I dag är taxinäringen den enda som har branschspecifika rekommendationer. Upphandlingsmyndigheten kommer allt eftersom ta fram fler och där är fackliga kunskaper centrala. Taxibilar utanför Stockholms central Foto: Lars Pehrson

Förtroendevalda får nyckelroll med nya upphandlingsreglerna

Upphandling Efter åratal av arbete är den nya lagen om sociala villkor i offentlig upphandling på plats. Lokala förtroendevalda och ombudsmän kan få en viktig roll i hur de ska användas i praktiken, menar TCO-juristen Sofia Råsmar.
14 sep 2017 | 10:56
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Trots att de nya reglerna kring sociala krav i offentlig upphandling förhandlades fram och tillbaka innan

Facket kan verkligen spela en stor roll när upphandlingsregelrna ska konkretiseras, menar TCO:s jurist Sofia Råsmar.

de klubbades till lag, är utformningen av dem långt ifrån klar. Hur de kan komma att anv

ändas avgörs från upphandling till upphandling, och bestäms alltså många gånger på lokal nivå.

– Eftersom krav ska ställas efter behov kan det också se olika ut i olika regioner. Här kan fackligt förtroendevalda hjälpa till att visa vad som gäller i olika branscher, säger Sofia Råsmar, jurist på TCO.

Med de nya reglerna är alltså upphandlande myndigheter tvungna att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor när det finns behov. Fackliga företrädare kan helt enkelt vara del i att visa på att ett behov faktiskt finns, särskilt eftersom lokala förtroendevalda har direkt insyn i verksamheten.

”Ombudsmän kan gå in och visa på behov”

Även om utformningen av krav kan se olika ut vid varje enskild upphandling, så kommer i praktiken Upphandlingsmyndighetens centrala rekommendationer förmodligen att gälla för det mesta, menar Sofia Råsmar. Men även när det gäller dem kommer facket att få en viktig roll.

– I dag är taxinäringen den enda som har branschspecifika rekommendationer. Upphandlingsmyndigheten kommer allt eftersom ta fram fler och där är naturligtvis fackliga kunskaper centrala.

Vi hoppades ju att försäkringar och tjänstepension skulle vara del av de krav som myndigheterna måste ställa, men så blev det inte.

Diskussionerna om hur de nya kraven ska omsättas i praktiken pågår nu runtom i många kommuner ute i landet och flera jobbar redan aktivt med att hitta system för hur man ska ställa upphandlingskraven.

– Vi hoppades ju att försäkringar och tjänstepension skulle vara del av de krav som myndigheterna måste ställa, men så blev det inte. Det betyder ju dock inte att de inte kan ställa den typen av krav, någonting som är på gång i till exempel Stockholm. Även här kan ju förtroendevalda och ombudsmän gå in och visa på behovet, när det ska göras en ny upphandling.

Kommunen kan underrätta facken vid upphandling

En tänkbar modell för arbetet med de nya reglerna skulle kunna vara att en kommun ska underrätta de berörda fackliga företrädarna när en ny upphandling ska genomföras. På så sätt kan facket se över om det är några speciella sociala krav som borde ställas. Upphandlingsunderlag skulle också kunna arbetas fram partsgemensamt.

– Givetvis handlar mycket om myndigheternas ambitioner och vilja att arbeta med de här frågorna, men facket kan verkligen spela en stor roll, säger Sofia Råsmar.

14 sep 2017 | 10:56

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev