Cheferna om distansarbete: det blir orättvist Veronica Magnusson, ordförande Vision, berättar för Arbetsvärlden att ett återkommande skäl mot distansarbete bland chefer är att det skulle vara orättvist mot de som inte kan jobba hemifrån. "Arbetsgivare måste släppa det tänket och göra allt de kan för att hjälpa till och bekämpa pandemin," säger Veronica Magnusson. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT, Vision

Cheferna om distansarbete: det blir orättvist

Covid-19 Både Vision och ST larmar om att många av deras medlemmar inte får jobba på distans trots att det är möjligt. Enligt Vision säger medarbetare att chefer motiverar beslutet med att det inte vore rättvist att några får distansarbeta när inte alla kan.
10 dec 2020 | 14:05
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Trots uppmaningar från Folkhälsomyndigheten och regeringen att så långt som möjligt jobba på distans kunde Vision och ST så sent som slutet av november rapportera att många arbetsgivare inte tillåter distansarbete.

Hos Vision, med 199 000 medlemmar inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplade till välfärden, uppger en av åtta att de kan utföra sina arbetsuppgifter på distans men att arbetsgivaren inte tillåter det.

Hos fackförbundet ST, som har 95 000 medlemmar i statlig verksamhet, uppger en dryg tredjedel att de inte jobbar på distans alls. Av dessa är det en av tio som inte jobbar på distans för att arbetsgivaren inte tillåter det. I vissa fall tillåter cheferna distansarbete bara vid sjukdomssymptom.

Det är bättre för alla om så många som möjligt jobbar på distans eftersom det minskar smittspridningen.

– Det är ett uppseendeväckande svar på flera sätt eftersom du uppenbarligen har möjlighet att jobba hemifrån om det är okej när du har symptom, men också för att man har rätt att sjukskriva sig om man har symptom, säger Martina Saar, utredare och en av författarna till ST:s rapport.

Chefen säger att det är ”orättvist”

Fackförbundet Vision har i sin medlemsrådgivningstjänst Vision Direkt fått ta emot berättelser om medarbetare som inte tillåts jobba på distans för att cheferna tycker det blir orättvist om inte alla kan göra det.

Det är ett återkommande argument som får Visions ordförande Veronica Magnusson att reagera:

– Det är bättre för alla om så många som möjligt jobbar på distans eftersom det minskar smittspridningen. Arbetsgivare måste släppa tänket att det skulle vara orättvist, och göra allt de kan för att hjälpa till att bekämpa pandemin, säger Veronica Magnusson till Arbetsvärlden.

Bland Visions medlemmar är det så många som en av fyra medicinska sekreterare som inte får jobba på distans trots att de har arbetsuppgifter som kan utföras utanför arbetsplatsen.

Skärpt ton från regeringen

På tisdagen skärpte regeringen tonen mot arbetsgivarna när arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) underströk att alla som kan verkligen ska jobba hemifrån.

Regeringen presenterade samtidigt två nya myndighetsuppdrag som berör distansarbetet. Arbetsmiljöverket får i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram vägledning till arbetsmiljöarbetet och för att förhindra smitta på arbetsplatserna.

Det hade varit bättre om uppdragen kommit tidigare

Vägledningen presenteras dock först den 1 februari nästa år, trots att smittspridningen redan ökar kraftigt och 99 procent av intensivvårdsplatserna i Region Stockholm är fylda.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap får också i uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningar som finns för arbete hemifrån under pandemin, men även här kan det dröja länge innan uppdraget kan redovisas, som senast den 1 april 2021.

Kommer de här myndighetsuppdragen för sent?

– Det är klart att det hade varit bättre om uppdragen kommit tidigare men vi välkomnar att de kommer. Den här förändringen i sättet att arbeta är bestående och vi kommer behöva se över regelverk och avtal, och få nya strukturer på plats. Jag tycker också att vi haft en tydlighet från regeringen och arbetsmarknadsministern, säger Veronica Magnusson.

Regeringen kan göra mer

Britta Lejon, ordförande ST, menar också att det finns ett stort behov av att utreda möjligheter och regler som omgärdar distansarbete, men att regeringen kan göra mer:

– ST menar att regeringen också bör uppdra åt Arbetsgivarverket att arbeta för att staten som arbetsgivare blir en förebild på arbetsmarknaden när det gäller just distansarbete. Staten har särskilt goda förutsättningar för detta, och statstjänstemännen trivs uppenbarligen med att jobba på distans, säger Britta Lejon.

Enligt ST:s rapport är det så många som 84 procent som tycker om att jobba på distans.

Arbetsvärlden har sökt arbetsmarknadsministern och följer upp när vi får en intervju.

10 dec 2020 | 14:05

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev