EU-förslaget: Facebook och Google ska betala mer skatt i Europa Digitala bolag bör i högre utsträckning betala skatt där användarna finns, anser EU-kommissionen. (AP Photo)

EU-förslaget: Facebook och Google ska betala mer skatt i Europa

Hårdare beskattning av främst amerikanska digitala företag är nödvändig, menar många. Men den svenska regeringen är emot att EU ska besluta mer om skatter.
26 mar 2018 | 11:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Digitala företag verksamma i EU men utan eller liten fysisk närvaro i medlemsländerna ska beskattas hårdare. Det menar EU-kommissionen som i veckan lade fram ett förslag till nya regler. Reglerna ska på ett för EU schysst och tillväxtvänligt sätt ska göra unionen ledande i att utforma en lagstiftning för beskattning av digitala företag. Majoriteten av bolagen som berörs är amerikanska, som Facebook, Google och Amazon.

Enligt kommissionen betalar digitala företag i snitt 9,5 procent i skatt, att jämföra med 23,2 procent för andra företag.

Skatteförslaget som kommissionen nu har presenterat har två delar.
Den första delen är en reformering av bolagsskatten på längre sikt, så att de vinster som digitala företag gör ska beskattas i det land där det finns en betydande koppling till digitalanvändarna – även om bolaget alltså inte är fysiskt på plats i landet.
Lagförslaget rekommenderar även medlemsländerna att beskatta icke EU-företag på samma sätt som EU-företag.
I den andra delen föreslås en tillfällig skatt på tre procent av de digitala företagens omsättning för att därmed täppa till de mest akuta kryphålen i skattelagstiftningen för digitala tjänster. Förslaget är tänkt att ge medlemsländerna omedelbara inkomster.

Skatteunderlaget urholkas. Därför lägger vi fram ny lagstiftning, liksom en tillfällig skatt på digital aktivitet, sa ansvarige kommissionären för skatter Pierre Moscovici vid presskonferensen där skatteförslaget presenterades. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Företag inom sociala medier, plattformsekonomin och online-företag betalar idag en skatt som motsvarar endast hälften av vad andra företag betalar – och många gånger betydligt mindre än så. Enligt kommissionen betalar digitala företag i snitt 9,5 procent i skatt, att jämföra med 23,2 procent för andra företag.

Till exempel var enligt näringslivsnyhetssajten Breakit Facebooks intäkter i Sverige 2016 runt en miljard, fast betalade bara 2,5 miljoner i skatt.

Kritik från branschföreningen

Men IT & Telekomföretagens förbundsdirektör David Mothander oroar sig trots det för att den föreslagna skatten gör att digitala företag flyttar.
– Som ett exportberoende land med en stark digitaliserad ekonomi är det viktigt för Sverige att kommissionens förslag inte röstas igenom. EU:s digitala skatt riskerar att slå hårt mot den svenska ekonomin.
Han menar att digitalisering och globalisering gör att det är relevant att se över hur skattesystemet bör se ut, men att en sådan diskussion inte bör ske på EU-nivå.
– Det befintliga BEPS-projektet inom OECD syftar till att skapa hållbara internationella skatteregler för den digitala ekonomin. Att utveckla det projektet är långt mycket viktigare än att införa tillfälliga skatter på företag som är viktiga för den svenska ekonomin. OECD väntas under våren föreslå riktlinjer för hur digitala tjänsteföretag ska beskattas.

För lagstiftning på skatteområdet i EU krävs idag att medlemsländerna enhälligt ställer sig bakom beslutet.

– Skatteunderlaget urholkas. Därför lägger vi fram ny lagstiftning, liksom en tillfällig skatt på digital aktivitet, sa ansvarige kommissionären för skatter Pierre Moscovici vid presskonferensen där skatteförslaget presenterades.

Svenska regeringen är emot förslaget

Men vid förra veckans vår-toppmöte för EU:s stats- och regeringschefer var frågan kontroversiell. Skatteparadis som Irland och Luxemburg med låga bolagsskatter väntades bli svåra att få med på tåget. Medan det bland andra länder fanns en oro för att stöta sig med USA i handelskonflikten kring ståltullarna. Sveriges statsminister Stefan Löfven förklarade visserligen att han ser problemet, men var inte beredd att ge EU mandat att lösa frågan. Det måste göras globalt menade Löfven.

TCO å sin sida har en positiv men samtidigt avvaktande inställning.

–  Det är ett problem att företag som verkar inom EU inte beskattas likvärdigt. Vi ser gärna en ökad samverkan mellan medlemsländerna inom skatteområdet för att uppnå en förutsebar och rättvis beskattning av företag, säger TCO:s skattepolitiska utredare Karin Pilsäter.
­- Men vi ser inte ett behov av att EU ska få en ökad beslutskompetens på skatteområdet. Vi menar att samverkan mellan länder är ett effektivt sätt.

26 mar 2018 | 11:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev