IFAU: Poliser, sjuksköterskor och lärare stannar i yrket IFAU har tittat på hur stor andel utbildade poliser, lärare, förskollärare och sjuksköterskor som väljer att stanna i sina yrken. Foto Jonas Ekströmer

IFAU: Poliser, sjuksköterskor och lärare stannar i yrket

Arbetskraftsbrist Sjuksköterskor, lärare, förskollärare och poliser stannar ofta inom det yrke de utbildat sig till, enligt en ny rapport från IFAU som tittat på de senaste 20 åren. Slutsatsen är att fler utbildningsplatser skulle kunna vara ett effektivt sätt att bekämpa arbetskraftsbrist.
12 nov 2018 | 16:55
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

 

Larm om arbetskraftsbrist inom viktiga välfärdsyrken, så som poliser, lärare, förskollärare och sjuksköterskor, har medfört krav på höjda lönenivåer och bättre villkor. Men enligt en ny rapport från IFAU så ligger andelen som jobbar kvar inom sina yrken relativt stabilt för de här yrkena under den senaste 20-årsperioden.

Under undersökningsperioden ligger andelen sjuksköterskeutbildade som arbetar som sjuksköterskor eller inom vård- och omsorg stabilt på runt 90 procent. Också för poliserna är det omkring 90 procent som stannar i yrket. För förskollärare ligger siffran relativt stabilt runt 70 procent, och runt 70 procent för lärare.

Utifrån att siffrorna legat så pass stabilt drar IFAU slutsatsen att fler utbildningsplatser skulle kunna vara en lösning på personalbrist.

Polis i själ och hjärta

Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet. Foto: Pernille Tofte.

Dock syns en kraftig ökning av andelen som lämnar polisyrket under de senaste åren, men eftersom rapportens dataunderlag sträcker sig fram till 2016 kan IFAU inte slå fast om den trenden håller i sig. Också sjuksköterskorna ser en mindre ökning av andelen som väljer att lämna yrket under de senaste åren.

– Poliser har en alternativ arbetsmarknad och kan få upp lönen betydligt om de byter jobb. Medellönen för poliser ligger flera tusen kronor under snittet för medellönen i staten.  Så självklart är det attraktivt för många poliser att byta arbete, även om jag vet att de i själ och hjärta fortfarande är poliser, säger Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet till Arbetsvärlden.

Många väljer också att i stället börja jobba på bemanningsföretag

För både poliser och sjuksköterskor har sammansättningen av yrkesrollerna förändrats – fler jobbar som administratörer och chefer än tidigare.

Vårdförbundet: Platserna fylls inte

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, som bland annat organiserar sjuksköterskor, tror att yngre oftare väljer att lämna yrket.

Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett

– Vi har en hög medelålder inom sjuksköterskeyrket som ligger runt 59 år, särskilt bland specialistsjuksköterskor. De som är lite äldre lämnar inte yrket, det gör däremot de yngre, säger Sineva Ribeiro till Arbetsvärlden.

– Många väljer också att i stället börja jobba på bemanningsföretag där de kan få högre lön och även bestämma själva över sina arbetstider.

Att fler sjuksköterskor väljer att jobba på bemanningsföretag syns också i IFAU:s rapport, där andelen ökat de senaste åren. Sineva Ribeiro ser inte heller fler utbildningsplatser som en lösning på personalbrist.

– Det hjälper inte att lägga till fler utbildningsplatser när man inte lyckas fylla dem: i dag händer det att både grundutbildningar och specialistutbildningar inte fyller alla platser, säger Sineva Ribeiro.

Även lärarutbildningarna och polisutbildningen har haft problem med att fylla utbildningsplatserna.

Fler åtgärder behövs

Lisa Laun, en av författarna till rapporten, håller med om att det inte är så enkelt som att bara öka antalet platser på utbildningarna.

– Det handlar också om att få fler att utbilda sig, och där finns det förstås flera saker man skulle kunna göra, säger Lisa Laun till Arbetsvärlden.

För att locka fler att vilja bli sjuksköterskor menar Sineva Ribeiro att det behövs en mängd åtgärder.

– Jag tror inte att bara högre lön eller bättre arbetsmiljö räcker, det krävs väldigt många saker. Och vi behöver bli fler: i dag har vi 11 sjuksköterskor per 1 000 invånare, medan jämförbara länder i Norden har runt 15–17 sjuksköterskor per 1 000 invånare, säger Sineva Ribeiro.

12 nov 2018 | 16:55

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar