Informell ekonomi

Tema Informell ekonomi

Hälften av världens arbetskraft befinner sig inom den informella ekonomin: utan att betala skatt, men också utan några som helst skyddsnät. Arbetsvärlden har besökt Zimbabwe, där 94 procent av alla arbetare är utan formella jobb.
18 jun 2015

Ungefär hälften av världens arbetskraft uppskattas ingå i den informella ekonomin, i stora delar av Afrika och södra Asien är siffran runt 90 procent. Utan sociala skyddsnät hamnar arbetarna helt utanför samhället: Den som blir sjuk har ingen möjlighet att försörja sig, inte heller den som blir för gammal för att arbeta.

I Zimbabwe är nästan hela arbetskraften informell och ytterligare flera hundra jobb försvinner varje vecka. Landets ekonomi befinner sig i fritt fall, inte minst efter hyperinflationen i slutet av 00-talet då en arbetare kunde ha en månadslön på tiotals triljoner ZIM-dollar och ändå leva långt under existensminimum.

Men försök görs att få den informella ekonomin formaliserad, både globalt och i enskilda länder. I Zimbabwe försöker det formella facket organisera informella arbetare. Och i förra veckan antog ILO en rekommendation om övergången från informell till formell ekonomi, med en förhoppning om att den ska verka som recept för formalisering världen över.

18 jun 2015
Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan