Kraftig ökning av uppsagda som börjar plugga Uppsagda tjänstemän väljer i allt högre grad att studera för att byta yrke. Arkivbild: Studenter pluggar på Kungliga Biblioteket i Stockholm, KB Foto: Isabell Höjman / TT

Kraftig ökning av uppsagda som börjar plugga

Omställning Antalet uppsagda tjänstemän som börjar studera för att gå stärkt ur pandemin ökar kraftigt. Många byter yrke, och allra vanligast är att byta till vården. Det är en väldigt spännande tid vi lever i nu, vi är mitt i ett skifte, säger Ingela Borenholts, TRR:s utbildningsspecialist.
3 feb 2021 | 11:18
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Omställningsorganisationerna på privata sidan har bråda tider. Efter den snabba ökningen av antalet uppsagda våren 2020 har inflödet planat ut. Men det är fortfarande betydligt fler som kommer till tjänstemännens TRR och kollektivanslutnas TSL än normala år.

Både bland kollektivanslutna och tjänstemän är det fortfarande storstadslänen som är mest drabbade av neddragningar. Men nu de spridit sig lite bredare, både i landet och till fler branscher. Underleverantörer till industrin säger upp personal, det är en viktig näring i exempelvis Smålandslänen. Byggsektorn, som länge klarade sig bra, börjar nu märka av effekterna i form av uppskjutna projekt.

Studier ökar i alla grupper

Trots detta hittar många uppsagda nya lösningar, och omställningsorganisationerna ligger fortfarande på en hög nivå i det som man kallar lösningsgrad – över 90 procent hittar till slut en lösning, på TRR nästan 94 procent.

På LO-sidan har andelen som går till utbildning fördubblats, och bland tjänstemännen har utvecklingen i höstas gått ännu snabbare.

En av förklaringarna är förstås att det ändå finns jobb att söka. En annan är att det tar betydligt längre tid i genomsnitt för uppsagda att hitta en ny lösning, vare sig det handlar om ett nytt jobb, start av utbildning eller av eget företag.

Men det är också allt fler som väljer utbildning. På LO-sidan har andelen som går till studier fördubblats, och bland tjänstemännen har utvecklingen i höstas gått ännu snabbare.

– Under hela 2020 valde 9,4 procent av våra klienter studier jämfört med 5,8 procent året före, berättar TRR:s VD Lennart Hedström på en presskonferens nyligen.

– Men tredje kvartalet 2020 valde nästan 20 procent av våra klienter att studera.

Det skulle innebära en ökning med nästan fyra gånger. I antal personer är ökningen ännu större.

Ökningen är störst bland kvinnor mitt i arbetslivet, i åldern 40 till 49 år

 

Mönstret ser olika ut i de två omställningsorganisationerna.

Bland de kollektivanslutna, i TSL, finns många yngre från ingångsjobb inom hotell, restaurang och handel som väljer att studera.

Bland tjänstemännen är mönstret ett annat: ökningen är störst bland kvinnor mitt i arbetslivet, i åldern 40 till 49 år. Dubbelt så många som tidigare år har valt en längre utbildning. Och av dem väljer de allra flesta att helt byta bana.

Ingela Borenholts, studiespecialist på TRR. Foto: TRR

Tiden vi lever i nu är väldigt spännande när man arbetar med omställning och möjligheten till studier för vuxna. TRR:s studiespecialist Ingela Borenholts upprepar det flera gånger när Arbetsvärlden ringer upp henne.

– Det är mycket nytt på gång när det gäller studier för yrkesverksamma, förklarar hon. Många initiativ tas till att hitta nya vägar till bristyrken, som till exempel lärare. Det satsas mycket på nya utbildningsplatser som är anpassade till behovet på arbetsmarknaden. CSN kommer att höja åldersgränsen för studiestöd till 60 år, mot tidigare 56 år.

– Väldigt spännande blir det att se om det nya avtalsförslaget om omställning blir verklighet.

Ett av de viktigaste hindren mot att studera mitt i livet har handlat om att klara försörjningen. Därför, menar Ingela Borenholts, var också införandet av TRR:s eget studiestöd 2019 avgörande för att många uppsagda tjänstemän mitt i livet skulle våga ta beslutet att skola om sig.

TRR:s studiestöd

Tjänstemän som får stöd via TRR kan ansöka om ett studiestöd som komplement till det generella studiestödet från CSN. Stödet gäller i första hand uppsagda över 40 år som tar vanligt studiestöd från CSN, men TRR kan även stötta personer som är under 40. Behovsprövning kan också göras för den som bland annat på grund av ålder inte kan få generellt studiestöd.

De två första terminerna kan man få TRR:s studiestöd för att komplettera CSN-stödet upp till 70 procent av sin tidigare lön. Termin 3 och 4 med upp till 50 procent av lönen. Stödet har dock ett maximalt tak: högst upp till CSN:s fribelopp.

Källa: TRR

+ Expandera

– Det var ju en anledning till att antalet studerande ökade kraftigt hos oss, konstaterar hon.

Nästan 70 procent av de som väljer längre studier, väljer också att skola om sig till ett nytt yrke. Allra flest väljer det nya yrket inom vården, därefter kommer pedagogik och lärarutbildningar.

Att säga upp sig för att studera till ett helt nytt yrke kan vara ganska utmanande, säger Ingela Borenholts.

– Om man blivit man uppsagd nu i pandemin kan det bli lättare att ta det beslutet. Både lärare och sjuksköterska är sådana yrken som många har haft tankar om länge. Det är jobb där du kan känna konkret att du kan göra skillnad.

 

Många ser också just nu att arbetsmarknaden förändrats snabbt och att möjligheterna att gå vidare i sin egen bransch kan vara begränsad.

Vi vill förstås väldigt gärna presentera vad som ger jobb framåt, men det blir ett samtal där vi coachar i klientens egna val.

Men det kan ta tid; det är vanligt att man behöver bolla sina tankar och vrida och vända på funderingarna ett tag.

– Som rådgivare använder vi ett coachande arbetssätt. Varje person har ofta svar själv. Vi informerar förstås om vad som ger jobb framåt, men det blir ett samtal där vi coachar i klientens egna val.

– Man får den här extra skjutsen nu till studier för man ser att det är en väg framåt. Det är en spännande tid.

3 feb 2021 | 11:18
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev