Arbetsmiljöverket överklagar dom – vill ha prejudikat om egenanställning Arbetsmiljöverket försöker på flera sätt få grepp om egenanställningsföretagens ansvar för arbetsmiljön, både genom att driva fram ett prejudikat och genom inspektioner hos företagen. Foto: Hasse Holmberg/SCANPIX .

Arbetsmiljöverket överklagar dom – vill ha prejudikat om egenanställning

Egenanställningsföretag Arbetsmiljöverket vill ha prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen om vem som har arbetsmiljöansvar när egenanställningsföretag anlitas, och överklagar därför en tidigare dom som innebar att Cool company skulle slippa arbetsgivaransvaret.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsmiljöverket väljer nu att driva fram ett prejudikat om egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar. Därför överklagar man nu en dom i kammarrätten som friar Cool company från sanktionsavgiften efter att en person som anlitade Cool company saknade rätt skyddsutrustning.

– Det finns ingen rättspraxis på det här området, förklarar myndighetens chefsjurist Elisabeth Lewin för Arbetsvärlden. Vi vill ha det prövat, och eftersom Cool company är ett sådant företag är det möjligt att pröva den frågan nu.

Allt fler frilansare använder sig av egenanställningsföretag/faktureringsföretag i stället för att starta eget. Dilemmat med konstruktionen är det oklara partsförhållandet: är egenanställningsföretaget – som står för F-skattsedel och betalar lön, skatt och sociala avgifter medan den egenanställda jagar uppdragen – en arbetsgivare eller inte? I och med kammarrättens dom blir dilemmat än mer komplicerat: här menar Stockholms kammarrätt att det i det här fallet måste finnas ett uppdragsavtal mellan Cool company och kundföretaget där arbetet utfördes.

Oklart om både a-kassa och arbetsmiljöansvar

Utifrån den oklara juridiken har frågan om rätten till arbetslöshetsersättning diskuterats länge. En person som utför arbete åt en tredje part, och fakturerar via egenanställningsföretaget, kan bedömas som egen företagare i stället för anställd. Många a-kassor bedömer en person som tar fler än två uppdrag via egenanställningsföretag som egen företagare, men varje kassa gör egna bedömningar utifrån varje individ.

Saknade uppdragsavtal

Vid en inspektion på en byggarbetsplats framkom att en person saknade rätt skyddsutrustning. Mannen uppgav att han var anställd av Cool company, som därför tilldömdes sanktionsavgift av Arbetsmiljöverket. Företaget överklagade beslutet eftersom man inte hade något avtal om uppdraget och de fick rätt i förvaltningsrätten. Arbetsmiljöverket överklagade domen.

Inte heller kammarrätten gav Arbetsmiljöverket rätt. När inspektionen gjordes saknades avtal om detta uppdrag. Därför fanns inte heller något anställningsförhållande mellan Cool company och den som utförde arbetet, menade Stockholms kammarrätt.

+ Expandera
Ansvaret för arbetsmiljön har i flera sammanhang seglat upp som nästa gränsdragningsproblem. I samband med en inspektion på en byggarbetsplats framkom att en person som anlitade Cool company saknade rätt skyddsutrustning. Arbetsmiljöverket tilldömde Cool company sanktionsavgift, men egenanställningsföretaget överklagade och en rättsprocess inleddes (se mer i faktarutan).

I och med kammarrättens dom blir dilemmat än mer komplicerat: Stockholms kammarrätt menar att det i det här fallet måste finnas ett uppdragsavtal mellan Cool company och kundföretaget där arbetet utfördes.

Cool company vill vänta med att kommentera frågan om arbetsmiljöansvaret för Arbetsvärlden tills det är klart om Högsta förvaltningsdomstolen tar sig an fallet.

– Kammarrätten menar att det inte fanns något uppdragsavtal innan arbetet började, men det fanns uppgifter från individen om ett avtal med Cool company. Vi tycker inte att bristen på skriftligt uppdragsavtal räcker – egenanställningsföretagen lanserar ju sig själva som arbetsgivare när man anlitar dem, säger Elisabeth Lewin.

I ansökan till Högsta förvaltningsdomstolen skriver Arbetsmiljöverket att även man inte vet hur vanligt det är, förekommer det att anställningsavtal upprättas i efterhand.

Vad är alternativet till att exempelvis Cool company är arbetsgivare? Är det de som tar uppdragen och är egenanställda, eller uppdragsgivarna?

– Eftersom vi driver det här tycker vi inte att det finns något alternativ, svarar Elisabeth Lewin. Skulle vi inte få en prövning i Högsta förvaltningsdomstolen, då har vi ändå försökt driva det så långt vi kan göra. Men då måste vi fundera över hur vi ska göra i stället, med egenanställningsföretagen.

Finns det olika nivåer av avtal och därmed olika nivåer på arbetsgivaransvar i fråga om egenanställningsföretagen?

– Arbetsmiljölagen är inte dispositiv och kan inte avtalas bort, som till exempel arbetstidslagen. Det är en viktig rättsfråga vi vill ha prövad, det är också både intressant och jättespännande eftersom det är en ny och växande anställningsform. Men det är inget förtursmål i Högsta förvaltningsdomstolen, så vi hoppas att det inte dröjer så länge innan vi får besked om prövningen.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kan det ta cirka sex månader innan besked om prövningstillstånd kommer.

Inspekterar egenanställningsföretagen

Arbetsmiljöverket arbetar just nu med egenanställningsföretagen på flera sätt. På uppdrag av regeringen har man inlett en tillsynsinsats för att kartlägga egenanställningsföretagen, och göra inspektioner där man undersöker hur arbetsmiljön ser ut i praktiken och hur de här företagen ser på sitt arbetsmiljöansvar.

Nya arbetsformer som växer

I flera nationella arbeten med arbetsmiljöfrågor i förhållande till nya sätt att organisera arbete, har konstaterats att egenanställning och arbete via plattformar växer. Därför har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen att utföra tillsyn med inriktning på just de här nya sätten att organisera arbete.

En första rapport ska lämnas till regeringen i slutet av februari, i samband med årsredovisningen för 2019. Utifrån den pilot som inletts ska Arbetsmiljöverket analysera problemställningen för att se hur man kan gå vidare. Om drygt ett år ska projektet slutredovisas.

+ Expandera
Enligt projektägare Monica Björk handlar det om att undersöka om egenanställningsföretagen gör några riskbedömningar och de får information om olycksfall och tillbud som sker.

– Vi gör som vi brukar: besöker arbetsplatser, tittar på brister och om man följer lagstiftningen och ställer krav på åtgärder, berättar hon för Arbetsvärlden.

Här har inte de inblandade parterna alltid tänkt över vem som är arbetsgivare och vem som är arbetstagare. Det är nytt.

Arbetsmiljölagen säger att det måste finnas en arbetsgivare att ställa krav på, och Monica Björk förklarar att det är här som egenanställningsföretagen och plattformsjobben skiljer sig från traditionella arbeten.

– Här har inte de inblandade parterna alltid tänkt över vem som är arbetsgivare och vem som är arbetstagare. Det är nytt. Det finns en som vill ha ett arbete utfört, sedan någon mitt emellan som förmedlar och står för fakturering. Ibland bidrar man bara med en plattform men gör inte mer, ibland samarbetar man mer.

Stort intresse utomlands

Hon tillägger att det ligger i uppdraget att det troligen finns en stor spännvidd av olika nivåer av frihet.

– Det kan bero på hur man har avtalat samarbetet, om det finns ett arbetsmiljöansvar hos egenanställningsföretaget eller inte.

Enligt Monica Björk är intresset stort för projektet, också från myndigheter i olika EU-länder. En första rapport ska lämnas till regeringen i slutet av februari, i samband med årsredovisningen för 2019. Utifrån den pilot som inletts ska Arbetsmiljöverket analysera problemställningen för att se hur man kan gå vidare. Om drygt ett år ska projektet slutredovisas.

Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar