Kommunen tar taktpinnen i Borlänges krisberedskap Jan Bohman, (till höger) S-kommunalråd i Borlänge, har tagit taktpinnen i samhällets beredskap inför en nedläggning av pappersbruket. Bilden: Möte med statsminister Stefan Löfven när han besöker bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Kommunen tar taktpinnen i Borlänges krisberedskap

Stora Enso När 440 jobb försvinner på ett bräde i en kommun som Borlänge kan konsekvenserna bli stora. Därför tar nu kommunen i taktpinnen för att samordna krafterna i samhället utanför pappersbruket. Oron finns för att omstöpningen av Arbetsförmedlingen ska minska stödet från den statliga arbetsmarknadspolitiken.
29 apr 2021 | 15:40
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det moderna Borlänge grundades runt Domnarvets Jernverk och Kvarnsvedens pappersbruk för 150 år sedan. Så det är ju inte så konstigt att hela Borlänge stannade upp när beskedet från Stora Enso kom i förra veckan om planerna på att lägga ner pappersbruket.

Så beskriver Borlänges S-märkta kommunordförande Jan Bohman läget när han inleder Borlänges kommunfullmäktige på tisdagen den här veckan.

440 anställda berörs av en nedläggning, varav 150 tjänstemän.

Förhandlingar kan pågå i månader

En vecka efter Stora Ensos besked har mycket hänt. Och samtidigt ingenting.

Parterna sitter fullt upptagna i förhandlingarna som startade i måndags. Pappers och Unionen är de fackföreningar som har flest medlemmar.

– Förhandlingarna mellan parterna kommer säkert att pågå i ett par månader, gissar Jan Bohman. De ska reda ut hur omställningen ska gå till. Sedan har vi parternas omställningsorganisationer. När Stora Enso säger att de vill gå vidare kommer de och HR vara nyckeln även framöver.

Stora Enso har varit tydlig med att de äger frågan, både vad gäller ett snyggt avslut men också delvis vad som händer efter det. Anläggningen är modern, med stor energikapacitet, och där vill naturligtvis både Enso och kommunen se att en annan industri etableras.

Spindel i nätet

Trots detta har kommunen tagit en mängd kontakter ”för att försäkra oss om att systemet verkligen är på tårna” som Jan Bohman uttrycker det. Han har tagit på sig och kommunen att vara spindeln i nätet utanför det som sker mellan parterna på Stora Enso. Nästan andfådd berättar han i telefon om alla som bjudits in till ett första planeringsmöte den här veckan:

– Arbetsförmedlingen, Företagsutvecklingscentrum, Almi, handelskammaren i Dalarna, Science park, Sustainable Steel Region. Med flera. Det är ett ganska stort gäng. På fredag (i morgon, reds anm) blir det ett lite smalare möte med högskolan, region Dalarna och länsstyrelsen.

Jag är ju orolig för vad som sker i Arbetsförmedlingen med de privata aktörerna

Nu saknas inte alternativa jobb för de som eventuellt förlorar sitt arbete på pappersbruket. I samma kommun finns järnbruket, SSAB. Jan Bohman berättar att platschefen på pappersbruket tidigare var platschef på järnbruket.

– Men vi vet också att ABB i Ludvika har anställningsplaner de kommande åren, och vi har andra företag som kan vara intresserade.

Ett kritisk punkt är dock Arbetsförmedlingen.

– Jag är ju orolig för vad som sker i Arbetsförmedlingen med de privata aktörerna, och hur det kommer att samordnas i detta.

Undanträngningseffekt från lediga jobb

En stor nedläggning på en ort som Borlänge handlar aldrig ”bara” om de som drabbas på Stora Enso.

– Om vi får ut 440 arbetslösa till i kommunen, kommer de unga utan arbete och de som redan är arbetslösa att komma 440 steg längre bort från ett jobb. Så den undanträngningseffekten är också viktig.

Dessutom, påpekar Jan Bohman, tillhör Borlänge de gamla industriorterna som har tagit emot många nyanlända eftersom man har haft tomma bostäder, och man har tagit ett mycket större ansvar än vissa andra kommuner för flyktinginvandringen.

– Här menar vi att fördelningen mellan kommunerna är orimlig, inte minst då både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har backat undan. Ansvaret har lämnats i knäet på kommuner, och vi saknar praktikplatser och utbildningsplatser. Det behövs nya statsbidrag för att täcka det.

Andelen kommuninvånare som fick försörjningsstöd på grund av arbetsmarknadsrelaterade skäl har historiskt legat runt 10 procent i Borlänge, i dag är huvudorsaken bakom försörjningsstöd just arbetslöshet.

Jag kommer också att samtala mer med arbetsmarknadsministern om hur vi ser på rollerna. Visst är det mycket olyckligt att vi har en omdaning av Arbetsförmedlingen mitt i pandemin

Riktigt vad Arbetsförmedlingen kan göra i en såhär stor lokal kris i dag, mitt i reformeringen, vet inte Jan Bohman riktigt än. Men AF finns med bland de inbjudna aktörerna.

– Jag har varit med länge, och backar man bandet fanns ju länsarbetsnämnden med, med en mycket tydligare koppling till statens arbetsmarknadspolitik. Nu är den regionala politiken inte lika nära, därför finns ett behov för oss att samordna. Det känns viktigt, så att inte ett helt samhälle springer i chock på samma boll.

Han har hunnit kontakta såväl arbetsmarknadsministern som näringsministern.

– Jag kommer också att samtala mer med arbetsmarknadsministern om hur vi ser på rollerna. Visst är det mycket olyckligt att vi har en omdaning av Arbetsförmedlingen mitt i pandemin. Säg att också de lokala AF-kontoren letar efter sin roll mitt i det här – ja, då …

Jan Bohman avslutar inte meningen.

Därför gror nu tankar i Borlänge på att göra kommunen till en frizon som ett försök mellan staten och kommunen. Där skulle Borlänge ta ett ännu större ansvar – och få mer kontroll – än i dag för vissa frågor.

Kontakter med landshövdingen

Statens förlängda arm i landet är formellt länsstyrelsen, vars chef är landshövdingen. När Stora Ensos besked kom var också landshövdingen Ylva Thörn (tidigare ordförande för Kommunal) bland de första som kontaktade kommunalrådet.

– Vi har haft flera längre samtal, och hon har sagt att hon är beredd att kliva in med sitt mandat i det här arbetet. Båda två har vi dragit slutsatsen att det kloka är att kommunen har relationen till det lokala företaget, alltså Stora Enso.

29 apr 2021 | 15:40
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar