CSN: Pengarna räcker bara till var sjätte ansökan om omställningsstudiestöd Det är många som hoppats kunna studera vidare med hjälp av omställningsstudiestödetredan nu i vår. Men bara några få kommer att få möjligheten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix / TT

CSN: Pengarna räcker bara till var sjätte ansökan om omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestöd CSN har fått in 26 500 ansökningar till det nya omställningsstudiestödet. Nu införs ett tak för hur mycket pengar som kan betalas ut under våren. Uppskattningsvis kommer pengarna att räcka till 4 400 personer under våren. Det motsvarar var sjätte ansökan och baseras på att många kommer att studera deltid.
Rickard Jakbo
24 jan 2023 | 07:00
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0
+1
4
+1
1

Regeringen har i sitt regleringsbrev till CSN för 2023 beslutat att högst hälften av 2023 års budget för omställningsstudiestödet får delas ut under vårterminen. Syftet är att pengarna inte ska ta slut inför hösten. 

Bakgrunden till uppdelningen av pengarna är att CSN, myndigheten som administrerar stödet, översvämmades av ansökningar redan inför vårterminen. Ungefär fem gånger fler sökte än vad myndigheterna och reformens arkitekter hade räknat med.

–  Under hösten och framåt fördes en diskussion om att anslaget kan ta slut eftersom det är begränsat, och att det har varit först till kvarn som gäller. Det fanns då en risk att pengarna skulle ta slut för dem som skulle studera under det andra halvåret 2023, eftersom så många sökte för studier under våren. Men nu kan de som vill söka till hösten alltså känna sig trygga med att det finns pengar kvar, säger Stefan Tärnhuvud, CSN:s pressekreterare till Arbetsvärlden.

Men detta betyder inte att alla som söker till hösten, och som uppfyller villkoren, kommer att få omställningsstudiestödet. Det beror på hur många som söker. Först till kvarn-principen kommer att gälla även i höst. 

– Vi beviljar alla ansökningar efter den ordning de inkommer till oss, även i höst, förtydligar han.

Bara 600 personer har hunnit fått ja

Fram till fredagen den 20 januari, alltså ett par dagar innan många högskolekurser börjar, hade bara 600 personer fått ja på sin ansökan. Totalt hade 4 400 ansökningar hunnit behandlas. 

Många väntar alltså fortfarande på besked. Men den som nu börjar sina kurser utan att ha fått sin ansökan behandlad kan ändå få pengarna i efterhand. Budskapet från myndigheten till dem som inte vågar chansa på att stödet kommer inom kort är dock att överväga att söka vanligt studiemedel eller att skjuta upp sina studier.  

Handläggningstiderna är fortsatt långa. Nyanställningarna har inte räckt till. Myndigheten förtydligade i ett pressmeddelande i slutet av förra veckan att stödet kräver mycket mer omfattande utredningar än vanligt studiestöd. Regelverket är komplext och handläggarna måste få in uppgifter från flera myndigheter.

– Det tar tid att bygga upp en praxis och rutiner. Vi tycker så klart det är jättetråkigt att handläggningstiderna är långa, men vi arbetar nu med att rekrytera ännu fler än det 70-tal handläggare vi redan har anställt, och det pågår ett arbete med att ta fram ett bättre systemstöd, säger Stefan Tärnhuvud.

Kan ni ge besked om när det kan väntas bli en betydligt snabbare handläggning?

– Nej, jag har ingen sådan prognos ännu.

2 825 heltidsstudier kan beviljas vårterminen 2023

Regeringen beslut innebär att max hälften av anslaget på 1,36 miljarder kronor för 2023 får betalas ut under vårterminen. Utifrån myndighetens beräkningar om helåret 2023 skulle det betyda att vårens 680 miljoner kronor skulle räcka till motsvarande 2 825 heltidsstudenter, eller 4 400 studerande som läser på deltid eller endast delar av vårterminen. 

Så många får stöd 2023

Utifrån utredningen som lagt grunden till reformen räcker regeringens budget för omställningsstudiestödet till cirka 8 800 under 2023 förutsatt att vissa läser deltid, eller under färre veckor än en hel termin.

Beräkningen bygger på att de som får stödet får ut en summa som motsvarar i snitt 28 veckor under 2023 och att alla får maximalt stöd.

Om alla som får stödet däremot skulle läsa heltid i 40 veckor, alltså ungefär två terminer, skulle anslaget räcka till 5 650 personer.

Siffrorna är ungefärliga eftersom stödet bygger på att man får 80 procent av inkomsten, och hur studenternas samlade inkomstprofil ser ut är ännu oklart.

Källa: CSN

+ Expandera

– Enkelt uttryckt kan man säga att stödet beräknas räcka till 4 400 personer under våren, förklarar Stefan Tärnhuvud.

CSN:s pressekreterare framhåller dock att detta är en uppskattning och att det finns många osäkra parametrar. Siffrorna kan ses som rimliga fingervisningar om hur det blir. 

– Hur det blir beror till exempel på hur många som får maxbeloppet utbetalat. Omställningsstudiestödet ger ju 80 procent av inkomsten i bidrag, och sedan möjlighet att låna, och vi vet inte hur många som är höginkomsttagare som får maxbeloppet och hur många som har lägre inkomster. Det beror också på i hur stor omfattning de söker, om det är för heltid eller deltid.

Till saken hör att utredningen som ligger till grund för stödet utgick från att alla studerande som får stödet kommer att ha så höga inkomster att de får maximalt bidrag. Det är sannolikt en överskattning, menar nu CSN. Detta skulle innebära att det blir något fler mottagare än de 8 800 personer man tidigare räknat med. 

Öronmärkta pengar till offentliganställda

Av regeringens regleringsbrev till CSN framgår också att att en tredjedel får användas för studerande som har arbetat i offentlig sektor och att resten till de som har arbetat i privat sektor. 

Från och med 2024 är det tänkt att fler ska kunna få ja på sina ansökningar. Enligt tidigare riktlinjer ska stödet byggas ut successivt de närmaste åren, i enlighet med den överenskommelse som arbetsmarknadens parter och den tidigare regeringen kom överens om. Anslaget för nästa år ska bli ungefär dubbelt så högt som i år – 2,84 miljarder kronor. För 2025 är det tänkt att reformen ska kosta nästan fem miljarder kronor. 

Först år 2026 planeras omställningsstudiestödet att vara helt utbyggt, och då kan det komma att kosta mellan sex och nio miljarder kronor, beroende på konjunkturen.

Rickard Jakbo
24 jan 2023 | 07:00

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Länkad till från rickardjakbo.se - "Omställningsstudiestöd – guide till minst 20 papp/mån. – Rickard Jakbo – frilansjournalist" 21 mar 2023:
    […] CSN: Pengarna räcker bara till var sjätte ansökan om omställningsstudiestöd […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev