Jan-Olof Jacke om las-utredningen: Parterna hinner inte enas om egen lösning Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Foto: Henrik Montgomery/ TT

Jan-Olof Jacke om las-utredningen: Parterna hinner inte enas om egen lösning

LAS-utredning Arbetsgivarna ska få möjlighet att göra betydligt fler undantag från turordningsreglerna, enligt direktiven till nya LAS-utredningen. Arbetsvärlden samlar kommentarer från TCO, LO, Svenskt Näringsliv, Saco och IF Metall.
Carl von Scheele
25 apr 2019
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Vi kommer att hårdbevaka utredningen av LAS!

Det lovar TCO:s samhällspolitiska chef Samuel Engblom och hänvisar inte minst till de delar kring kompetensutveckling som kan vara gynnsamma för arbetstagarna.

Medan Svenskt Näringsliv inte tror att parterna hinner förhandla klart nya trygghetsregler, som regeringen kräver om inte utredningens förslag ska förverkligas när de läggs fram i maj nästa år.

– Man måste nog tänka sig dessa förhandlingar som en flerstegsraket, men vi kan vara klara med viktiga principer, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

På torsdagsförmiddagen släpptes direktiven till utredningen av en moderniserad arbetsrätt, som regeringen kallar de förändringar i anställningstrygghet som justitieråd Gudmund Toijer har i uppdrag att föreslå.

Inte heller de med låg utbildning får lättare att komma in på arbetsmarknaden med dessa åtgärder.

Sedan januariavtalet mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna undertecknades är inriktningen på utredningens uppdrag i stora drag känt.

Den för facket smärtsamma punkten om utökade möjligheter till undantag inleder direktiven. Turordningsreglerna i LAS ska utökas från dagens möjlighet för arbetsgivaren att göra två undantag till fler. Regeringen talar om en tydlig utökning.

Samtidigt ska arbetsgivarnas ansvar för de anställdas kompetensutveckling och omställningsförmåga skärpas. Men i denna punkt är riktningen på förändringen inte glasklar. Förändringen får bara leda till begränsade ökade administrativa kostnader för företagen. En annan möjlighet för dem ska vara försäkringslösningar istället för egna åtgärder.

Ett tredje uppdrag är att göra det billigare för framför allt mindre företag att genomföra uppsägningar, men samtidigt ska rättssäkerhet och skydd mot godtycke finnas kvar.

Utredningen också fundera över om man kan skapa en bättre balans i anställningsskyddet mellan olika anställningsformer. Här använder regeringen ordet balans, inte ökat anställningsskydd för de med svagast ställning.

De bråkar med den svenska modellen. Det är klåfingrigt och dumt.

Redan när dessa idéer presenterades i januariavtalet fick de mycket kritik från både fack och arbetsgivare, men från olika utgångspunkter.

– Dessa frågor är parterna fullt kapabla att hantera själva. Ett försvagat anställningsskydd löser inga stora problem på arbetsmarknaden. Vi får inte fler poliser, lärare eller It-tekniker för att det blir lättare att säga upp, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

TCO: Vi ska hårdbevaka kompetensutveckling

Inte heller de med låg utbildning får lättare att komma in på arbetsmarknaden med dessa åtgärder, enligt Engblom.

– Vi kommer att vara väldigt hårda i vår bevakning av denna utredning. I direktiven står också att man ska stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling. Det är väldigt viktigt för TCO.

Engblom poängterar också att de förslag som utredningen kommer med ska respektera balansen mellan arbetsmarknadens parter och inte påverka kollektivavtalen negativt.

Yrkesverksamma ska jobba längre

En annan viktig fråga för TCO är hur förändringarna påverkar äldre arbetskrafts möjligheter till ett långt arbetsliv. Turordningsreglernas införande 1974 kom i huvudsak till som skydd för äldre, som annars ofta sas upp först vid personalnedskärningar.

– Både partierna i regeringsunderlaget och ett par till har sagt i pensionsgruppen att yrkesverksamma måste jobba längre. Det finns också med i direktiven. Vi kommer naturligtvis bevaka att även en sådan sak uppfylls.

På LO är man starkt kritisk till denna punkt i januariavtalet, som enligt dess avtalssekreterare Torbjörn Johansson, ordentligt stört förhandlingarna om anställningsskydd och omställning med Svensk Näringsliv.

– I höstas blev vi inaktiva på båda sidor, men nu har vi kontakter för att starta dem på nytt.

Torbjörn Johansson ogillar starkt regeringsunderlagets gemensamma initiativ.

– De bråkar med den svenska modellen och de skapar ett fullständigt onödigt tryck i de förhandlingar som vi redan för. Det är klåfingrigt och dumt.

LO: Arbetsgivarna tycker att de fått medvind

Han förklarar att parterna tydligt har formulerat hur de ser på problemen kring anställningsskyddet. Svensk Näringsliv har inte önskad diskutera utökade undantag eller flera av de andra utredningsfrågorna i förhandlingarna med LO, enligt Johansson.

Har LO fått en svagare förhandlingsposition på grund av utredningen?

– Arbetsgivarna tycker nog att de fått mer medvind tack vare den. Jag hade föredragit att man inte tillsatt utredningen.

IF Metall: ”Kompetens snarare än turordning skapar trygghet”

IF Metalls ordförande Marie Nilsson konstaterar att LO-sidan helst önskat förhandla utan riktlinjer från politiken. Inte minst kompetensutvecklingen som bas för anställningstryggheten finns redan uppe på förhandlingsbordet.

– För IF Metalls medlemmar sker en ganska snabbt teknisk utveckling på väldigt många industriarbetsplatser. Då är anställningstrygghet för våra medlemmar att de får kompetensutveckling så att de fortfarande är anställningsbara i sitt jobb. Detta snarare än turordningsreglernas utformning är vad som skapar trygghet.

Marie Nilsson understryker att även vid uppsägning enligt turordningsreglerna måste den som kommer ifråga för en kvarvarande tjänst ha rätt kompetens. Hur en utökning av undantaget slår beror på i vilken bransch man arbetar, konstaterar Nilsson också.

– I vissa branscher görs inga turordningslistor alls. De har många visstidsanställda och de ryker först när företaget behöver dra ner på personal.

Hon poängterar också att IF Metalls företrädare i en del branscher ofta förhandlar om turordningslistor eftersom företagen behöver behålla rätt kompetens för att kunna leverera.

För de som drabbas av undantag blir det naturligtvis en form av godtycke.

Svenskt Näringsliv säger i en första kommentar att direktiven är lite för snävt skrivna. Marie Nilsson konstaterar att LO-sidan nog tycker detsamma.

– Det finns fler saker som vi vill diskutera som en bättre reglering av andelen visstidsanställda och inhyrd personal. För IF Metall är den viktiga biten just kompetensutveckling, och det finns med i direktiven, men formuleringarna är något svaga.

Hon hade önskat sig starkare incitament för arbetsgivarna att ge de kollektivanställda kompetensutveckling.

Kan ni ändå inte ha en bredare inriktning i era förhandlingar?

– Absolut!

Saco: Viktigt hålla fast vid skydd mot godtycke

Även Saco är kritisk till utredningen och tycker att LAS fungerar bra som den är. Det tidigare förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv föll just på att Saco inte tyckte att de försvagningar av turordningsreglerna som förhandlarna kommit överens om vägdes upp av kompetenssatsningar.

– Nu kommer anställningsskyddet ändras enligt direktivet. Då är det viktigt att hålla fast vid utgångspunkterna när det gäller skydd mot godtycke och parternas fortsatta inflytande, säger Lena Maier Söderberg, chefsjurist på Saco.

Hur ska man kunna ha kvar skydd mot godtycke när arbetsgivaren får göra undantag?

– För de som drabbas av undantag blir det naturligtvis en form av godtycke. Men se detta med utökade undantag i relation med Centerpartiets förslag om att alla företag med färre än 50 anställda skulle helt undantas från LAS turordningsregler. Då finns det inget skydd alls och inget för facket att förhandla om.

För Saco är det också viktigt att reglerna i anställningsskyddet inte ändras i grunden, enligt Maier Söderberg.

Svenskt Näringsliv: Hade önskat bredare utredning

Även arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv är kritiska till direktivet. De önskade ett bredare anslag och presenterade i februari ett program i fem punkter, som inte bara skulle ändra på anställningsskyddet, utan också omfattade arbetsförmedlingens uppgifter och arbetslöshetsförsäkringens omfattning.

– Vi har data som visar att om man får göra undantag är det positivt, men en ganska liten del av helheten. Därför ville vi inte ha den här överfokuseringen på dem. I grunden vill vi se en större reformering av LAS, säger Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.

För mindre företag är istället möjligheten till uppsägning av personliga skäl som är nyckel till fler anställningar hos små arbetsgivare, enligt Jacke.

– Personliga skäl är särskilt viktig för de små företagen. Det tvekar att anställa därför att det är så svårt att justera när rekryteringen inte är rätt. Om vi får bort rädsla att anställda är det ett bra sätt att bryta utanförskapet.

I förhandlingarna med både LO och PTK vill Svensk Näringsliv föra in ett bredare översyn av anställningsskydd och omställning än vad som finns i direktiven. För arbetsgivarna är målet att både öka flexibiliteten och tryggheten, enligt Jacke.

Men Jan-Olof Jacke bedömer att tidsfristen på ett år är för kort. Parterna har på den tiden inte möjlighet att komma fram till ett helt komplett förslag.

– Man måste nog tänka sig dessa förhandlingar som en flerstegsraket. Tiden är nog lite för kort för en komplett lösning och nästa vår kommer vi in i en ny avtalsrörelse. Men däremot bör vi då kunna vara överens om ett antal principer för att ta frågan framåt och det är viktigt.

Relaterad läsning

Carl von Scheele
25 apr 2019
Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
 1. Av Tobias 8 jun 2020:

  Om man skall omförhandla detta, så skall man även lägga till omförhandlingar om arbetsskadeförsäkringen där taleförbudet ingår.

  Mer makt till arbetsgivarna behövs för att minska arbetslösheten och då måste företagen ha mer frihet att välja vilka anställda man vill sparka.

  Det är ett påstående som under lång tid körts på ackord utan någon som helst bevisföring. Ett annat sådant totalt dominerande antagande utan sakligt understöd är att den nuvarande lagstiftningen på arbetsmarknaden är en förlegad historisk kvarleva från 1970-talet. Det var då det uråldriga systemet med paragraf 32 ersattes av medbestämmande, anställningsskydd och ny arbetsmiljölag. Den ökända bestämmelsen, som skrotades, hade gett arbetsgivaren makten att fritt antaga och avskeda arbetare och tjänstemän.

  Ingen tycks tänka den självklara tanken – att när nu arbetsgivaren ska få tillbaka en del av sin makt att godtyckligt sparka arbetstagare, så är ju det en tillbakagång hela vägen till en tid då demokratin motarbetades. Vi förflyttar oss alltså ett helt sekel bort från nuet.

  Pandemin fick alla att bli överens om att det är bra med mera trygghet för löntagaren. Här gällde plötsligt de enskilda människornas perspektiv. Men gäller tydligen inte arbetsrätten.

  Tryggheten att kunna säga upp så fort minsta problem uppstår eller så fort någon medarbetare betraktas som besvärlig.

  Inte ens i Grönköping vore detta totalt ologiska och absurda tänkande möjligt.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar