ILO får starkare roll i globala migrationsarbetet Det blev ingen lösning i konflikten mellan arbetsgivare och arbetstagare om strejkrätten på FN-organet ILO:s arbetskonferens som avslutas i dag, torsdag. Foto: Crozet/Pouteau/ILO.

ILO får starkare roll i globala migrationsarbetet

Internationellt Migration var en av de viktigaste punkterna på dagordningen vid årets ILO-konferens. Länder som har brutit mot arbetsrättigheter, däribland Turkiet, ställdes till svars. Fortfarande saknas dock en lösning på konflikten i ILO om strejkrätten.
Karin Bromander
15 jun 2017
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I dag torsdag avslutades ILO:s (International Labour Organization) årliga arbetskonferens, den 106:e i ordningen, i Genève. FN-organet, som faktiskt är äldre än FN självt, är unikt i det att det är uppbyggt av tre parter: arbetstagare, arbetsgivare och nationer, snarare än bara stater.

Vid de årliga konferenserna diskuterar parterna aktuella arbetsmarknadsfrågor och tar upp brott mot de arbetsrättsliga konventioner som organet har skapat. Vid årets konferens lyftes exempelvis att Turkiet kränkt fackliga rättigheter i samband med undantagstillståndet och massavskedandena av offentliganställda.

En av de stora frågorna i år var också arbetsmigration. I en av kommittéerna diskuterade man vad som kan göras globalt för att hitta ett system som tillvaratar rättigheter för arbetsmigranter och som samtidigt kan hjälpa företag att hitta utländsk arbetskraft på ett rättvist sätt.

Det är väldigt lätt att systemen missbrukas. Temporära tillstånd ska fylla tillfälliga luckor, inte permanenta behov.

Åsa Odin-Ekman, förbundssekreterare på TCO, satt som Sveriges arbetstagarrepresentant i kommittén. Hon säger att veckan har präglats av hårda förhandlingar, bland annat kring temporära arbetstillstånd. Någonting som arbetsgivarna ser som viktigt för att lösa tillfällig bemanning, men som arbetstagarna ser en fara i.

Åsa Odin-Ekman från TCO var en av flera svenska arbetstagarrepresentanter på ILO:s arbetskonferens.

– Det är en otrygghet för den enskilde om den tvingas hoppa runt. Det kan bland annat skapa en beroendesituation gentemot arbetsgivaren och det är väldigt lätt att systemen missbrukas. Temporära tillstånd ska fylla tillfälliga luckor, inte permanenta behov.

Arbetstagare ska få röst i internationellt migrationsarbete

Kommittén lyckades dock sluta ett antal väldigt viktiga överenskommelser, säger Åsa Odin-Ekman. Allra tyngst väger det att man kommit överens om att stärka ILO:s roll i annan typ av globalt migrationsarbete, både genom FN och genom andra typer av internationella samarbeten. Det skulle vara viktigt för arbetstagarperspektivet, menar hon.

– ILO skiljer sig ju genom att vara ett trepartsorgan, vilket ju inte minst innebär att arbetstagarna har en röst. Om ILO:s funktion lyfts inom internationellt migrationsarbete skulle vi kunna få stark roll där.

Fortfarande ingen lösning på konflikten om strejkrätt

Sedan ett antal år tillbaka har det legat spänningar inom ILO-samarbetet. 2012 ifrågasatte arbetsgivargruppen om konvention 87, som rör föreningsfrihet och organisationsrätt, verkligen också gav arbetstagare rätt att strejka. Även om strejkrätten inte finns rakt utskriven i konventionen, har ILO:s tolkning under de senaste 50 åren varit att den är en del av föreningsfriheten.

Trots att det har gått fem år sedan dess är striden inte löst, i stället har man vid ett flertal tillfällen kommit överens om att helt enkelt inte ta upp frågan.

Och även om strejkfrågan inte var uppe på bordet i år heller, så har spänningar mellan arbetstagare och arbetsgivare märkts av. Det måste inte ha med konflikten kring strejkrätt att göra, säger Åsa Odin-Ekman. Men det är problematiskt.

– Vid tillfälle har arbetsgivarna i år hotat med att gå ur och vägrat att förhandla. De har helt enkelt gjort det väldigt svårt för arbetet, säger Åsa Odin-Ekman.

Eftersom det alltid bara är en representant för hela arbetsgivargruppen som talar i kommittéförhandlingarna, säger hon att hon har svårt att bedöma om de svenska arbetsgivarna varit en del av konfliktbenägenheten. Men hon upplevde det inte som att så var fallet i just den kommittén hon var en del av.

Sverige markerade mot tvångsarbete

En del i arbetet för rättvis arbetsmigration är det tilläggsprotokoll till konventionen mot tvångsarbete som ILO skapade för tre år sedan. Ett uttalat syfte är att stärka arbetet mot modernt slaveri och människohandel.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och ILO:s generaldirektör Guy Ryder. Foto: Crozet/Pouteau/ILO.

Sverige röstade för ett införande av protokollet redan 2014, men har dröjt till nu med att ratificera det. Riksdagen röstade igenom ratifikationen i maj i år och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) lämnade över den till ILO:s generaldirektör Guy Ryder nu under arbetskonferensen.

– Det är väldigt positivt. För många länder är de här protokollen oerhört viktiga. När Sverige ratificerar visar vi solidaritet med arbetstagare i andra länder, det blir en stor draghjälp för dem i arbetet mot tvångsarbete, säger Åsa Odin-Ekman.

Karin Bromander
15 jun 2017

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar