Komplicerat att få med enskilda LO-förbund i överenskommelsen Martin Wästfelt PTK och Marie NIlsson, IF Metall, kan ha ett knepigt jobb framför sig om IF Metall ska ansluta till överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Foto: TT

Komplicerat att få med enskilda LO-förbund i överenskommelsen

Analys Avtalet mellan PTK och Svenskt Närinsgliv är skrivet mellan huvudorganisationer. Det är tekniskt komplicerat att inkludera enskilda LO-förbund. Men enligt professor Anders Kjellberg krävs nu att fler fackförbund dras in för legitimitetens skull.
Göran Jacobsson
3 dec 2020 | 11:04
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det är mer än sex veckor sedan PTK och Svenskt Näringsliv ställde sig bakom en överenskommelsen om anställningsregler, omställning och en helt ny a-kassekonstruktion. Läget är nu otydligt. LO:s roll är oklar. Arbetsmarknadsdepartementet väntar på en undertecknad överenskommelse från PTK och Svenskt Näringsliv för att kunna sätta igång med lagstiftningsarbetet.

Överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv är skriven för huvudorganisationer. Det innebär att enskilda fackförbund inte kan ansluta sig till det befintliga avtalet. Och det är svårt att skriva om avtalet så det passar ett fackförbund bland annat i de delar som handlar om omställning.

LO har sin omställning kopplad till Trygghetsfonden medan tjänstemännen har TRR Trygghetsrådet. Det blir då tekniskt komplicerat att ansluta ett LO-förbund till överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

För att få ökad legitimitet behöver fler fackförbund dras in på ett eller annat sätt. LO-kollektivet måste komma med.

Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet och expert på arbetsmarknadens parter
Foto: Mikael Andersson

Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, anser att ny lagstiftning om anställningsskydd, omställning och ny a-kassa byggd på en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv har begränsad legitimitet. Hans beräkningar visar att avtalsområdet PTK- Svenskt Näringsliv representerar mindre än 30 procent av facklig anslutna i Sverige. Han visar även att PTK bara representerar drygt hälften av de privatanställda fackmedlemmarna. LO har nästan lika många privatanställda medlemmar som PTK. Till saken hör också att en del av PTKs privatanställda medlemmar jobbar åt andra arbetsgivare än de som ingår i Svenskt Näringsliv.

– För att få ökad legitimitet behöver fler fackförbund dras in på ett eller annat sätt. LO-kollektivet måste komma med på ett eller annat sätt, säger Anders Kjellberg.

Han kan tänka sig att LO och LO-förbund kan komma med i arbetet med nya lagar genom att delta i referensgrupper kopplade till lagstiftningen eller genom att ställa sig bakom överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

PTK och Svenskt Näringsliv vill ha mer tid för att se över överenskommelsen eftersom LO inte ställde sig bakom.

Arbetsvärlden har tidigare berättat att PTK och Svenskt Näringsliv själva berättat att de vill att enskilda LO-förbund ställer sig bakom överenskommelsen. LO-förbundet IF Metall säger också att man vill vara i lagstiftningsarbetet med PTK-SN-överenskommelsen som utgångspunkt. IF Metall anser också att överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv i många stycken är bättre än det som finns idag.

Till tidningen Arbetet har arbetsmarknadsministerns pressekreterare Jennie Zetterström sagt att PTK och Svenskt Näringsliv vill ha mer tid för att se över överenskommelsen eftersom LO inte ställde sig bakom. I mail förklarar Jennie Zetterström dessutom att regeringen kommer att gå vidare med processen när parterna lämnat in sin överenskommelse och att det är parterna som styr över när överenskommelsen ska lämnas in till regeringen.

Även om PTKs för handlingschef Martin Wästfelt tidigare berättat att man arbetar för att få LO-förbund att ställa sig bakom överenskommelsen så vill han nu inte ge några kommentarer till att det handlar om att stärka legitimiteten och att det är tekniskt besvärligt.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä tycker att det är intressant tanke att PTK och Svenskt Näringsliv anser sig behöva stärka legitimiteten. Han vill dock inte ge några kommentarer.

Om det stämmer att PTK och Svenskt Näringsliv behöver bredda basen för sin överenskommelse för att få legitimitet bakom förändringarna så har IF Metall en mycket starkt position just nu.

Göran Jacobsson
3 dec 2020 | 11:04

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev