EU: Svensk bostadsbrist försvårar för arbetskraften Bland annat varnas för att bristen på rimligt dyra bostäder försvårar för arbetskraft att flytta dit jobben finns. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

EU: Svensk bostadsbrist försvårar för arbetskraften

Landrapport EU-kommissionen ger Sverige toppbetyg för arbetsmarknad och sociala rättigheter. Dock får Sverige fortsatt kritik för sin bostadsmarknad och hushållens skuldsättning. TCO-ekonomen Göran Zetterström saknar rekommendation för att komma tillrätta med bristen på arbetskraft inom vården.
23 maj 2018 | 16:55
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sverige ligger i den absoluta toppen bland EU-länderna när det gäller bra ekonomi, liksom en fungerande arbetsmarknad och sociala skyddssystem.

Det framgår av EU-kommissionen specifika landrapporter som presenterades idag, med rekommendationer för hur vart och ett av de 28 medlemsländerna kan och bör förbättra sin ekonomiska politik det närmaste ett och halvt året. Rekommendationerna har efter den ekonomiska krisen 2008 blivit ett allt viktigare verktyg för EU att få ordning på den ekonomiska helheten och bygget av en stabilare union.

Men varför inte en rekommendation om hur vi ska komma tillrätta med bristen på arbetskraft

En nyhet till skillnad från tidigare år är att de sociala frågorna nu får en väsentligt mer framskjuten roll när rekommendationerna tas fram. Efter att den sociala pelaren antogs vid toppmötet i Göteborg i november ska det nu också tydligare märkas i rekommendationerna.

– Det visar kommissionens avsikt att förverkliga pelaren för sociala rättigheter i alla medlemsstater och därmed förbättra arbets- och livsvillkor för alla europeiska medborgare, säger Marianne Thyssen, kommissionär med ansvar för sysselsättning och socialpolitik, när hon presenterar rekommendationerna vid en presskonferens i Bryssel.

Kritik för bostadsbrist

I den del av den sextiosidiga Sverige-rapporten som mäter hur vi på tolv punkter presterar enligt den sociala pelaren får Sverige toppbetyg och bättre än genomsnittet på vardera fem områden, och enligt genomsnittet på två områden. Bäst betyg får vi bland annat för att ha ett förhållandevis litet gap mellan antal män och kvinnor som har ett arbete, liksom för ett högt antal barn under tre år i förskola. Resultat enligt genomsnittet får Sverige på områdena 18-24 åringar som inte går klart utbildningar, och arbetslöshet bland de mellan 15-74 år.

För Sveriges del ser det alltså bra ut. Återigen kritiseras bostadsmarknaden för att ha mycket i övrigt att önska. Liksom hushållens djupa skuldsättning, som inger oro. Men att Sverige samtidigt, menar kommissionen, med sin starka ekonomi har goda möjligheter att rätta till detta.

Bland annat varnas för att bristen på rimligt dyra bostäder försvårar för arbetskraft att flytta dit jobben finns

Sveriges problem på arbetsmarknaden är att kunna matcha lediga jobb med arbetssökande; dessutom ett ökande problem bland lågutbildade, påpekar kommissionen, eftersom den svenska arbetsmarknaden är extremt högkvalificerad i jämförelse med andra medlemsländer. Samtidigt understryks i rapporten att inget land i EU visar så goda resultat som Sverige när det gäller att få personer födda utanför EU i arbete. Forskning, konstaterar kommissionen, visar att detta är ett långsiktigt arbete, och att Sverige arbetar i den riktningen.

Områden där Sverige behöver göra insatser för att få en än bättre fungerande arbetsmarknad är framför allt alltså kopplade till bostäder och utbildning. Bland annat varnas för att bristen på rimligt dyra bostäder försvårar för arbetskraft att flytta dit jobben finns; liksom för bristen på lämpliga utbildningar för nyanlända, och avsaknad av tillräckligt många utbildade inom informations- och kommunikationsteknik.

Göran Zettergren.

Göran Zetterström, senior ekonom på TCO med EU-inriktning, kommenterar kommissionens bedömning av den svenska arbetsmarknaden:

– Kommissionens enda rekommendation berör hur vi ska komma till rätta med hushållens fortsatt stigande skuldsättning.

– Man diskuterar även andra problem, såsom arbetsmarknaden, vilket är bra. Men varför inte en rekommendation om hur vi ska komma tillrätta med bristen på arbetskraft, exempelvis inom vården?

I början av juli fattar ministerrådet beslut om att anta kommissionens rekommendationer.

23 maj 2018 | 16:55

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev