IAF: ”Arbetsförmedlingen försvagar omställningen i försäkringen” Arbetsförmedlingen får kritik för omfattande brister i kontrollen av arbetssökanden. Foto: MARKO SÄÄVÄLÄ/ TT

IAF: ”Arbetsförmedlingen försvagar omställningen i försäkringen”

Arbetsförmedlingen "Omfattande avvikelser i de flesta delarna av kontrollkedjan" skriver Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i sin slutrapport om Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Bara någon vecka efter Riksrevisionens rapport om stora skillnader i a-kassornas sanktioner mot arbetssökande, kommer nu kritik av motsvarande arbete hos Arbetsförmedlingen.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kom i dag med sin slutrapport i granskningen av Arbetsförmedlingens kontrollarbete.

Och IAF för fram allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingens arbete med att kontrollera så att reglerna i försäkringen efterlevs. Granskningen visar enligt IAF på ”omfattande avvikelser från regelverket” när det gäller att upprätta handlingsplaner och granska arbetssökandes aktivitetsrapporter.

IAF menar att bristerna får så stora konsekvenser att försäkringens själva omställningsfunktion försvagas och i förlängningen kan det även urholka allmänhetens förtroende för välfärdssystemen.

”När Arbetsförmedlingens kontrollarbete inte genomförs eller inte fungerar som avsett får det konsekvenser för den enskilde, samhället och arbetslöshetsförsäkringens omställningsfunktion och legitimitet” skriver Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i rapportens förord.

IAF:s lista över brister i kontrollarbetet

IAF konstaterar avvikelser i de flesta delarna av kontrollkedjan hos Arbetsförmedlingen. Myndigheten:

* upprättar inte handlingsplaner inom 30 dagar,

* ser inte till att samtliga arbetssökande har en handlingsplan,

* reviderar inte handlingsplanerna så att de är aktuella,

* skickar inte underrättelse när arbetssökande lämnar in tomma aktivitetsrapporter trots att Arbetsförmedlingen själva angett att aktivitetsrapporten inte är godkänd,

* undantar arbetssökande från kravet på att aktivitetsrapportera utan att det finns stöd för det i regelverket,

* följer inte upp gjorda platsanvisningar,

* underrättar inte arbetslöshetskassan när den arbetssökande inte sökt anvisat arbete,

* registrerar platsanvisningar som felaktiga trots att det saknats godtagbara skäl till att den arbetssökande inte sökt det anvisade arbetet,

* underrättar inte arbetslöshetskassan eller enheten Ersättningsprövning trots att arbetsförmedlarna själva bedömt att de borde ha gjort det,

* underrättar inte arbetslöshetskassan när den arbetssökande inte vidgat sitt yrkesmässiga och geografiska sökområde.

Källa: IAF.

+ Expandera
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar