Arbetsmarknadens parter ska bidra till lösning på flyktingkrisen Foto: Alexander Zemlianichenko/AP Photo
Flyktingar kliver i land på grekiska ön Kos.

Arbetsmarknadens parter ska bidra till lösning på flyktingkrisen

Migration ILO går nu ut med ett upprop till fack och arbetsgivare att medverka till att förbättra den svåra flyktingsituationen i Europa. Europafacket är redan igång med arbetet.
Gert Lundstedt
3 sep 2015 | 09:39
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Samtidigt som flyktingkrisen i världen tilltar manar nu ILO (FN:s partsgemensamma organ för arbetsmarknadsfrågor) fack och arbetsgivarorganisationer till samarbete för en varaktig lösning på en alltmer kritisk situation. FN-organisationen lyfter i uppropet speciellt fram utvecklingen i Europa och förlusten av människoliv i Medelhavet.
− Tillfälliga åtgärder för att stoppa strömmen av migranter skrapar bara på ytan. Vi måste komma åt grundorsakerna som tvingar människor att sätta sina liv på spel för att hitta arbete och trygghet i främmande länder. Låt oss inte glömma att det är människor som behöver vår hjälp, säger ILO:s generalsekreterare Guy Ryder i ett uttalande.
I uppropet skriver FN-organet att flera saker behöver göras för att hitta möjliga utvägar till den pågående flyktingkrisen, och listar fyra punkter. Tre av dem tar upp den centrala roll tillgången på jobb spelar, medan den fjärde framhåller den humanitära aspekten.

Jobb centralt för dem som flytt till Europa

Jean-Luc Martinage på ILO:s pressavdelning säger att tanken med uppropet är att få frågan om flyktingar och migration att också handla om tillgången på fler och bättre jobb för dem som flyr och migrerar.
− I det perspektivet måste arbetstagar- och arbetsgivarparterna finnas med vid förhandlingsbordet för att garantera deras rättigheter, sociala skydd och kollektiva representation.
ILO menar att fack och arbetsgivarorganisationer är livsviktiga partners för att utveckla och stärka policys och program som handlar om in- och utvandring.
Europafacket, EFS, är inne på samma linje.
− Det ILO lyfter fram i uppropet är relevant, säger Marco Cilento, ansvarig för Europafackets migrationspolicy.

Arbetsgivare och fack arbetar med flyktingmottagning

I förlängningen vill EFS skapa bättre möjligheter för migranter att delta i arbetslivet.
− Vi har utarbetat metoder för att ta reda på vilka förmågor och färdigheter människor har och därmed förbereda dem för att framöver bli en tillgång för oss.
I april i år sökte EFS därför pengar från EU-kommissionen för projekt W4I – Work for Integration. Totalt har EFS sökt cirka 4,5 miljoner kronor för två år, och pilotländer i projektet blir Tyskland, Spanien, Italien, Grekland och Sverige. Besked hoppas de få under hösten men är redan igång med arbetet. Till exempel i Trieste som har ett stort mottagningscenter för asylsökande.
− Där samarbetar redan fackföreningar med arbetsgivare, lokala politiker och civilsamhället för att aktivera flyktingarna som kommer dit. Men också för att just se vad de kan bidra med och därmed bli en tillgång för arbetsmarknaden.

Hoppas på att kunna utöka arbetet

Liknande arbeten pågår i Tyskland och på andra platser i Europa. Hur projekten specifikt fungerar beror på förutsättningarna i respektive land, deras lagstiftning och vilken tillgång de asylsökande har till landets arbetsmarknad.
− Med EU-finansiering skulle arbetet kunna utvecklas, fördjupas och nå ut bättre bland de 28 medlemsländerna, berättar Marco Cilento.
− Fast även om vi inte får resurser från kommissionen så kommer vi att genom våra medlemsorganisationer bedriva sådant här arbete runt om i EU.

Deltar Sverige i arbetet?
− Kommunal finns med.

Tidplan viktigt för arbetsmarknadsintegrering

Den 11-12 november håller EU tillsammans med afrikanska ledare i AU en migrationskonferens i Maltas huvudstad Valletta. ILO framhåller konferensen som ett bra tillfälle för parterna att sy ihop en samarbetsinriktad överenskommelse som försäkrar att migration mellan EU och Afrika ska vara ett val och inte en nödvändighet.
EFS å sin sida hoppas konferensen resulterar i att en lista tas fram över hur lång tid det kan tänkas ta för länder som befinner sig i krig och konflikt att återupprätta fungerande förhållanden.
− Då kan man ge människor en uppfattning om tidsperspektivet för ett eventuellt återvändande och därmed hur de kan integreras på arbetsmarknaden.
Och understryker ILO:s Jean-Luc Martinage:
− Vi utgår ifrån att också fack- och arbetsgivarparterna på ett meningsfullt sätt deltar vid Valletta-konferensen och omnämns i slutdokumenten.

Gert Lundstedt

/ Kontakta skribenten

3 sep 2015 | 09:39

Relaterad läsning

ILO

ILO, Internationella arbetsorganisationen, är ett trepartssammansatt FN-organ av regeringar och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Driver arbetslivsfrågor inom sysselsättning och arbetsvillkor, och värnar föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt. Grundat 1919 efter första världskriget. ILO har idag 185 medlemsländer, Sverige är medlem sedan 1920.

Kommentera
Kommentera

ILO

ILO, Internationella arbetsorganisationen, är ett trepartssammansatt FN-organ av regeringar och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Driver arbetslivsfrågor inom sysselsättning och arbetsvillkor, och värnar föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt. Grundat 1919 efter första världskriget. ILO har idag 185 medlemsländer, Sverige är medlem sedan 1920.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev