Händelserik vecka i avtalsrörelsen Foto: Maja Suslin/TT.
Veckans dramatik startade direkt på måndagen, när LO och Svenskt Näringsliv gemensamt rekommenderade förbunden att ha industrimärket som norm.

Händelserik vecka i avtalsrörelsen

Avtal 2016 Efter att parterna inom industrin satte sitt märke i torsdags har flera andra avtal börjat trilla in. Samtidigt har ett antal stora varsel lagts, och ett av dem delvis dragits tillbaka efter hot om domstolsförfarande. I dag kom årets första varsel om sympatiåtgärder.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Av de 208 avtal som gick ut den 31 mars har mellan 40 och 50 nytecknats. Efter att industrin satt sitt märke i slutet av förra veckan väntas fler många fler trilla in under den närmsta tiden. Avtalen inom industrin brukar räknas till 57 stycken, Ett fåtal är inte heller klara ännu, men väntas vara det inom kort, och några löper ut vid senare datum.

I måndags gick LO och Svenskt Näringsliv ut med en gemensam rekommendation till de förbund som ännu inte är klara med sina förhandlingar: industrins märke ska stå som norm, i procent och i krontal. Förbunden inom 6F, som i sina avtalskrav lagt sig på ett betydligt högre bud än industrifacken, svarade med att de är positiva till den del i överenskommelsen som rör en låglönesatsning med krontal likt det avtal som tecknades mellan Handels och Svensk Handel i helgen, men de är inte tvungna att följa industrin norm eftersom ingen LO-samordning finns.

Varsel mot Almega kan leda till årets första sympatiåtgärd

Än så länge har sju fackförbund varslat om konfliktåtgärder:

Unionen och Sveriges ingenjörer kom onsdagen den 6 april med varsel mot ett antal medlemsförbund inom Almega. Upp mot 10 000 tjänstemän kan tas ut i strejk den 12 april om Almega inte går med på de krav om flexpension som förbunden ställer. Även SEKO har varslat om konfliktåtgärder mot Almega. Stridsåtgärderna träder i kraft den 18 april och rör cirka 1 100 arbetare på 10 företag inom telekomområdet. Även här är flexpension en knäckfråga, men också individgarantier och att få lov att räkna restid som arbetstid.

I dag torsdag utökade Unionen sitt varsel mot Almega till att omfatta ytterligare 1 350 medlemmar verksamma inom kontrollbesiktning av fordon. Därmed har Unionen varslat om strejk för totalt 8 600 medlemmar inom Almega.

I dag kom också årets första varsel om sympatiåtgärder. Akademikerförbundet SSR stöder Unionen och Sveriges ingenjörers krav på flexpension och tar därför ut medlemmar inom Almegas områden it, telekom och svensk teknik och design i strejk den 18 april om inget avtal har nåtts innan dess.

Stor turbulens kring byggvarsel

Byggnads lade i förra veckan ett stort varsel mot Sveriges Byggindustrier. Om arbetsgivarna inte går med på ett antal krav om bland annat lönenivåer och det ackordssystem som i dag finns inom bygg- och målerisektorn kan 2 600 medlemmar på 60 arbetsplatser tas ut i strejk på måndag den 12 april. I måndags valde förbundet också att utöka varslet till att omfatta ett hundratal medlemmar på åtta arbetsplatser till. Detta eftersom de anser att företagen Peab och NCC har förhindrat representanter från förbund tillträde för att ge medlemmar information under den pågående avtalsrörelsen

Arbetsgivarparten gick emot hårt, de ansåg att varslet inte hade giltig grund och meddelade att de var beredda att dra saken inför domstol. Byggnads valde att på tisdagen dra tillbaka den utökade delen av varslet. De anser sig fortfarande ha rätt i att varslet var giltigt, men sade sig inte vilja sinka avtalsförhandlingarna genom att lägga tid och energi på en domstolsprocess. Tjänstemännen inom byggsektorn säger sig inte vara påverkade av turbulensen; Unionen tror att ett nytt avtal med Sveriges Byggindustrier kommer att tecknas redan nästa vecka.

Måleristrejk och lockout kan bryta ut i morgon

Även Målareförbundet har varslat om stridsåtgärder mot Måleriföretagen i Sverige och kommer att ta ut medlemmar på 35 arbetsplatser i strejk från och med klockan 05 i morgon fredag om inget avtal sluts innan dess. Arbetsgivarna har svarat med årets hittills enda varsel om spegellockout från och med klockan 12 i morgon.

Sedan tidigare ligger även två varsel inom mindre avtal: Sjöbefälsföreningen mot Almega, där tarifflöner är huvudfrågan, samt Unionens avdelning Fotbollsspelare mot Arbetsgivaralliansen.

Som läget är nu kan alltså den första strejken bryta ut i morgon fredag och ett antal fler under veckan som kommer. I slutet av nästa vecka kommer även Medlingsinstitutet att börja publicera listor på 2016 års avtal på sin hemsida, där det går att allt eftersom följa de avtal som tecknas.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar