Platt skatt gynnar inte enbart rika Att företagande är det som skapar jobb anser Lindvall vara ”nyliberal retorik”, skriver Patrick Krassén, Företagarnas skattepolitiska expert, i en replik på Per Lindvalls krönika i Arbetsvärlden. Patrick Krassén är en av författarna till boken "Platt skatt".
Debatt

Platt skatt gynnar inte enbart rika

Replik på krönika Vårt förslag till platt skatt, som kritiseras av Krönikören Per Lindvall i Arbetsvärlden, är en högst levande idé vars införande gör så att incitamenten att skatteplanera minskar kraftigt, likabehandlingen ökas och utbildning och ansträngning belönas mer, skriver Patrick Krassén, skattepolitisk expert, Företagarna.
2 jul 2019 | 11:15
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Krönikören Per Lindvall kallar i en krönika i Arbetsvärlden förslaget om avskaffad statlig inkomstskatt, som undertecknad och Hans Peter Larsson nyligen presenterade i boken Platt skatt: skattemodell i en global kunskapsera, för en ”zombie-idé”.

Uttrycket kommer sig av tanken att en sådan idé inte skulle fungera i verkligheten. Att ett tjugotal länder i Central- och Östeuropa – många av dem starka tillväxtekonomier – har infört platt skatt i olika former sedan 1990-talet torde vara verklighetskontroll nog.

Att företagande är det som skapar jobb anser Lindvall vara ”nyliberal retorik”. Men vi kan konstatera att fyra av fem nya jobb i Sverige sedan 1990 har skapats av små och medelstora företag. Att dessa företag, ofta ägarledda, behöver bra skattevillkor kan därför inte avfärdas som något slags höginkomsttagarintresse.

Breda yrkesgrupper som lärare, sjuksköterskor, poliser och förskolechefer betalar bland den utvecklade världens högsta skatter på en löneökning.

Värnskatten ska nu avskaffas, vilket såväl experter till ESO som Finanspolitiska rådet som Finansdepartementets egna tjänstemän har bedömt ge så pass betydande samhällsekonomiska vinster att det är självfinansierande (också en ”zombie-idé” enligt Lindvall).

I boken pekar vi på ytterligare vinster för skattesystemet och samhällsekonomin med att slopa hela den statliga inkomstskatten. Incitamenten att skatteplanera minskar kraftigt, likabehandlingen ökas och utbildning och ansträngning belönas mer.

Just det sistnämnda är ett av de viktigaste skälen till att sänka marginalskatterna på arbete. Även med avskaffad värnskatt har Sverige de högsta marginalskatterna i OECD, och de träder in vid relativt låga inkomster. Breda yrkesgrupper som lärare, sjuksköterskor, poliser och förskolechefer betalar bland den utvecklade världens högsta skatter på en löneökning.

Gynnas enbart ”de rika” av platt skatt? Nej! ”De rika” har kapitaltillgångar. Platt skatt på arbetsinkomster innebär fortfarande att den som tjänar dubbelt så mycket, betalar dubbelt så mycket till det gemensamma.

Som vi ser det måste det åter bli möjligt att genom arbete och ansträngning göra klassresor i Sverige. Men vem vet, kanske är det också en ”zombie-idé”?

Patrick Krassén
Skattepolitisk expert, Företagarna

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev