FN: Trygga jobb skapar hållbar tillväxt

Utvecklingsmål Vikten av jobb med goda anställningsvillkor och social trygghet står i centrum av FNs nya globala utvecklingsagenda, som från och med nästa år ersätter Millenniemålen.
Gert Lundstedt
19 aug 2015 | 11:19
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Jobben får en central roll i FN:s nya globala utvecklingsagenda som börjar gälla 2016. ILO, FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, har länge drivit på för att få det internationella samfundet att koppla ihop övergripande frågor om fattigdomsbekämpning och hållbar miljöutveckling med individens möjlighet till arbete och utkomst liksom värdiga arbetsvillkor och social trygghet.

Listan över problemområden som är direkt relaterade till arbete kan göras lång. ILO uppskattar till exempel att det finns 169 miljoner barnarbetare i världen. 201 miljoner globalt är arbetslösa (2014), varav 74 miljoner är unga människor mellan 15-24 år. För att inte tala om alla i den informella sektorn, uppskattningsvis mer än hälften av världens arbetskraft, som står utanför de sociala trygghetssystemen.

Trygga jobb hörnsten för hållbar tillväxt

Så när FN:s samtliga 193 medlemsländer i början av augusti, efter år av tuffa förhandlingar, enades om och antog en plan för hållbar utveckling, Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development, kunde ILO stolt sträcka på sig. För utan den internationella arbetsorganisationens oförtröttliga arbete – ILO samlar representanter för såväl regeringar som arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer – hade FN-agendan säkert sett annorlunda ut och inte fått en så radikal arbetsprofil som den nu får. Efter att överenskommelsen var ett faktum sammanfattade ILO-chefen Guy Ryder:
– ILO har under senare år arbetat extremt hårt tillsammans med regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, civilsamhället och multilaterala organisationer för att sätta frågan om värdigt arbete i centrum för inkluderande tillväxt och hållbar utveckling.

Ersätter Millenniemålen

The 2030 Agenda, som alltså blir FN:s program de närmaste 15 åren, ersätter Millennieutvecklingsmålen, som visserligen rejält minskat antalet människor i extrem fattigdom men inte självklart kopplat sin agenda till arbete och villkor. Den nya utvecklingsagendan har 17 mål. Flera av dem har direkta beröringspunkter med just arbete och villkor, och med en vision om ett värdigt arbete för alla säkrat genom såväl utbildning och livslångt lärande, som arbetstillfällen för unga och lika villkor för kvinnor. Ett av målen, mål åtta, har dessutom den uttryckliga avsikten att ”främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och värdigt arbete åt alla”.

Stabila arbetsmarknadslagar och –institutioner viktigast

Frågan är nu hur arbetet konkret ska bedrivas för att bli effektivt och resultera i värdiga arbetsvillkor. I en intervju säger ILO-ekonomen Aurelio Parisotto, som varit inblandad i förberedelserna för den nu antagna agendan, att för att lyckas framhåller forskning och erfarenheter från olika projekt vikten av stabila institutioner, liksom respekten för lagar och egendomsrätt.

Sverige har en roll som förebild

Nina Larrea, programchef på svenska fackliga biståndsorganisationen Union to Union har nära följt FN-arbetet med agendan och ser överenskommelsen som ett steg i rätt riktning.
– Absolut, ett stort steg i rätt riktning.

Nina Larrea, Union to Union. Fotograf: Gustav Broms

Vad kan ILO göra för att konkretisera FN-arbetet?
– Jobba vidare på det nu antagna mål åtta* och utvidga dess betydelse med det som ILO tidigare överenskommit i sina konventioner och rekommendationer.
– Viktigt är att begreppet ”productive employment” nu kom med som mål, förra gången var det bara med som ett delmål.
Vad kan svensk fackföreningsrörelse bidra med i arbetet med utvecklingsagendan?
– Viktigt är att svensk fackföreningsrörelse fortsätter att värna den standard Sverige står för. Vi är en förebild för många länder vad gäller social dialog, kollektivavtal och organisations- och mötesfrihet.
Är det realistiskt att tro att agendan ger fler arbeten och bättre arbetsvillkor?
– Jag vill vara optimistisk. Det är trots allt en FN-överenskommelse där alla länder skrivit under, och vi har fått ett otroligt spännande verktyg att jobba med.

Den nya utvecklingsagendan antas formellt när världens ledare samlas vid ett FN-toppmöte den 25-27 september.

* Mål 8 lyder: “Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.”

Gert Lundstedt

/ Kontakta skribenten

19 aug 2015 | 11:19

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev