TCO: ”Exitskatten är för ogenomtänkt” TCO vill se en brett förankrad skattereform som sänker skatten på arbete och höjer den på bland annat konsumtion och miljöfarlig verksamhet. Det borde även ligga i SSR:s medlemmars intresse, skriver Karin Pilsäter och Mikael Sandström, TCO, i replik till Simon Vinge, Akademikerförbundet SSR.
Debatt

TCO: ”Exitskatten är för ogenomtänkt”

Replik Skatteverkets förslag om exitskatt skulle slå mot många av de företag som TCO:s grupper arbetar på. Ett dåligt förslag med stora brister gynnar inte TCO:arnas intressen bara för att skatteflykt – som det finns bra sätt att bekämpa – i sig är ett problem, skriver Karin Pilsäter och Mikael Sandström, TCO, i en replik på Simon Vinges debattinlägg.
16 mar 2018 | 13:59
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Med avstamp i ett allmänt resonemang om skatteflykt och dess konsekvenser angriper Simon Vinge, SSR, TCO för vårt remissvar på Skatteverkets förslag till införande av en exitskatt. Ett remissvar är inte någon allmän åsiktsförklaring i generella frågor, utan ska ta ställning det konkreta förslag som regeringen skickat ut på remiss.

TCO har avstyrkt att en exitskatt enligt föreslagen modell införs eftersom den uppenbart inte bara riktas mot skatteundandraganden utan också får till konsekvens att onoterade företag, allt från start-ups till många generationer gamla familjeföretag kan behöva säljas i samband med att någon flyttar eller tidigare har flyttat till ett annat land. Skatteverket medger till Dagens Industri (20180211) att man inte har tittat på vad detta får för konsekvenser för företag och att detta är en brist.

Inte minst arbetar många TCO:are i de företag som skulle riskera att drabbas av förslaget till exitskatt.

Det räcker inte att det finns ett problem. Lösningen på problemet måste också vara genomtänkt. Det  är inte detta förslag, inte ens enligt förslagsställaren. Biverkningarna ska helst inte vara allvarligare än den åkomma som kuren syftar till att bota.

Sveriges välstånd bygger på goda villkor för näringsliv och företagande. Det ligger därmed i hög grad i TCO:arnas intresse att skattesystemet inte försämrar dessa villkor. Inte minst arbetar många TCO:are i de företag som skulle riskera att drabbas av förslaget till exitskatt. Därför är det inte alls konstigt att vi intagit den ståndpunkt vi gjort.

Dessutom är  ett problem med förslaget om exitskatt att den är ytterligare ett exempel på lappande och lagande av ett skattesystem som kräver en genomgripande reform. Det är därför TCO vill se en brett förankrad skattereform som sänker skatten på arbete och höjer den på bland annat konsumtion och miljöfarlig verksamhet. Det borde även ligga i SSR:s medlemmars intresse.

Det är en annan sak att det är viktigt med åtgärder mot skatteundandragande. Bland de viktigaste insatserna är ökat samarbete inom EU, till exempel de åtgärder mot skatteparadis som under senare år införts och successivt utvidgats. Sådana insatser stödjer TCO helhjärtat. Men det var alltså inte det remissen handlade om och därför skrev vi inte om det i vårt svar. Det inser nog även Simon Vinge, om han drar några djupa andetag.

Karin Pilsäter, Mikael Sandström
ansvarig skattepolitik TCO respektive chefsekonom TCO

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev