Här är stora nedskärningar troliga Riksdagshuset och Stadshuset i skymningen. Foto: Stina Stjernkvist / TT

Här är stora nedskärningar troliga

Budget Moderaterna och Kristdemokraterna har fått igenom sin budget, men exakt vilka reformer som döljer sig på de olika utgiftsområdena är ännu oklart i väntan på justering i utskotten. Släpp överenskommelserna på respektive utgiftsområde redan nu, uppmanar Karin Pilsäter, skattepolitisk utredare på TCO, de båda partierna.
13 dec 2018 | 14:26
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Med den nya budgeten står det klart att vi får ett jobbskatteavdrag på 10 miljarder nästa år, en reform som ger 210 kronor mer i plånboken varje månad för personer som tjänar 30 000 kronor eller mer. Dessutom höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt till inkomster på 42 000 kronor i månaden.

Men även om budgeten nu finns på plats så är det fortfarande oklart vad för reformer som ryms på flera av utgiftsområdena. Exempelvis sänks utgiftsramen för området ”Arbetsmarknad och arbetsliv” med 2,875 miljarder kronor 2019, men vad det innebär för reformer blir klart först på måndag 17 december när arbetsmarknadsutskottet justerat utgiftsområdet.

Det är en massa reformer som behövs men som inte kommer igång

Karin Pilsäter, skattepolitisk utredare på TCO, menar att M och KD borde släppa sina överenskommelser redan nu.

– Det vore väldigt bra om M och KD nu när de fått igenom sina utgiftsramar också gjorde sina överenskommelser på respektive utgiftsområde offentliga. Det kommer de ju ändå bli inom en vecka. De borde lägga upp det på sina hemsidor, säger hon till Arbetsvärlden.

Får vänta på utskotten

När Arbetsvärlden frågar efter överenskommelserna från Moderaternas presstjänst får vi dock svaret att uppgifterna blir offentliga först när utskotten justerat utgiftsområdena. Kristdemokraterna har dock lagt upp ett dokument om prioriterade reformer på sin hemsida, där en stor besparing på 5,39 miljarder rubriceras som ”Effektivisering av arbetsmarknadspolitiken m.m”.

Exakt vad det innebär får vi dock inte svar på från partiet. Sneglar man på KD:s egen budget, som alltså inte röstades igenom, fanns dock en besparing om 7,6 miljarder med, till stor del bestående av en avveckling av arbetsmarknadspolitiska program.

Karin Pilsäter kallar nedskärningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder nu, när det ser ut som att vi står inför en lågkonjunktur, för dålig timing.

Vad tycker ni om budgeten?

– Det är problematiskt att det inte finns en regering. Det är en massa reformer som behövs men som inte kommer igång, säger Karin Pilsäter.

Det skulle kunna hända exempelvis vad gäller Jämställdhetsmyndigheten

– I sak tycker vi visserligen det är bra att de höjer brytpunkten för statlig inkomstskatt, men det vore bättre om man kom igång med arbetet för en bred skattereform. Att nu lägga in ett jobbskatteavdrag på 10 miljarder gör att det blir en post som inte är spelbar i en bredare reform.

Jämställdhetsmyndigheten kan räddas

Givet det politiska läget är det heller inte säkert att M och KD får igenom alla de reformer de ser framför sig i utskotten.

– Vi vet inte om det i något utskott kommer bli så att partier går ihop och försöker förändra anslagen. Det går att ändra vad utgifterna ska bestå i inom ramarna som redan slagits fast. Det räcker med att L eller C går ihop med S, V och MP i utskottet så vinner det över M, KD, SD. Det skulle kunna hända exempelvis vad gäller Jämställdhetsmyndigheten, säger Karin Pilsäter, skattepolitisk utredare på TCO.

Den nya Jämställdhetsmyndigheten inrättades så sent som i januari i år, men ska skrotas enligt M och KD:s budget som ger myndigheten ett år på sig att avvecklas.

A-kassan en stridsfråga

Trots att samtliga allianspartier tidigare föreslagit sänkningar av taket i a-kassan saknades förslaget i Moderaternas skuggbudget i år och finns inte med i KD och Moderaternas gemensamma budget. Sänkt tak i a-kassan var ett förslag som väntades möta motstånd av SD.

På torsdagen säger dock Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson för M, till Expressen att en sänkning av taket av a-kassan ändå kan komma under början av mandatperioden. Arbetsvärlden fick tidigare svar från Svantessons pressekreterare att sänkningen (som fanns med i skuggbudgeten i fjol) plockats bort i år för att man vill behandla frågan i samband med en större bidragsreform.

13 dec 2018 | 14:26

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar