Inflationsförväntningarna höjs

Konjunkturen Företag och hushåll tror nu på högre inflation det närmaste året. Det visar Konjunkturinstitutets senaste barometer.
28 apr 2015 | 16:44
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för april månad visar att både företag och hushåll nu tror på en högre inflation på ett års sikt. Men uppfattningarna spretar rejält.

Medan företagen tror på en inflation på 0,8 procent om ett år, en ökning från 0,6 procent i januarienkäten, är uppfattningen hos hushållen att kraftigare prisökningar väntar och att inflationen kommer upp i nära 2 procent redan om ett år.

–Vad man vet sedan tidigare är att företagen brukar vara bättre än hushållen på att förutspå inflationen, säger Maria Billstam, chef för Konjunkturbarometern, till Arbetsvärlden.

Konjunkturbarometern

Varje månad frågar Konjunkturinstitutet 6 000 företag och 1 500 hushåll om deras syn på ekonomiska utvecklingen. Frågorna gäller exempelvis hur de upplever nuläget och förväntningar den närmaste framtiden. Företagsfrågorna rör sådant som orderläge, rekryteringar och lönsamhet. Hushållen tillfrågas om deras planer på inköp och sparande, och vilka förväntningar man har på räntor, inflation och arbetslöshet.

Fyra gånger om året – i januari, april, juli, oktober – görs en kvartalsbarometer med flera frågor, bland annat om förväntningarna på något längre sikt.

+ Expandera

En bidragande orsak till hushållens höga inflationsförväntningar kan vara att Konjunkturinstitutet i april har ändrat på formuleringen av enkätfrågorna till just hushållen om hur man ser på prisökningarna de närmaste 12 månaderna.

Tillverkningsindustrin avviker

Större delen av näringslivet ser positivt på konjunkturen just nu, men för tillverkningsindustrin har förväntningarna i sjunkit, och det beror framför allt på elektronikindustrin.

Handeln, byggindustrin och den privata tjänstesektorn är mer optimistiska i april än i mars månad på kort sikt. Byggindustrins förväntningar på ett års sikt är däremot lägre än tidigare mätningar, och tjänstenäringarna mer försiktiga om läget på sex månaders sikt.

På frågan om nerdragningarna inom Ericsson kan få ett genomslag på resultatet för elektronikindustrin, och därmed för hela tillverkningsindustrin, svarar Maria Billstam att Konjunkturinstitutet inte avslöjar några uppgifter om enskilda företag i barometern.

Som Arbetsvärlden berättat om nyligen tror både LO, Svenskt näringsliv och Unionen på bättre konjunkturläge.

På onsdagen presenterar Riksbanken beslutet från dagens möte om reporäntan.

 

28 apr 2015 | 16:44
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev