Europafacket oenigt om minimilöner Europafackets ordförande Luca Visentini och TCO:s ordförande Therese Svanström har olika åsikter om lagstadgade europeiska minimilöner. Foto Therese Svanström: Claudio Bresciani, TT.

Europafacket oenigt om minimilöner

EU Trots ett sammanträde under veckan har Europafacket ännu inte lyckats ena sig kring en ståndpunkt om lagstadgade minimilöner på Europanivå. Man beslutade istället att invänta EU-kommissionens förslag innan man bestämmer sig. Sverige hör till den minoritet som med oro ser på en lagstiftning.
Carl von Scheele
18 dec 2019 | 13:41
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

En stor majoritet av EU:s medlemsländer har lagstadgade minimilöner. I en del länder är de så låga att de är omöjliga att leva på. Från facken i dessa länder finns en stark opinion för EU-direktiv om tillräckligt höga minimilöner.

I andra ändan av åsiktsskalan återfinns de nordiska facken och några andra länder som reglerar detta genom kollektivavtal. Där är man mycket orolig för ett EU-direktiv som skulle kunna vara ett ingrepp i avtalsfriheten och möjligen även sänka de avtalade lägstlönerna.

Situationen för Europafacket, ETUC, är svår när man försöker få ihop en gemensam uppfattning som inte utesluter någon.

TCO: Vill invänta kommissionen

Under Europafackets tvådagarsmöte, som avslutas under onsdagen, lyckades man inte komma fram till en ståndpunkt. Istället beslutade man att avvakta EU-kommissionens förslag, som läggs i mitten av januari.

– Vi vill vänta och se vad som kommer från kommissionen för att kunna ta ställning till det, förklarar Therese Svanström, TCO:s nyvalda ordförande.

Man försöker förstå varandra. Vi har olika ingångsvärden i diskussionen.

Under EU:s sysselsättningskommissionär Nicolas Schmits Sverigebesök i förra veckan var också beskedet till parterna detsamma. Ett förslag kommer redan i mitten av januari.

– Det är onödigt att ta ställning innan vi sett förslaget, eftersom det är så nära inpå.

Therese Svanström anser att diskussionerna på Europafackets möte var bra.

– Man försöker förstå varandra. Vi har olika ingångsvärden i diskussionen eftersom arbetsmarknaden ser olika ut i de olika europeiska länderna. Men vi är alla måna om att ha en samlad fackföreningsrörelse för schysta villkor på arbetsmarknaden.

Europafacket: Inne i diskussioner

Enligt de svenska facken, men även arbetsgivare, har EU-kommissionen inte mandat att lägga fram den lagstiftning kring minimilöner som den inledningsvis pratade om. Therese Svanström bedömer att Nicolas Schmit lyssnar på de svenska invändningarna, men hur starkt påverkad han är av dem återstår att se.

Till Arbetsvärlden skriver ETUC:s biträdande generalsekreterare Ester Lynch att i vissa av de europeiska länderna är minimilönerna fortfarande lägre än innan finanskrisen. Inom Europafacket prioriterar man kraven på höjda löner till en nivå som ger ett anständigt liv till alla arbetstagare.

– Det bästa sättet att få rättvisa löner för alla är att skapa starka system med kollektivavtalsförhandlingar i alla EU:s medlemsländer. Europafacket är enat i det målet och är nu inne i detaljerade diskussioner med sina medlemmar om det bästa sättet att utforma EU:s rättsliga instrument för minimilöner, förklarar Ester Lynch via mejl.

I förra veckan sa EU:s sysselsättningskommissionär Nicolas Schmit till Arbetsvärlden att ”den svenska partsmodellen ska bevaras, inte undergrävas”. Men han sa också att han skulle försöka förbättra etableringen av lagstadgade minimilöner.

Carl von Scheele
18 dec 2019 | 13:41

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev