”Jag vet inte om jag hade orkat” När Carina började som läkare på Malmö akutmottagning fick hon pröva på att gå bredvid en sjuksköterska i tre veckor. "Det var det jobbigaste jag gjort," säger hon till Arbetsvärlden. Foto: Stig-Åke Jönsson / SCANPIX, privat (Bilden är ett kollage)

”Jag vet inte om jag hade orkat”

Sjuksköterskebristen Brist på vårdpersonal slår mot såväl patienter som personalen på sjukhusen. Läkaren Carina jobbar på den hektiska akuten i Malmö och vittnar om en mycket pressad arbetssituation, framför allt för sjuksköterskorna.
– Många hinner inte sitta ner alls under arbetsdagen, säger Carina till Arbetsvärlden.
7 mar 2018 | 13:57
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Liksom på andra sjukhus i Sverige så märks sjuksköterskebristen av också på Skånes Universitets sjukhus i Malmö. Arbetsvärlden har pratat med läkaren Carina som jobbar på akutmottagningen och varje dag ser hur den samlade bristen av legitimerad personal drabbar vården.

Carina, som inte vill avslöja sitt efternamn, vittnar om att väntetiderna på akuten enkelt kan nå upp till åtta timmar på grund av att bemanningen inte är tillräckligt hög för inflödet av patienter. Lokalerna fylls och sjukhuset kan få gå upp i stabsläge för att hantera volymerna.

Tryckskador är något som vi normalt inte är vana att tänka på på en akutmottagning

De långa väntetiderna har gjort att tryckskador – också på akutmottagningen – blir en risk.

– Tryckskador är något som vi normalt inte är vana att tänka på på en akutmottagning, men gamla, sjuka och sköra patienter kan får tryckskador på några timmar, säger Carina.

Arbetsvärlden har tidigare skrivit om den enkätundersökning som Socialstyrelsen gjort bland chefer inom akutsjukvård som visar att en tredjedel av cheferna ser att bemanningsproblem leder till fördröjd behandling av patienter. Det leder i sin tur till att risken för lindrigare vårdskador ökar.

Arbetstempot är högt för alla men Carina känner särskilt stor sympati för sjuksköterskornas situation. En doktorsavhandling på Karolinska institutet visade också i fjol att tidsbrist för sjuksköterskor ökar patienternas risk att dö vid vanliga kirurgiska ingrepp, och att hela 74 procent av sjuksköterskorna i Sverige upplever sådan tidsbrist att de missar nödvändig omvårdnad.

Det var det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv.

Carina har själv fått uppleva den stressen under sin introduktion. När läkare börjar på akuten i Malmö får de nämligen gå bredvid en sjuksköterska i tre veckor.

– Det var det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. De springer hela tiden, får torka upp bajs, göra provtagning, ringa för att ordna plats på avdelningar och mycket mer. Många hinner inte sitta ner alls under arbetsdagen, säger Carina.

– Det kan vara svårt för oss läkare att förstå situationen och jag vet inte om jag hade orkat.

Hon ser också att personalomsättningen är hög. Det dyker hela tiden upp nya sjuksköterskor och gamla slutar.

– Många väljer att sluta för att börja jobba som exempelvis ambulanssjuksköterskor i stället.

Sex timmar i isolering

Ett exempel på hur verksamheten på akuten enkelt kan köra ihop sig till följd av bemanningssituationen inträffade nyligen.

En äldre herre var hemma med sin husläkare och planerade vården i slutskedet av livet när han började må dåligt. Husläkaren konstaterade att mannen hade hög puls, diarré och kräkningar, och skickade honom till akuten.

Akutens rutin är att patienter med diarré och kräkningar skickas till ett av isoleringsrummen för att minimera eventuell smittorisk. Eftersom det inte fanns personal som omedelbart kunde göra provtagning och utesluta smittorisk blev patienten kvar i flera timmar i isolering.

Om vi hade haft bättre bemanning hade vi kunnat göra en provtagning tidigare

– Han var väldigt förvirrad, lite aggressiv och visste inte var han var. Han försökte ta sig därifrån och vi fick vara tre personer, jag och två sjuksköterskor, för att ta av honom tröjan och undersöka honom, säger Carina.

Isoleringsrummen hör till ”övervaket” där patienter med svåra sjukdomstillstånd ligger. När två sjuksköterskor hjälpte till med patienten lämnade det en enda sjuksköterska att själv ta hand om alla övervakningspatienter och patienterna i de andra isoleringsrummen, totalt åtta svårt sjuka patienter.

– Om vi hade haft bättre bemanning hade vi kunnat göra en provtagning tidigare och vi hade kunnat ordna plats på en avdelning, säger Carina.

I stället fick patienten ligga i sex timmar i isoleringen, med lite lugnande medicin. Och dropp, eftersom sjuksköterskorna på övervaket inte har tid till sådan omvårdnad som att hjälpa patienten att dricka.

– Jag jobbade sex timmar den dagen, det var den första patienten jag fick när jag kom klockan 15 och han väntade fortfarande på att få komma in på en avdelning när jag gick klockan 21, säger Carina.

7 mar 2018 | 13:57

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev