Svensk export på väg att lossna

Konjunktur Nu vankas bättre tider. Det spår flera konjunkturrapporter från parterna som har presenterats under den gångna veckan.
24 apr 2015 | 16:09
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den amerikanska tillväxten, det låga oljepriset och minskade åtstramningar i euroområdet gör tillsammans med kronans låga växelkurs att investeringarna ökar och den svenska exporten kan ta mer fart.

Det är flera prognosmakare överens om.

Samtidigt är man överens om att arbetslösheten ändå sjunker långsamt.

Stark dollar ger Sverige fördel

LO-ekonomerna tror i sin prognos på bättre konjunktur i både USA, Europa och Sverige de kommande åren. Den starka dollarkursen ger fördelar för Sverige samtidigt som åtstramningarna i euroländerna nu har minskat.

LO tror därför på en BNP-tillväxt i Sverige på 3,0 procent i år och 3,5 procent 2016.

Trots detta väntar man ingen stor minskning av arbetslösheten i år eller 2016, den landar på 7,6 procent nästa år, och LO-ekonomerna efterlyser därför ökade offentliga investeringar i regeringens höstbudget.

Svenskt näringsliv siar också om en bättre konjunktur där dragloket främst är USA, men även delar av Europa. Arbetsgivarna tror på en tillväxt i Sverige som ligger över 3 procent både i år och 2016.

Ökad export och ökad import

Men enligt samma prognos innebär det inte att nettoexporten ökar – Sverige har problem med produktiviteten och tillsammans med högt kostnadsläge skärper det konkurrensen i Sverige. Det gör att också importen av varor till Sverige ökar.

Trots det är Svenskt näringsliv något mer positiv än LO om arbetslösheten, och gissar att den sjunker till 7,5 procent 2016. Samtidigt varnar man för att för höga löneökningar framöver kan påverka svensk konkurrenskraft negativt.

Unionens prognos tror också på högre tillväxt, men är mest pessimistisk av de tre om arbetslösheten och tror inte att den hamnar under 7,7 procent nästa år.

En av orsakerna är matchningsproblemen – strukturomvandlingen går snabbt på arbetsmarknaden och bristen på möjligheterna till kompetensutveckling för yrkesverksamma påverkar möjligheterna att få ner arbetslösheten.

24 apr 2015 | 16:09
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev