PTK vill öppna upp för LO-förbund att ansluta sig Martin Wästfelt, PTK vill hitta sätt för LO-förbund att ansluta sig till las-överenskommelsen. Torbjörn Johansson, LO, vill inte spekulera i något sådant. Foto: TT

PTK vill öppna upp för LO-förbund att ansluta sig

Las-överenskommelsen Just nu diskuterar PTK och Svenskt näringsliv hur LO-förbund som IF Metall ska kunna ansluta sig till överenskommelsen om las, omställning och a-kassa. Professor Anders Kjellberg ser hur splittringen inom LO kan leda till en möjlig radikalisering, medan professor Klas Åmark istället menar att tiden då LO kunde vinna stora konflikter är förbi.
Göran Jacobsson
2 dec 2020 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

LO har hamnat vid sidan om utvecklingen av nya lasregler. Centralorganisationen slits mellan LO-förbundens olika uppfattningar. Starka krafter säger dessutom nej till att LO ska delta i utformningen av nya anställningsregler.

Inom kort kan det även vara möjligt för enskilda LO-förbund att ansluta sig till den överenskommelse som LO sagt nej till. En möjlig utveckling är också att delar av LO radikaliseras och tar strid om utformningen av de nya anställningsreglerna.

Det går inte att runda arbetarna i Sverige. Vi är arbetarnas röst.

Bakgrunden är att PTK och Svenskt Näringsliv ställt sig bakom en överenskommelse om anställningsregler, omställning och en ny a-kassa. LO sa nej till den.

Regeringen tänker utforma ny lagstiftning med utgångspunkt från överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Regeringens samarbetspartier, C och L, vill inte ha med LO i arbetet med den nya lagen. En liknande inställning har PTK och Svenskt Näringsliv.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson reagerar mot den inställningen. Han frågar om det är en ny lag som bara ska gälla för tjänstemän som ska utformas.

–  Det går inte att runda arbetarna i Sverige. Vi är arbetarnas röst. Det är inget konstigt att vi vill ha stora möjligheter att påverka lagstiftningen, säger han till Arbetsvärlden.

LO-förbunden har dock ingen gemensam linje. IF Metall vill komma med i lagstiftningsarbetet och utveckla nya regler med utgångspunkt från överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Vi uppskattar att IF Metall har samma syn som oss.

Kommunal vill arbeta för att skrivningarna om hyvling och visstid ska bli bättre i lagen än i överenskommelsen.  Kommunal har inga invändningar emot att IF Metall vill utgå från överenskommelsen.

6F däremot tycker det är allvarligt om IF Metall sluter upp bakom PTKs och Svenskt Näringslivs överenskommelse och 6F vill arbeta på egen hand för att få gehör för sin uppfattning i den nya lagen.

– Vad vi gör om det inte blir så är en öppen fråga, säger Valle Karlsson, ordförande för Seko och för 6F.

”Kan inte ta sig in bakvägen”

PTKs förhandlingschef Martin Wästfelt  säger nej till att LO ska vara med i arbetet på samma sätt som PTK och Svenskt Näringsliv.

– LO kan inte ta sig in bakvägen och vara med och tolka innehållet i vår överenskommelse. Men LO ska inte bestraffas utan ha samma inflytande som TCO och Saco, säger Martin Wästfelt.

PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt är positiv till IF Metalls strävan att komma med i lagstiftningsarbetet.

– Vi uppskattar att IF Metall har samma syn som oss och vill vara med och bära lagstiftningsarbetet.

Han berättar att PTK och Svenskt Näringsliv just nu diskuterar hur överenskommelsen ska utformas med tanke på att LO sagt nej.

– Vi vill öppna upp för att enskilda LO-förbund ska kunna ansluta sig.

PTK och Svenskt Näringsliv har dock inte bestämt sig hur det ska gå till. På frågan om de tänker se till att det blir möjligt för LO-förbund att ansluta sig inom kort – innan lagstiftningsarbetet kommit igång – svarar Martin Wästfelt.

– Vi utesluter ingenting.

Kan leda till strejker

Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet säger att skillnaderna i LO-förbundens ställningstaganden beror på att de har skilda förhållanden och olika problem. Han tror att ett resultat kan bli att en del av LOs förbund radikaliseras.

Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet och expert på arbetsmarknadens parter
Foto: Mikael Andersson

– Om de inte får gehör för sina uppfattningar och hamnar utanför besluten så kan det leda till att de driver frågorna hårdare i kommande avtalsförhandlingar, säger Anders Kjellberg.

Enligt honom är LO-förbundens strejkstyrka också en faktor i sammanhanget. Och han säger att konfliktberedskapen bland LO-förbunden är hög och pekar på att trots pandemin  varslade bland annat Byggnads och Handels om strejk under den pågående avtalsrörelsen.

– LO-förbunden har förmågan att lamslå produktionen direkt med en strejk. Det kan inte tjänstemännen lika lätt, säger Anders Kjellberg.

PTKs Martin Wästfelt säger:

– Det vore olyckligt om arbetet med nya regler leder till ökade konflikter, oro och protester. Han förklarar att tanken är den motsatta – att skapa stabilitet på arbetsmarknaden och en samsyn mellan fack och arbetsgivare när det gäller i första hand anställningsfrågor.

Martin Wästfelt pekar dessutom på att lagstiftningen kommer att bli dispositiv. Det blir, som huvudregel, möjligt för enskilda fackförbund att avtala om andra regler när det gäller anställningsbestämmelserna i den nya lagen om anställningsskydd.

Vänstersossar mot högersossar

Klas Åmark är professor emeritus i historia vid Stockholmsuniversitet. Han har forskat om arbetsmarknad och fackliga organisationer och gör inte samma bedömning som Anders Kjellberg. Klas Åmark säger att det är ytterst osannolikt att delar av LO radikaliseras. Enligt honom handlar det om politiska motsättningar – mellan vänstersossar i 6F och högersossar hos IF Metall.

Klas Åmark har även en annan syn på konfliktstyrka. Han likställer konfliktstyrka med strejkkassor och slår fast att de inte spelar så stor roll numera. Klas Åmark konstaterar att det knappast är aktuellt med stora och utdragna konflikter idag och att det är anmärkningsvärt svårt för facken att vinna dem.

LO försvagas och PTK stärks

Professor Anders Kjellberg ser en utveckling där LO försvagas och PTK stärks. Det är en maktförskjutning som enligt honom gör att  svenska tjänstemannafack har en unikt starkt ställning jämfört med andra länder.

Han lyfter samtidigt fram att PTK och LO är ungefär lika stora bland de privatanställda. PTK organiserar 898 000 privatanställda medan LO-förbunden har drygt 830 000 privatanställda medlemmar.

Anders Kjellberg förklarar att 30 procent av alla yrkesverksamma fackmedlemmar är med i PTK och 41 procent är med i LO.

– Det betyder att 70 procent av fackmedlemmarna med anställning inte representeras av PTK. Det är något att beakta i diskussionen om hur och vem som ska utveckla de nya reglerna, säger Anders Kjellberg.

Ett splittrat LO

LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson tror att LO:s nej till överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK både kan stärka och försvaga LO. Försvagningen handlar om att LO inte är med och utformar de nya reglerna, enligt hans mening.

Torbjörn Johansson tror samtidigt att uppfattning kan stärka LOs ställning bland arbetare, eftersom det visar att LO inte ställer upp på vad som helst.

– Det är inga hard feelings gentemot PTK. Det har inte samma bekymmer som vi. Arbetare har i mycket större utsträckning än tjänstemän skitanställningar, säger LOs avtalssekreterare.

Torbjörn Johansson vill inte svara på frågor om IF Metall och andra LO-förbund ansluter sig till överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

– Jag tänker inte spekulera om något sådant. Det är en hypotetisk fråga.

IF Metall söker dock vägar för att påverka lagstiftningsarbetet om nya anställningsregler genom att föra diskussioner med PTK och Svenskt Näringsliv. Förhoppningen är att komma med i arbetsgrupperna som ska lägga förslag till ny lag. Och kanske ställa sig bakom ett avtal som bygger på överenskommelsen med PTK och Svenskt Näringsliv.

– Vi vill försöka påverka. Vi har kongressbeslut på att försöka göra något åt bland annat inhyrning, omställning och kompetensutveckling, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare hos IF Metall.

Han är på det klara med att lagstiftningen ska bygga på det som står i överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Veli-Pekka Säikkälä är medveten om att IF Metalls agerande kan uppfattas som splittrande, men han tycker det skulle vara fel att inte försöka påverka. Dessutom säger han överenskommelsen är bättre än det som finns idag när det gäller hyvling, visstid, inhyrning, omställning och kompetensutveckling.

– När vi 2009 skrev på krisavtalet fick vi mycket skäll. Nu har det blivit grunden för dagens korttidsarbete, som alla hyllar. De som vågar gå före får ofta skäll. IF Metall vill påverka framtiden - inte bli offer för omständigheterna, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Han sticker inte under stol med att han gärna ser att IF Metalls medlemmar också får tillgång till omställningsstödet i överenskommelsen som bland annat innebär 80 procent av lönen under 2-3 terminers studier.

Än har dock inte IF Metall beslutat om att ansluta sig till överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Rent allmänt tycker dock Veli-Pekka Säikkälä att överenskommelsen som finns idag är ett steg framåt.

Inom IF Metall finns dock ingen enighet. Tidningen Arbetet har publicerat ett debattinlägg från en grupp förtroendevalda inom IF Metall, som förespråkar att helt avvisa överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. I ett annat inlägg ger en annan grupp förtroendevalda stöd till ledningens uppfattning.

LO-förbunden i 6F gör inte samma bedömning som IF Metall. Valle Karlsson är ordförande för Seko och för 6F. Han säger:

– Om IF Metall ställer sig bakom överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv är det såklart både anmärkningsvärt och allvarligt. Samarbetet mellan LO-förbunden skadas om alla inte följer de beslut vi fattat.

Det är LOs beslutet att säga nej till förslaget som PTK och Svenskt Näringsliv antog som Valle Karlsson syftar på.

Valle Karlsson säger att fokus nu är att försöka påverka lagförslagen så att de blir acceptabla.

– Vad vi gör om det inte blir så är en öppen fråga.

Hos Kommunal är tongångarna mer positiva till IF Metalls agerande. Ordförande Tobias Baudin säger:

– Jag har full förståelse för att olika förbund gör olika bedömningar av läget och prioriterar utifrån sitt medlemsperspektiv. Hur det sedan påverkar arbetet i LO är inget vi i nuläget funderar på.

Tobias Baudin förklarar att Kommunal nu satsar på att förbättra skrivningarna om visstid och hyvling i den nya lagen.

Hotell och restaurangfackets ordförande Malin Ackholt säger att man inte spekulerar om andra förbunds ställningstaganden och hon säger att Hotell och restaurangfacket inte tagit någon annan ställning än LO-styrelsens nej till överenskommelsen.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson ser nu tre vägar att få gehör för LOs krav när det gäller anställningsfrågor. Det är i de förbundsvisa avtalsförhandlingarna, begära nya förhandlingar med Svenskt Näringsliv och delta i lagstiftningsarbetet. Han påpekar att nya förhandlingar med Svenskt Näringsliv är en möjlighet men det är inget som är på gång.

Göran Jacobsson
2 dec 2020 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev