ISF kritiserar regeringens styrning av Försäkringskassan Inspektionen för socialförsäkringen varnar nu för oförutsedda konsekvenser i Försäkringskassans handläggning av sjukpenningen. Foto: Johan Nilsson / TT

ISF kritiserar regeringens styrning av Försäkringskassan

Sjukförsäkringen Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar har bidragit till att riskera rättssäkerheten i sjukförsäkringen och förtroendet för den. Såväl handläggare som chefer har blivit restriktivare, utan att regeländringar gjorts. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en ny rapport.
17 okt 2018 | 15:46
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar har resulterat i stora förändringar i Försäkringskassans sätt att handlägga sjukpenningen. Någonting som riskerar myndighetens förtroende och rättssäkerheten i försäkringen.

Det menar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en ny rapport. De snabba förändringarna har skett utan att reglerna i sjukförsäkringen ändrats. Inspektionen varnar nu för oförutsedda konsekvenser i handläggningen.

Många har sagt att de känner sig jagade för att de mäts på olika sätt

Sedan 2016 har sjuktalen minskat, samtidigt som förtroendet för Försäkringskassan fått sig en törn.

ISF har genomfört djupintervjuer med anställda på Försäkringskassan på åtta kontor, både handläggare och chefer, som berättar att man blivit mer resultatorienterade.

Man har alltså blivit striktare i sina bedömningar av sjukpenningärenden?

Inger Sohlberg.

– Vi har inte gjort någon aktgranskning men de anställda på Försäkringskassan säger själva att de har blivit restriktivare. Det kan handla om att man håller sig till tidsgränserna i rehabiliteringskedjan mer strikt eller tittar närmare på diagnos och intyg för att bekräfta att det verkligen framgår hur arbetsförmågan är nedsatt, säger Inger Sohlberg, projektledare på ISF.

Färre möten, mer intyg

En annan förändring är att möten med försäkrade och andra aktörer har nedprioriterats till förmån för bedömning av medicinska underlag. Flera kontor har också upplevt en stor personalomsättning, och en bidragande orsak tros vara det förändrade arbetssättet.

– Många har sagt att de känner sig jagade för att de mäts på olika sätt, exempelvis vad gäller på hur många de beviljat ersättning. Och man tittar på om handläggarna har följt rehabiliteringskedjans tidsgränser. Man kan också slå ner på bedömningar där man ifrågasätter varför vissa saker inte utretts, säger Inger Sohlberg.

Formella kriterier i läkarintygen har fått större betydelse i handläggningen. I läkarintygen ska det framgå vilka aktivitetsbegränsningar som nedsättningar utifrån patientens diagnos medför, och mindre hänsyn tas nu till den försäkrades utsagor.

Handläggare följs upp

Såväl handläggare som chefer följs upp när det kommer till hur väl handläggarna bedömer ärenden utifrån tidsgränserna i rehabiliteringskedjan. Fokus i handläggningen har också skiftat till att handla om just utredandet av rätten till ersättning, vilket lämnar mindre tid till möten med de försäkrade och samordningsaktiviteter.

Tidigare rekryterades i större utsträckning handläggare med drivkraft att hjälpa och stötta människor

Cheferna rekryterar också handläggare utifrån andra kriterier: handläggare vars drivkraft är att nå mätbara produktionsmål. Tidigare rekryterades i större utsträckning handläggare med drivkraft att hjälpa och stötta människor genom personliga möten, enligt ISF.

Handläggarna uppger samtidigt att de inte tänker på 9,0-dagarsmålet när de handlägger enskilda ärendet – men märker att det oftare blir avslag på grund av hur prioriteringarna ändrats.

Nyhetsbrev

– Man tittar mer på ärenden tillsammans och går igenom hur vissa sorters fall ska bedömas. Är man osäker går man till en försäkringsmedicinsk utredare eller expert.

Sex generaldirektörer sedan 2005

Ett annat orosmoment har varit snabba ändringar av Försäkringskassans ledning. Sedan myndigheten bildades 2005 noterar ISF att Försäkringskassan haft sex olika generaldirektörer. Två av dessa har varit tillförordnade. Dessutom har regeringen vid tre tillfällen tillsatt en överdirektör i myndigheten.

Försäkringskassan fick en ny tillförordnad generaldirektör så sent som i april i år och regleringsbrevet för året ändrades – med ett förtydligande från regeringen att 9,0-dagarsmålet är ett samhällsmål och alltså inte enkom Försäkringskassans mål.

Inspektionen för socialförsäkringen efterlyser nu en mer uthållig styrning av Försäkringskassan.

17 okt 2018 | 15:46

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
 1. Av Tobias 18 okt 2018:

  Så här sammanfattas denna artikel. ”Man tittar mer på ärenden tillsammans och går igenom hur vissa sorters fall ska bedömas. Är man osäker går man till en försäkringsmedicinsk utredare eller expert”.

  När dessa/denna expert som fk anlitat har samma infallsvinkel som handläggarna vid bedömningen/bedömningar som landar i degenerativa förändringar, ja, sug på den, degenerativa förändringar, efter en arbetsplatsolycka, då undrar gemene man om detta verkligen kan vara beprövad vetenskap och forskning?

  För när man får en arbetsskada så kan detta aldrig bli en degenerativ skada!.
  Och sedan får man ett besked som helt säkert är automatiserat och följer enligt följande: är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga.

  God dag yxskaft. Hur i hela världen kan dessa personers bedömning landa i degenerativ skada och du kan överklaga beslutet?
  Vilken forskning har man som fakta i dessa beslut som skickat ut?
  Vilken forskning finns att tillgå som man som handläggare anser finnes?

  Det kan väl inte vara så att man struntar i forskning och beprövad kunskap?

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev