Kan en jämställdhetssatsning locka välfärdsyrken till Gotland? Ringmuren i Visby, Gotland. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX

Jämställdhetspeng ska locka bristyrken till Gotland

Lönegapet Det är stor brist på lärare och vårdpersonal. Nu testar Region Gotland om en 22-miljonerssatsning på jämställda löner kan locka personal till ön.
15 feb 2018 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Genom att kombinera satsningar på jämställdhet och bristyrken kan osakliga löneskillnader minskas. Det hoppas Region Gotland, som har öronmärkt 22 miljoner till jämställdhet vid årets lönerevision.

– Lönebildning är ett styrningsverktyg. På det här sättet kan vi säkerställa att vi riktar pengar till de områden där vi behöver satsa extramedel för att kunna attrahera bristyrken och även kunna behålla medarbetare, säger Lotta Israelsson, HR-direktör på Region Gotland.

Satsningen har sin grund i regionens arbete med lönekartläggning, där de valt att gå ett steg längre och även se var det finns personalbrist. Där har man kunnat se att vissa kvinnodominerade yrkesgrupper inte bara har lägre löner än motsvarande manliga, utan ofta också är en mycket större personalgrupp. Det behövs helt enkelt rekryteras fler till en grupp där lönen redan ligger för lågt. I 2018 års lönearbete prioriteras vård och omsorg och lärargruppen.

”Knappast unika i att hitta osakliga löneskillnader”

Sveriges kommuner och landsting har ingen samordning av hur kommunerna arbetar med uppföljning av lönekartläggningar. Inte heller hur man jobbar med jämställdhet och rekrytering till bristyrken. Men de utmaningar som Region Gotland möter är de långt ifrån ensamma om.

– Vi är knappast unika i att hitta osakliga löneskillnader. Men vi vill ju göra både det vi ska enligt lag och det vi behöver för att klara kompetensförsörjningen här. Vi måste kunna attrahera och behålla rätt personer.

Och kompetensförsörjning är ett reellt problem för Region Gotland, som totalt har 6 500 anställda. Under de närmsta fem åren räknar de med 1 000 pensionsavgångar. Regionen måste konkurrera både med det privata näringslivet och med andra kommuner (– Region Gotland fungerar både som region och kommun).

– Vi har tidigare haft besparingskrav och inte gjort några jättesatsningar på löneutveckling. Det är ju politikerna som tar beslut om budgeten, det vi nu har kunnat göra är bra kartläggningar och underlag, säger Lotta Israelsson.

Egentligen behövs 53 miljoner

Men de 22 miljoner som avsatts av regionfullmäktige är långt under vad som faktiskt behövs, enligt förvaltningarnas egna beräkningar. När de själva inventerade behovet inför 2018 kom de fram till att 20 miljoner behövs till mer jämställda löner och 33 miljoner till bristyrken.
Och arbetet kommer att ta tid, säger Lotta Israelsson.

– Lönebildning är alltid prioriteringar, var vi ska sätta pengarna så att vi bäst når våra mål. Men man jobbar långsiktigt. Ett arbete med att samtidigt försöka rekrytera till bristyrken och få mer jämställda löner kommer att ta tid.

15 feb 2018 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev