Företag i hela landet drabbas av bostadsbristen Umeå, Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm. Bostadsproblematiken finns i hela landet. Foto: Umeå kommun, Linköping kommun, Drago Prvulovic

Företag i hela landet drabbas av bostadsbristen

Bostadsbrist När det inte går att hitta bostäder blir det svårt för företagen att rekrytera kompetens utifrån och därmed svårare att fortsätta växa. Det gäller också städer utanför storstadsområdena.
27 apr 2017 | 12:17
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

För företagen, ofta i tillväxtbranscher, sägs bostadsfrågan ha blivit en ödesfråga.

”De kommande åren står vi inför att rekrytera tusentals personer. Vår framgång är helt beroende av att vi kan locka talanger från hela världen”, skrev Spotify när de larmade om problemet i ett öppet brev i fjol. Om vi kan få bort de hinder Sverige har jämfört med andra länder så kommer vi att kunna anställa i Stockholm och Göteborg i stället för att flytta delar av verksamheten till andra länder”.

En aning togs kritiken ned av att Dagens Nyheter senare kunde avslöja att Spotify hade erbjudits 24 nyproducerade lägenheter på pendlingsavstånd – och tackat nej.

Men att problemet existerar tycks det inte vara någon tvekan om. Däremot är det olika stort. Det framgår när Arbetsvärlden pratar med Handelskammarens representanter i olika delar av landet.

Man får bo i tjotahejti och pendla. Bostadsmarknaden är riggad så.

Sydsvenska Handelskammaren har i en undersökning ställt antal inflyttade till Malmö i relation till antalet nybyggda lägenheter. Ur den aspekten är situationen faktiskt värre i Malmö än i Stockholm, enligt Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.

– Ja, det är tuffare här. Man får bo i tjotahejti och pendla. Bostadsmarknaden är riggad så. Om du har riktigt bra betalt kan du naturligtvis köpa dig förbi allting. Men för en person som får sitt första jobb är det inte så enkelt. Eller säg att du kommer hit och ska forska eller jobba i ett projekt några år, då vill du inte gå in på en bostadsmarknad som du inte vet något om.

 

Håll pekaren över kartan för att se läget i städerna.

Även i Sörmland, i Östergötland och på Gotland råder det bostadsbrist på många håll. Det visade sig i en enkät som Östsvenska Handelskammaren lät göra med sina medlemsföretag. På frågan hur företagen uppfattade tillgången på bostäder i sina respektive kommuner svarade 80 procent att den var ganska eller mycket dålig.

Rekryteringar går åt skogen

– Sämst är det i Linköping och Norrköping, konstaterar Anna Lövheim, näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren, enligt vilken läget knappast har blivit bättre sedan enkäten gjordes i fjol.

– Bostadsbristen ska inte vara en avgörande faktor för företag när de rekryterar, den ska bara inte finnas. Men det visade sig att 13 procent av rekryteringarna, mer än var tionde, går åt skogen på grund av den orsaken.

Man har levt med en mental bild av att det finns tomma lägenheter, den fulla vidden av underlåtenheten har inte gått upp förrän nu.

Också den enkätundersökning som handelskammaren i Västsverige gjort visar att medlemsföretagen är medvetna om problematiken. Två av tre företag svarade att bostadsbristen påverkar eller kommer att påverka möjligheterna att rekrytera.

– Under 20 års tid har det byggts alldeles för lite i Göteborg. Man har levt med en mental bild av att det finns tomma lägenheter, den fulla vidden av underlåtenheten har inte gått upp för kommunen förrän nu, säger Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig för stadsutveckling på Västsvenska Handelskammaren.

– Naturligtvis är det här som överallt, att finns det pengar så finns det större rådrum. Och det är inte riktigt lika illa som i Stockholm. Här har inte allmännyttan sålt ut sitt bestånd på samma sätt, så det är lite lättare att hitta hyresrätter.

Bostadsbristen är ”en jättesnackis” bland företagen.

Andreas Åström är kommunikationschef på Stockholms Handelskammare. Den undersökning som Handelskammaren gjorde i slutet av 2015 visade att över hälften av företagen anser att bostadsbristen försämrar möjligheten att rekrytera kompetent personal.

– Det har definitivt blivit värre sedan dess. Det behövs fundamentala förändringar på bostadsmarknaden. Det går inte att bygga bort bostadsbristen, bostadsunderskottet i Stockholm är enormt och ökas på hela tiden. Varje dag flyttar det in två busslaster med människor.

Andreas Åström, Stockholms Handelskammare. Foto: Stephanie Wiegner.

Enligt Andreas Åström är bostadsbristen ”en jättesnackis” bland företagen.

– Egentligen handlar det om alla typer av företag, allt från IT-företag till krögare. De har ingen möjlighet att ge nyanställda tak över huvudet. Tidigare har de stora bolagen ibland haft egna lösningar med bostäder till anställda. Men nu har verkligheten sprungit ikapp de dem också, det här är ett problem för alla.

Universitetsstaden Umeå är inget undantag. Även här slår bostadsbristen mot företagen, intygar Gunilla Linder, regionchef i Umeå för Västerbottens Handelskammare.

– Det gör den, den är ett hinder för tillväxt. Bristen på bostäder gör att företag inte kan flytta hit och att de företag som finns här inte kan växa.

Påtaglig bostadsbrist i Umeå

Hon är noga med att poängtera att det här är en allmän bild som inte bygger på några siffror eftersom handelskammaren inte har gjort någon undersökning bland medlemsföretagen.

Bilden bekräftas av Umeå kommuns näringslivschef Peter Juneblad.

– Bostadsbristen är påtaglig. Visserligen byggs det många lägenheter nu, men efterfrågan är större.

I och omkring Umeå finns växande IT-företag, spelföretag, företag som sysslar med industridesign, biotechföretag och företag som tillverkar redskap åt skogsindustrin, som behöver rekrytera. Enligt Peter Juneblad kan det nog hända att det kan vara svårt att få folk på grund av bostadsbristen.

– Men hur omfattande det är vet jag inte. Det brukar ofta lösa sig.

27 apr 2017 | 12:17
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar