Arbetsförmedlingen följer inte upp små leverantörer Mindre leverantörer, där Arbetsförmedlingen inte lägger så mycket pengar, träffar man mer sällan, och de allra minsta inte alls. Där förlitar man sig på eventuella klagomål som kommer in. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Arbetsförmedlingen följer inte upp små leverantörer

Arbetsförmedlingen Kritik riktas mot hur Arbetsförmedlingen följer upp kvalitén på starta eget-programmet och hur klagomål från deltagare följs upp.
Lars Soold
7 sep 2018 | 11:37
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsförmedlingen ställer en lång rad krav på sina upphandlade tjänster. Men hur står det till med uppföljningen av dessa högt ställda krav? Ett system finns på plats för att ta hand om klagomål från kursdeltagare och lärare, medan det är upp till varje så kallat marknadsområde, enskilda handläggare och kontor, om det blir några besök i klassrummen.

Desto mer resurser läggs på uppföljande samtal med leverantörerna.

‒ Leverantörsuppföljarna är basen i vår uppföljning, säger Petter Carolusson, chef för enheten för Externa Tjänster som svarar för uppföljningen av inköpta tjänster. De träffar leverantörerna och går igenom avtalen en eller ett par gånger om året. Till det fångar vi upp klagomål som kommer in.

Tätare kvalitetsuppföljningar måste till för att se till att leverantören håller den överenskomna standarden.

Den här frekvensen för möten med leverantörerna gäller för större leverantörer. Vid mötena går man igenom alla tjänster som köps in från en leverantör. Mindre leverantörer, där Arbetsförmedlingen inte lägger så mycket pengar, träffar man mer sällan, och de allra minsta inte alls. Där förlitar man sig på eventuella klagomål som kommer in.

Handläggarna har inte tid

Enligt Tomas Åkerblom, som arbetat med förmedlingens upphandlingar i ett par decennier, fångas ett klagomål i bästa fall upp i tid.

‒ Om lokala arbetsförmedlare har pondus och kunskap kan de omgående ta upp problem med leverantörer och förmå dem att rätta till brister. Men handläggarna dignar under administrativa sysslor och har svårt att få tiden att räcka till för uppföljning.

Han säger att ett snabbt agerande kan hindras av systemet med leverantörsuppföljare. Att det kan göra att handläggare i stället för att direkt ta upp ett klagomål med leverantören väljer att föra det vidare till någon de tror är bättre lämpad än dem själv att ta hand om problemet.

‒ Det kan leda till att problem som man kunnat lösa snabbt lokalt går vidare i en process som fördröjer lösningen, säger Tomas Åkerblom.

Utbildningsföretaget Eductus var tidigare Arbetsförmedlingens största leverantör av starta eget-kurser. Men prispressen har gjort att man endast har ett fåtal kurser kvar. Företagets chef Patrik Hellberg anser att uppföljningarna sker för sällan, att det kan gå för lång tid innan problem uppdagas.

Det finns goda exempel på arbetsförmedlare som är med i klassrummen.

‒ Tätare kvalitetsuppföljningar måste till för att se till att leverantören håller den överenskomna standarden. Och målen med utbildningarna måste bli tydligare för att kunna följa upp innehåll och resultat, säger Patrik Hellberg.

Han säger att leverantörsuppföljarna följer upp formen för avtalen men att uppföljningen inte sker tillräckligt nära, att man behöver ta sig ut på kurserna.

‒  Det finns goda exempel på arbetsförmedlare som är med i klassrummen. Det borde ske oftare, men handlar nog om tidsbrist eller prioriteringar.

Lars Soold
7 sep 2018 | 11:37

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev