla sektorer. Den ovägda löneskillnaden mellan män och kvinnor var 12,5 procentenheter 2015. Det är alltså siffror där man inte rensat bort strukturella skillnader så som yrkesval.

Om takten skulle fortsätta på samma sätt skulle ovägda löneskillnaderna vara helt borta om ungefär 33 år.

De oförklarade löneskillnaderna efter standardvägning, alltså rensat för skillnader i yrke, utbildning, ålder och arbetstid, har också minskat de senaste åren. År 2015 var den oförklarade löneskillnaden mellan män och kvinnor 4,6 procent, en minskning med 2,2 procentenheter sedan 2005.

Fortsätter minskningen i samma takt är de oförklarade löneskillnaderna borta om ungefär 21 år.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar