Ödesfråga om obehöriga på Lärarförbundets kongress På Lärarförbundets kongress kommer frågan om att bli ett professionsförbund med krav på relevant utbildning för medlemskap avgöras. Foto: Berit Roald / NTB scanpix / TT

Ödesfråga om obehöriga på Lärarförbundets kongress

Professionsförbund Förbundsstyrelsen i Lärarförbundet lägger fram sitt förslag om att förvandla förbundet till ett renodlat professionsförbund på kongressen. Bara lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare med relevant utbildning eller lärarstudenter ska kunna bli medlemmar. Förslaget är kontroversiellt och flera motioner vänder sig mot det.
22 okt 2018 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Flera stora ödesfrågor kommer få sina avgöranden under Lärarförbundets fyra dagar långa kongress som inleds på tisdagen. Den kanske mest avgörande frågan för förbundets framtid är förbundsstyrelsens förslag att Lärarförbundet ska bli ett professionsförbund som ställer krav på relevant utbildning för medlemskap.

I förbundsstyrelsens förslag om ändring av medlemsparagrafen stryks en formulering om som säger att ”du som är anställd” som lärare, skolledare eller yrkes- och studievägledare kan bli medlem.

I stället behålls en formulering om att ”du som är” lärare, skolledare eller yrkes- och studievägledare kan bli medlem. Detta ger upphov till en tolkningsfråga om vilka som faktiskt tillhör professionen, och förbundsstyrelsen har bifogat en tolkning till förslaget:

”Enligt förbundsstyrelsen är professionen alla lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare som har relevant utbildning. I professionen ingår även alla lärarstudenter. ”

Obehöriga hänvisas till Vision eller Unionen

Relevant utbildning handlar i de flesta fall om lärarutbildning som ger lärarlegitimation eller formell behörighet. Redan befintliga medlemmar som saknar relevant utbildning får dock kvarstå som medlemmar i förbundet. De som ännu inte är medlemmar och saknar relevant utbildning rekommenderas att söka sig till Vision om de är anställda i kommunal sektor, och Unionen om de är privatanställda.

Lärarförbundet har ungefär 230 000 medlemmar.

– I dag har runt 91 procent av medlemmarna i Lärarförbundet relevant utbildning, men alla befintliga medlemmar kan vara kvar i förbundet. Vi kommer också fortsätta jobba för våra medlemmars möjligheter att vidareutbilda sig och ta behörighet, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, till Arbetsvärlden.

I dag har runt 91 procent av medlemmarna i Lärarförbundet relevant utbildning

Flera motioner har inkommit just om professionsfrågan. En del uttrycker stöd för förbundsstyrelsens linje, men flera går också tvärt emot förbundsstyrelsen och yrkar att förbundet ska vara öppet för alla som jobbar som lärare, utan några särskilda krav på relevant utbildning.

Varför är det viktigt att Lärarförbundet blir ett professionsförbund?

– Det här är del av det övergripande arbetet med att höja läraryrkets status och göra det mer attraktivt att arbeta som lärare. I förlängningen är det också en förutsättning för att komma till rätta med dagens lärarbrist, säger Johanna Jaara Åstrand.

Tillräcklig analys

Ett par motioner efterlyser konsekvensanalyser av vilka effekter förändringen kan tänkas få för förbundet, såväl negativa som positiva. Förbundsstyrelsen anser dock inte att det behövs:

”Den diskussion som skett – och fortfarande sker – inom organisationen sedan förbundsstyrelsen presenterade sina stadgeförändringsidéer under hösten 2017 är fullt tillräcklig för att beslutet på kongressen ska kunna ske på ett väl övervägt sätt med en tydlig bild av positiva och eventuella negativa konsekvenser,” svarar förbundsstyrelsen.

22 okt 2018 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev