”Helt uppenbar skillnad mellan svenska och utländska företag” Vårdcentral Foto: Victor Lundberg / SCANPIX
Debatt

”Helt uppenbar skillnad mellan svenska och utländska företag”

Upphandling Svenska företag med kollektivavtal kommer att behöva följa andra regler än utländska med utstationerad arbetskraft, menar Almega i ett svar till juridikforskaren Kerstin Ahlberg och till TCO:s utredare.
24 okt 2016 | 14:06
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringens förslag till nya upphandlingslagar ser inte ut att vinna majoritet i riksdagen. I stället är det troligt att direktivet implementeras utan regeringen tillägg, vilket Almega välkomnar. Så har också våra närmaste grannländer gjort. De som också är en del av den nordiska modellen.

Det är uppenbart att Kerstin Ahlberg har en annan uppfattning i frågan om leverantörer med utstationerad arbetskraft kan få fördelar av regeringens lagförslag eller ej. Almegas uppfattning grundar sig på vad som händer i upphandlingssituationer när myndigheter ställer krav på pension eller försäkringar.

Menar TCO möjligen att de cirka 60 procent småföretag som inte har tecknat kollektivavtal inte har sjysta villkor för sina anställda?

Ett svenskt företag som följer kollektivavtal kommer att följa kraven, ett utländskt med utstationerad arbetskraft och utan svenskt kollektivavtal kommer inte att följa just det kravet. Helt uppenbart en skillnad.

Ahlberg kan i alla fall sträcka sig så långt att det inledningsvis kommer att vara betungande för de upphandlande myndigheterna. Men sedan kommer Upphandlingsmyndigheten och löser situationen. Vi är inte lika säkra på den saken. Myndigheten har haft uppdraget att ta fram underlag för arbetsrättsliga villkor vid upphandling av färdtjänst. Efter snart ett års arbete finns ännu inget publicerat. Hur lång tid kommer det ta innan vi har underlag för upphandlingar inom än mer komplicerade tjänsteupphandlingar?

Vi förvånas fortfarande över att TCO har en annan uppfattning än Almega om regeringens förslag eftersom det är oförenligt med den svenska arbetsmarknadsmodellen. Läs gärna den juridiska rapport som advokatfirman Lindahl har skrivit.  Men på en punkt är i alla fall TCO och Almega överens: möjligheten med att ställa arbetsrättsliga krav finns med i EU-direktivet och finns därmed med i nya LOU.

TCO påtalar att det finns andra syften med de arbetsrättsliga kraven än att motverka social dumpning. Något svar om vad det skulle kunna vara tar de emellertid inte upp. Men har verkligen tjänstemän som utför uppdrag i offentlig sektor inte sjysta villkor? Och menar TCO möjligen att de cirka 60 procent småföretag som inte har tecknat kollektivavtal inte har sjysta villkor för sina anställda?

Ulf Lindberg och Stefan Holm
Näringspolitisk chef respektive upphandlingsexpert Almega

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev