En konflikt om kollektiva eller individuella lösningar

Avtal 2016 I går torsdag meddelade Arbetsdomstolen att den strejk för flexpension som Unionen och Sveriges ingenjörer varslat för är olovlig. Vi förklarar bakgrunden till rättsprocessen och vad konflikten mellan parterna handlar om.
22 apr 2016
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

På torsdagseftermiddagen meddelade Arbetsdomstolen att fredsplikt fortfarande råder och att den strejk vid Almega som Unionen och Sveriges ingenjörer varslat om därför är att se som olovlig. Detta eftersom pensioner regleras i ITP-avtalet snarare än i kollektivavtal, och eftersom ITP-avtalet inte är uppsagt är fredsplikten fortfarande ett faktum.

Oense om en kollektiv eller individuell lösning

Unionen och Sveriges ingenjörer har som avtalskrav mot Almega fört fram flexpension – en kombination av att en del av de anställdas kollektivavtalade löneökningar sätts av i ökade pensionsavsättningar och att anställda får lov att gå ner i tid (deltidspensioneras) efter 60 års ålder. Detta eftersom den allmänna pensionen i dag inte räcker till och tjänstepensionen därför måste förstärkas, menar fackförbunden.

Lösningen finns redan på andra delar av arbetsmarknaden: Sedan 2013 finns systemet i kollektivavtalen med Industriarbetsgivarna, och i årets avtal inom industrin ökades avsättningarna till att nu omfatta 0,7 procent av den anställdes lön.

Almega har både i förra och denna avtalsrörelse varit helt emot flexpension. En sådan lösning ska vara upp till individen, menar arbetsgivarorganisationen, och framför också att de som tjänar mindre än 39 000 i månaden missgynnas av ökade pensionsavsättningar. Detta eftersom löneökningar under den gränsen också resulterar i högre avsättningar till sjukpenning, föräldrapenning och allmän pension.

Almega valde att ta ärendet till AD

Avtalet mellan Almega och fackförbunden gick ut den sista mars i år. Efter att förhandlingarna brakat ihop varslade Unionen och Sveriges ingenjörer den 6 april om strejk. Konflikten var datumsatt till den 18 april och skulle omfatta 8 600 medlemmar i de två förbunden, på arbetsplatser över hela landet. Några dagar senare utökades varslet till att omfatta ytterligare ett antal arbetsplatser så att antalet strejkande nu skulle gå upp till runt 10 000 tjänstemän.

Almega valde den 14 april att ta ärendet till Arbetsdomstolen med en fredspliktinvändning – pensionsfrågor hör hemma inom ITP-avtalet, menade arbetsgivarorganisationen, och eftersom det inte är uppsagt råder just fredsplikt. ITP-avtalet i sin nuvarande form slöts mellan PTK och Svenskt näringsliv 2006 och har en uppsägningstid på sex månader. Strejken blev uppskjuten i väntan på Arbetsdomstolens besked.

Unionen och Sveriges ingenjörer ansökte om att få en interimistisk prövning, det vill säga en tillfällig snabbare prövning i väntan på den slutliga. Arbetsdomstolen avslog igår torsdag yrkandet om interimistiskt beslut, med förklaringen att det inte finns tillräckligt som talar emot arbetsgivarnas position om att fredsplikt enligt ITP-avtalet råder. Det slutgiltiga beslutet är alltså inte taget, men enligt skrivelserna i den dom som kungjordes på torsdagen är fackförbundens konfliktåtgärder ogiltiga. Enligt Unionen och Sveriges ingenjörer finns det dock öppningar för tolkningar i domen, men de valde ändå att respektera AD:s beslut och strejken, som efter uppskjutning skulle inletts i dag fredag, kommer inte att bli av.

Här kan du läsa AD:s dom i sin helhet.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar