Diskriminering störst i könssegregerade yrken Illustration: Emma Hanquist

Diskriminering störst i könssegregerade yrken

Diskriminering Den könssegregerade arbetsmarknaden ökar risken för diskriminering på grund av sexuell läggning. Forskning visar att diskrimineringen är som störst inom yrken som domineras av ett kön.
Emil Åkerö
29 jun 2017
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ett internationellt forskarteam lanserade i mars i år en studie som visar att hur vi uppfattar röster påverkar hur vi bemöter andra. En man med en röst som uppfattas som feminin uppfattas och behandlas utifrån antagandet att han är homosexuell och diskrimineras, framförallt i en mer mansdominerad bransch visar till exempel studien.

Ju mer mansdominerat respektive kvinnodominerat ett yrke är, desto högre är risken för diskriminering

Det finns inte mycket forskning kring hur homosexuella missgynnas på arbetsmarknaden men en av dem som har forskat kring detta är Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet.

Professor Mats Hammarstedt vid Linnéuniversitetet.

– Föreställningar kring kön påverkar helt klart. Ju mer mansdominerat respektive kvinnodominerat ett yrke är, desto högre är risken för diskriminering.

Han tar två exempel.

– En icke-heterosexuell man som är till exempel byggnadsarbetare riskerar att diskrimineras mer som byggnadsarbetare än inom ett könsneutralt yrke. Vise versa gäller för den icke-heterosexuella kvinnan som arbetar som till exempel förskolepedagog.

Löper större risk att väljas bort

Mats Hammarstedt har under 20 års tid undersökt hur olika grupper missgynnas på arbetsmarknaden. Han har sett att homosexuella män tjänar mindre än heterosexuella män men att homosexuella kvinnor och heterosexuella tjänar ungefär samma.

Den sexuella läggningen påverkar även rekryteringen, där den som är icke-heterosexuell löper större risk att bli bortvald, vilket är ett fenomen som återkommer även i den internationella forskningen. Personer som diskriminerar inom rekrytering gör det ibland av en form av hänsyn, mot personen. Det kan till exempel handla om att kunder eller kolleger anses ha problem med det, men inte personen själv.

Forskningen visar att det inte bara är i arbetslivet som påverkas utan också val av bostadsort.

– De första undersökningarna gjordes 2010. Men då får man ta i beaktande att före 1979 var homosexualitet klassat som en sjukdom i Sverige och fram till 1987 var det lagligt att diskriminera homosexuella.

– Attityderna har förändrats och det är först under senare tid som vi kan se resultat kring detta.

Mats Hammarstedts forskning visar att det inte bara är i arbetslivet som påverkas av föreställningar om sexuell läggning utan också val av bostadsort. Mats och hans forskarkolleger har undersökt hur många samkönade äktenskap som finns registrerade var.

Resultatet visar att det är fler som lever i samkönade äktenskap i de svenska storstadsområdena än på landsbygden och i mindre tätorter, och att diskrimningen generellt är mer omfattande utanför storstäderna. I jämförelser mellan forskningsresultaten om löneutveckling med olika former av regionala attityddata har man sett att det har samspelat med varandra.

Emil Åkerö
29 jun 2017

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar