Intern kritik på AF mot de prisbaserade upphandlingarna Inom startaeget-programmet går kontrakten till leverantörer som, efter att deras anbud klarat högt ställda kvalitetskrav, begär lägst pris. Foto: SvD / TT

Intern kritik på AF mot de prisbaserade upphandlingarna

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens personal kritiserar den egna myndighetens prisbaserade upphandlingar. Upphandlarna har svårt att säga nej till anbud med priser som de upplever som för låga. Detta i en myndighet som har kommit att bli en stor beställarorganisation.
Lars Soold
6 sep 2018
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Under valåret har politiska instick återkommit om förmedlingens framtid. Allianspartierna har sagt sig vilja lägga ned förmedlingen och ersätta den med en mindre organisation.

Matchningen av arbetssökande och arbetsgivare är det som har varit mest i skottgluggen i debatten. Arbetsförmedlingen upphandlar redan i dag matchningstjänster. Men i vilken utsträckning, jämfört med hur mycket som sköts av dem själva, är svårt att få fram.

‒ Det är väldigt mycket som redan ligger på privata aktörer. Därför tycker jag att diskussionen i samhället blir lite sned när man säger att vi ska privatisera, för det är ju redan det.

Det säger Tomas Åkerblom som har flera decenniers erfarenhet som upphandlare inom myndigheten. Enligt honom är merparten av arbetsmarknadsutbildningar och övriga tjänster redan privatiserade.

Inom Arbetsförmedlingens program för att stödja arbetssökande att starta eget köps stora delar av tjänsterna in. Allt ifrån utbildning, bedömning av affärsidé och råd och stöd under uppstarten. Tjänsterna är satta under hård prispress.

Om vi förkastar ett anbud med grunden att priset är onormalt lågt vet vi att anbudsgivaren oftast väljer att gå vidare till förvaltningsrätten.

Inom starta eget-programmet går kontrakten till leverantörer som, efter att deras anbud klarat högt ställda kvalitetskrav, begärt lägst pris.

Detta har lett till att överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och leverantörerna träffas till mycket låga priser.

220 kronor i timmen plus moms

Dokument från Arbetsförmedlingen, som Arbetsvärlden tagit del av, visar att för den kvalificerade, och för nyföretagaren avgörande, tjänsten att bedöma affärsidén får konsulter som lägst 220 kronor i timmen plus moms. För starta eget-utbildningarna får de privata aktörerna betalt per deltagare och dag. Omräknat i pris per timme blir det 370 kronor för de lägsta ersättningarna i storstäderna. Men den ersättningen förutsätter att gruppen når upp till maximalt deltagarantal på 15 personer. Ersättningen per timme sjunker med deltagarantalet och grupperna kan ha så få som 6 deltagare. (Det kan jämföras med priset för städning, som före Rut-avdrag kan ligga på ungefär 360 kronor i timmen plus moms.)

Paradoxalt nog finns också orter där priserna i stället drar iväg. I Kiruna, Gällivare, Lycksele och Storuman kan ensamma budgivare få upp emot 2 448 kronor i timmen av Arbetsförmedlingen för att bedöma affärsplaner.

Till dessa låga priser ska leverantörerna möta högt ställda krav.

För tjänsterna krävs gedigna erfarenheter av småföretagande. Och för att bedöma en affärsplan krävs kompetens om budgetar, kalkyler och småföretagande inom skilda branscher och marknader. På fyra timmar ska konsulten lära känna planen, träffa och lära känna den sökande, bedöma planen och lämna sitt utlåtande till Arbetsförmedlingen.

Det är klart att de låga priserna är ett problem. Vi är medvetna om det.

Rekryteringen av rätt personal är därför avgörande för kvalitén.

Förutom rent affärsmässiga kunskaper ska lärare besitta pedagogisk kompetens. Inte minst för att kunna möta personer som inte har så bra språkkunskaper, eller har någon form av funktionsnedsättning. Krav ställs på var utbildningslokaler ska ligga och att de ska vara handikappanpassade. En viss lärartäthet ska uppnås, verksamheten ska vara miljöcertifierad

Leverantören ska också finnas till hands för Arbetsförmedlingen för att förbereda uppdragen, för avstämningar och uppföljningar.

Upphandlingarna sköts på nationell nivå för samtliga orter och områden i landet. Torbjörn Rosgård ansvarar för upphandlingarna av utbildningar inom starta eget-programmet.

‒ Det är klart att de låga priserna är ett problem. Vi är medvetna om det.

Vad leder det till?

‒ Det ska egentligen vår enhet för externa tjänster svara på eftersom de följer upp utbildningarna. Men det handlar egentligen om rim och reson, att ju lägre pris, desto svårare kan det vara att leverera.

Enheten för externa tjänster, som han nämner, svarar för vilka insatser som ska köpas in och hur de inköpta tjänsterna följs upp. Petter Carolusson är chef för enheten:

‒ Leverantörer friskriver sig inte från kvalitén bara för att man har ett lägre pris. De som lägger bud, förväntar jag mig, kan leverera det vi har beskrivit. Det är därför vi har våra dialoger och vår leverantörsuppföljning, säger Petter Carolusson.

Runt om i landet finns ett 80-tal leverantörsuppföljare. Nicklas Salander i Göteborg är en av dem.

Han säger att kravlistan på företagen är lång och timpriserna väldigt låga.

Man kanske måste göra upphandlingen på ett annat sätt

‒ Företagen kan inte minska på avtalad lärartäthet, då kan de gå miste om avtalet. Men vi som jobbar här ute ser att resurserna har blivit tajta.

‒ Priset har fått för stor betydelse.

Leverantörsuppföljare från olika håll i landet har påpekat detta för upphandlingsavdelningen.

‒ Man kanske måste göra upphandlingen på ett annat sätt, säger Nicklas Salander.

Den erfarne upphandlaren Tomas Åkerblom har många gånger funderat över hur företagen kan gå runt ekonomiskt, och har, som lagen om offentlig upphandling föreskriver, ifrågasatt allt för låga anbud.

‒ Anbudsgivarna är väldigt proffsiga. Oftast lyckas de på något vis lämna in förklaringar som vi måste godta, även om vi fortfarande känner tveksamhet, säger Tomas Åkerblom.

‒ Om vi förkastar ett anbud med grunden att priset är onormalt lågt vet vi att anbudsgivaren oftast väljer att gå vidare till förvaltningsrätten. Då blir det en lång process, och sedan är risken stor att vi förlorar och måste anta det låga anbudspriset.

Relaterad läsning

Lars Soold
6 sep 2018
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar