Allt fler anmälningar om corona-tillbud till Arbetsmiljöverket Ambulanspersonal fortsatte arbeta efter att ha behandlat covid-19-smittad patient utan skyddskläder. PÅ bilden en ambulans vid intensivvårdsakuten vid Karolinska sjukhuset i Solna. Foto: Anders Wiklund / TT

Allt fler anmälningar om corona-tillbud till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö 63 anmälningar med anledning av covid-19 hade kommit in på onsdagen. Många inom vården. 48 skyddsstopp hade begärts varav 15 beviljats. Samtidigt råder osäkerhet om vad som ska anmälas och inte, enligt arbetsmiljölagen.
8 apr 2020 | 15:29
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsgivare inom vård och omsorg men också exempelvis polisen anmäler allt fler allvarliga olyckor och tillbud kopplade till sjukdomen covid-19.

På onsdagen hade Arbetsmiljöverket fått in 63 sådana anmälningar. I flera fall har sjuksköterskor och undersköterskor blivit sjuka själva efter att ha vårdat eller behandlat covid-19-sjuka.

I en del fall anger anmälarna att skyddsutrustning saknats, i andra att har man inte haft sådan på sig eftersom det inte funnits några misstankar om att en patient eller brukare varit smittad.

I ett fall har en person som burit full skyddsutrustning smittats efter att ha varit med om en teknisk incident under respiratorbehandling av en patient.

I 48 fall har skyddsombud begärt skyddsstopp, vilket skett i 15 fall, inte minst vad gäller arbetsmiljön för busschaufförer som jobbar på transportföretag.

Då uppstår de här bristerna som missvisande information, felaktiga riskbedömningar, enskilda händelser och slarv.

Arbetsmiljöverket för också statistik över personskador som anmälts som coronarelaterade arbetsskador till Försäkringskassan. Hittills har 14 sådana fall registrerats.

Ambulanspersonal fortsatte arbeta

I ett fall kallades ambulanspersonal till en person med socialsvikt och som enbart beskrevs ha öroninflammation. Därför använde varken ambulanspersonalen eller hemtjänstens anställda någon skyddsutrustning. Senare visade sig patienten ändå ha covid-19. Trots det tilläts ambulanspersonalen fortsätta arbeta om de var friska.

Håkan Olsson, Arbetsmiljöverkets stf gd.

I ett annat fall arbetade en anställd i en akutläkarbil med en läkare som hostade under ett 14-timmar långt pass. Läkaren trodde sig ha en annan luftvägsinfektion men bar i själva verket på covid-19 och hamnade sedan i respirator. Trots det fick kollegan inte testa sig efter ett chefsbeslut i Region Stockholm men fick  hög feber, huvud- och ledvärk.

−I ett sådant här krisscenario är det klart att då uppstår de här bristerna som missvisande information, felaktiga riskbedömningar, enskilda händelser och slarv. Det finns en hel pamflett av scenarior, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, till Arbetsvärlden.

God dialog men pressat

Han har ändå intrycket, uppger han, att det förekommer en god dialog på många arbetsplatser om vikten av skyddsutrustning, bra rutiner och en sund arbetsmiljö. Samtidigt är många vårdavdelningar och omsorgsboenden hårt pressade.

− Det görs absolut många bra insatser för att förbättra arbetsmiljön, fast vi vet ju om att det inträffar händelser som att man missar i bedömningar och frångår rutiner, och det är det som framkommer av de anmälningar som vi får in nu.

Sedan gör jag bedömningen att man jobbar hårt med arbetsmiljön på arbetsplatserna.

Det absolut viktigaste, understryker Håkan Olsson, är att arbetsgivarna och personalen ute på arbetsplatserna snabbt löser uppkomna problem och gör riskbedömningar.

Vad kan Arbetsmiljöverket göra i den här situationen?

− En del i detta, om det skett allvarliga olycksfall eller tillbud, är grunden att vi undersöker om det finns skäl för åtal, om det föreligger arbetsmiljöbrott.

− Det andra delen av är att vi utifrån anmälningarna undersöker om vi inom ett visst område, eller händelse, kan se ett mönster av tillbud eller missförhållanden. Det kan ligga till grund för om vi ska gå vidare och ställa krav och kräva in arbetsgivarnas olycksutredning.

Inga fysiska arbetsplatsbesök

Verkets inspektörer kan dock inte genomföra några fysiska arbetsmiljöbesök på grund av covid-19, om det inte direkt handlar allvarliga olycksfall, uppger han.

−Det är både för egna personalen skull och för patienter och anställda, vi vill bidra till smittspridning.

Blir det därigenom svårare att utreda anmälningarna som görs?

−Ja, men sedan gör jag bedömningen att man jobbar hårt med arbetsmiljön på arbetsplatserna.

Osäkerhet om vad som ska anmälas

Arbetsmiljöverkets statistiker Kjell Blom beskriver det råder stor osäkerhet bland arbetsgivarna kring vilken slags coronarelaterade händelser som ska anmälas enligt arbetsmiljölagen. Ska man som arbetsgivare exempelvis anmäla att personal som saknar symtom bekräftats ha covid-19?

Hälften av 50 anställda som testats vid Thoraxkliniken i Linköping hade exempelvis covid-19, varav flera saknade symtom medan andra jobbade med bara milda symtom som huvudvärk och nästäppa.

Arbetsmiljöverket jobbar nu därför tillsammans med Försäkringskassan, uppger Kjell Blom,  på att uppdatera riktlinjerna för hur anmälningar om arbetsplatsolyckor och incidenter ska göras när det gäller coronaincidenter.

8 apr 2020 | 15:29

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev