Checklistor ska få egenanställda att själva kolla arbetsmiljön - Vi tar på oss det här och måste vara självkritiska, säger Stephen Schad, ordförande för Egenföretagens branschorganisation om det oklara arbetsmiljöansvaret. Men i reklamen och på webbsidor ser det fortfarande ut som att man anlita dem efter utfört uppdrag, något som kan få allvarliga konsekvenser vid arbetsplatsolyckor etc. Foto: Ewa Persson/Pressbild.

Checklistor ska få egenanställda att själva kolla arbetsmiljön

Egenanställning I och med rättsprocessen kring egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar berättar branschorganisationen nu att man planerar att göra de egenanställda själva till arbetsmiljökontrollanter. Det säger ordförande för Egenanställningsföretagen, Stephen Schad, till Arbetsvärlden.
18 dec 2019
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsvärlden har tidigare berättat om Arbetsmiljöverkets försök att få till en rättspraxis när det gäller arbetsmiljöansvaret för egenanställda. Vid en inspektion på en byggarbetsplats uppgav en person som saknade rätt skyddsutrustning att hen hade uppdraget via egenanställningsföretaget Cool Company. Arbetsmiljöverket beslutade att egenanställningsföretaget skulle betala sanktionsavgift, men företaget menade att man inte hade slutit något avtal med uppdragstagaren om uppdraget – man överklagade och fick rätt i kammarrätten. Nu har Arbetsmiljöverket överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Just det målet visar på att vi har en hemläxa att göra, säger VD:n för Frilans finans tillika ordförande i Egenanställningsföretagens branschorganisation, Stephen Schad till Arbetsvärlden.

Håller på att ta fram nya rutiner

Han menar att det är just avtalsbindningen som har varit det största problemet.

– Vi måste se till att avtalsbindningen går rätt till. Vi håller nu på att ta fram rutiner och processer för att säkra det, så att det är tydligt att avtalet är det som reglerar anställningen och  affärsavtalet relationen mellan kund och egenanställningsföretaget..

Det är ju länge sedan Arbetsmiljöverket gjorde inspektionen som är upprinnelsen till rättsprocessen. Varför har ni inte ändrat tidigare?

– Det är precis det som arbetet handlar om – vi kommer att förbättra och förtydliga för att avtalsbindningen ska gå rätt till. Vi har gjort otroligt mycket, anställningsformen är relativt ung och det har skett otroligt mycket de sista åren.

Vid minsta misstanke att något är fel får man kontakta HR på egenanställningsföretaget som får komma ut och hjälpa till.

Du menar alltså att det inte är några problem att som egenanställningsföretag ta arbetsmiljöansvaret för de som tar uppdragen?

– Självklart måste det gå att bedriva ett arbetsmiljöarbete trots att arbetsledningen befinner sig långt från de anställda.

– Vi måste rusta arbetstagaren att göra kontroller av arbetsmiljön, exempelvis genom checklistor att bocka av. Vid minsta misstanke att något är fel får man kontakta HR på egenanställningsföretaget som får komma ut och hjälpa till. Sedan får vi ha utbildningar. Så det går – det gör det absolut. Vi gör våra egenanställda till de som kontrollerar den här arbetsmiljön, vi får rusta dem i vad de ska titta efter.

Jobbar mot en nollvision

Enligt Teaterförbundets förhandlingschef har runt 80 procent av de som fakturerar via förbundets egen faktureringstjänst redan utfört uppdraget innan man anlitar tjänsten.

Ytterst är det egenanställningsföretaget som tar beslutet om uppdraget. Då faller alla andra bitar på plats.

Hur många är det av era egenanställda som först tar ett uppdrag och sedan använder er vid faktureringen?

– Jag har ingen aktuell siffra på det. Men vi jobbar naturligtvis mot en nollvision. Det är helt klart, att man först måste ansluta sig till exempelvis Frilans finans, så man vet vilka villkor som gäller. Hela arbetsmiljöutbildningen kommer ju efter den första kontakten. Vi ringer upp alla.

Men det är hela det här arbetet vi ska göra nu, efter det som skett i Cool Company, att ta beslut om ny policy och genomföra det. För så fort vi har en ansluten person, är vi arbetsgivare till den personen. Detta regleras i anställningsavtal. Det är otvetydigt.

Om de tar uppdrag utan att ni vet om det?

– Det är där vi menar att vi måste vara tydliga. Ytterst är det egenanställningsföretaget som tar beslutet om uppdraget. Då faller alla andra bitar på plats.

Har ni den arbetsgången nu?

– Det är här vi måste vara självkritiska.

Att det kan upplevas som att det kan se så enkelt ut på våra webbsidor, det är för att det här är människor som arbetar uppdragsbaserat och inte har intresse av att starta eget företag.

På de två stora egenanställningsföretagens webbsidor ser det i december 2019 fortfarande ut som att det är möjligt att först ta ett uppdrag och först efteråt skapa ett konto hos egenanställningsföretaget, när uppdraget ska faktureras.

Frilans finans webbsida december 2019.

Cool Companys webbsida december 2019, snarlik Frilans finans sida.

Här saknas ju tydlig förklaring att det krävs en överenskommelse om uppdraget först, för att ert arbetsmiljöansvar ska gälla. Varför då?

– Att det kan upplevas som att det kan se så enkelt ut på våra webbsidor, det är för att det här är människor som arbetar uppdragsbaserat och inte har intresse av att starta eget företag. Därför ligger det i vårt intresse att göra deras liv så enkelt som möjligt. Och det är en fråga om balans, det är vår uppgift att här vara den som förenklar för dem.

Det tar vi ju lärdom av, och vi är självkritiska.

När kommer förändringarna att synas?

– Vi har en arbetsrättsjurist som har satt i gång arbetet, och någon gång i slutet av januari ska vi ha ett dokument som talar om vilka krav man ska kunna ställa på sina arbetstagare. Vi bör börja implementera kraven under våren 2020.

Innebär det att det kommer krävas uppdragsavtal för att egenanställningsföretagen ska kunna blir auktoriserade av er?

– Jag förutsätter att det ska vara ett av kraven för att vara medlem i egenanställningsföretagen. Sedan finns ännu högre krav för att vara auktoriserade egenanställningsföretag.

Teaterförbundets talesperson har ju helt gett upp. Ytterst visar det en frustration över att inte kunna utveckla svenska modellen.

Stephen Schad säger att han är kritisk till den syn på egenanställningsformen som förs fram av Teaterförbundet för scen och film respektive Journalistförbundet. I en tidigare intervju i Arbetsvärlden säger Teaterförbundets förhandlingschef Madeleine Wagemyr att det egentligen är omöjligt för det egna faktureringsbolaget (som fungerar ungefär som egenanställningsbolagen) att ta ansvar för arbetsplatser man inte kan kontrollera. Nu överväger man att lägga ner sin tjänst.

Ytterst visar det en frustration över att inte kunna utveckla den svenska modellen.

– Vi måste ju bryta ny mark, det står vi helt ensamma i att göra, säger Stephen Schad till Arbetsvärlden. Teaterförbundets talesperson har ju helt gett upp. Ytterst visar det en frustration över att inte kunna utveckla den svenska modellen.

Journalistförbundets ombudsman för frilansare kommenterar i samma artikel i Arbetsvärlden att man råder medlemmar att skaffa företagsförsäkringar i stället för att anlita egenanställningsbolag.

– Då rekommenderar man medlemmar att starta företag i stället och spela roulette med sina liv, menar Stephen Schad. De utsätter sig för en stor risk, och det är tveksamt om de här ens är företagare ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Många uppfyller inte kriterierna för att vara företagare om de är i beroendeställning till en eller två kunder.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar