Europadomstolen: Arbetsgivare får inte läsa anställdas mejl Europadomstolen, Strassbourg. Källa: Flickr, Creative Common.

Europadomstolen: Arbetsgivare får inte läsa anställdas mejl

Integritet Europadomstolen slår nu fast att arbetsgivare inte får övervaka anställdas mejlkonton utan rimlig anledning. Domen kan få till följd att företag inte heller får drogtesta sin personal om inte särskilda skäl finns, säger LO-TCO Rättsskydd.
Karin Bromander
27 sep 2017 | 16:44
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Det finns i dag egentligen inte så mycket som klargör hur mycket en arbetsgivare får kontrollera vad en anställd gör på arbetsdatorn, inte i Sverige heller. Det här är helt klart ett steg på vägen, säger Annett Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Europadomstolen har prövat ett fall där en rumänsk arbetstagare blivit avskedad efter att ha mejlat sin bror och fästmö från sin jobbmejl. Arbetsgivaren hade kontinuerligt övervakat hans mejlande och avskedade honom för att ha brutit mot företagets regler om att inte använda arbetsmejlen privat.

Även om en arbetsgivare får begränsa användningen av internet på jobbet, kan den inte helt förbjuda privata kontakter

Domstolen kom fram till att rumänska staten inte har skyddat den anställdes integritet tillräckligt och att den därmed har brutit mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Även om en arbetsgivare får begränsa användningen av internet på jobbet, kan den inte helt förbjuda privata kontakter, sa domstolen. Dessutom ifrågasatte domen om det var befogat med en så stark åtgärd som avskedande.

Så litet ingrepp som möjligt

Domen säger också att det måste ske en avvägning av arbetstagarens intresse av integritet och arbetsgivarens intressen. Någon sådan fanns inte i det här fallet, menade domstolen. Särskilt inte med tanke på att övervakningen hade skett i hemlighet.

Och det här är en av de viktigaste sakerna i domen, menar Annett Olofsson. Den fastslår helt enkelt att arbetsgivaren hade kunnat tillgodose sina intressen på ett sätt som utgjort ett mindre integritetskränkande ingrepp.

– Det är någonting vi saknat i domar från Arbetsdomstolen i Sverige. Det borde finnas en underliggande skyldighet för arbetsgivaren att göra ett så litet ingrepp som möjligt.

Vi ser ett behov vad gäller kontrollåtgärder i stort, till exempel drogtester

Fackförbund i Sverige har i många år efterfrågat lagstiftning om skydd av arbetstagares integritet. Det gäller inte bara IT-skydd.

– Nej, vi ser ett behov vad gäller kontrollåtgärder i stort, till exempel drogtester, säger Annett Olofsson.

En ny lag skulle med fördel kunna utformas efter texterna i lagen om offentlig anställning, säger hon. Där står att endast de med särskilt kritiska arbetsuppgifter kan tvingas till hälsokontroller. I övrigt får inte personalen kontrolleras, om ingenting annat står i kollektivavtal.

Sverige kan bryta mot Europakonventionen

Att Sverige inte har något lagskydd för att säkra arbetstagares integritet kan utgöra ett brott mot Europakonventionen, menar Annett Olofsson. Den nya domen stärker den tesen. Det behövs helt enkelt lagstiftning på området, enligt henne.

– Det vi har i dag är AD:s praxis och den är för tillåtande. Den stämmer inte överens med Europakonventionen. Sättet att komma förbi det är ny lagstiftning.

Karin Bromander

/ Kontakta skribenten

27 sep 2017 | 16:44

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev