Svagt stöd för regeringens förslag om skyddsombuden De borgerliga partierna och Gulan Avci (L) motsätter sig Eva Nordmark (S) förslag. Foto: TT

Svagt stöd för regeringens förslag om skyddsombuden

Arbetsmiljö Regeringen vill utöka de regionala skyddsombudens rätt att besöka arbetsplatser – men flera partier vill istället utreda systemet i grunden.
– Det här förslaget är inte rätt väg att gå, dessutom tycker jag att man behöver utvärdera hela systemet med regionala skyddsombud., säger Liberalernas Gulan Avci.
21 feb 2020 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det blåser upp till politisk storm om de regionala skyddsombuden. S och MP-regeringen tillsatte 2016 en utredning som bland annat kom fram till att de regionala skyddsombuden bör få en utökad beträdanderätt på arbetsplatser.

Under torsdagen meddelade arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) regeringens förslag för de regionala skyddsombuden: att utöka deras rätt till att besöka alla arbetsplatser med kollektivavtal.

– Det här handlar ytterst om att undvika arbetsplatsolyckor och dödsfall i arbetslivet. Men det handlar också om att skapa lika spelregler för alla företag som har kollektivavtal. Att vi ska ha konkurrensneutralitet, säger ministern på en presskonferens och fortsätter:

Sverigedemokraterna har sedan tidigare aviserat att man vill reformera systemet i grunden och ta bort fackförbundens företrädesrätt att utse ombuden.

– De allra flesta företag tar sitt ansvar och tar arbetsmiljöarbetet på allra största allvar. De följer arbetsmiljöreglerna och samverkar med myndigheter och skyddsombud. Men det finns också företag som skaffar sig konkurrensfördelar genom att använda luckan i den nuvarande lagstiftningen.

Men bortsett från Vänsterpartiet så är stödet för förslaget svagt bland övriga riksdagspartier.

Liberalerna: ”Modernisera skyddsombudens roll”

Liberalernas Gulan Avci, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, har själv lagt en motion där hon föreslår en utredning av systemet med regionala skyddsombud och riktar kritik mot regeringens hållning:

– Det ligger ett problem i att man utgår så ensidigt från arbetsmiljöproblemen i en viss sektor. I dag har vi jättestora problem med exempelvis psykisk ohälsa som drabbar kvinnor och måste därför modernisera skyddsombudens roll. Det här förslaget är inte rätt väg att gå, dessutom tycker jag att man behöver utvärdera hela systemet med regionala skyddsombud.

I en debattartikel i Aftonbladet beskriver Gulan Avci förslaget som ett ”politiskt egenintresse”.

Centerpartiets Alireza Akhondi meddelar via Twitter att partiet inte vill utöka tillträdesrätten. Moderaterna meddelar till Arbetet att partiet kommer rösta mot regeringens förslag och Kristdemokraterna vill avvakta, men har i sin motion meddelat att man vill se en utvärdering av nuvarande system.

SD vill ta bort fackens rätt att utse ombuden

Sverigedemokraterna har sedan tidigare aviserat att man vill reformera systemet i grunden och ta bort fackförbundens företrädesrätt att utse ombuden. De föreslår i sin motion så kallade arbetsmiljörådgivare som är underställda Arbetsmiljöverket, ett förslag som Svenskt näringsliv lagt fram tidigare.

Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert på förhandlings- och samverkansrådet PTK, dömer ut förslagen om att ta bort skyddsombuden och införa ett slags arbetsmiljöinspektörer.

Nyhetsbrev

– Om man är seriös med sina ändringsförslag måste man kunna stå för konsekvenserna som följer av det. RSO:er fyller flera funktioner som inte täcks in i det här förslaget, så som att vara skyddsombud för arbetsplatser som är så små att det att de inte har något lokalt skyddsombud eller uppmana och rekrytera lokala skyddsombud på arbetsplatser som saknar ett.

Daniel Gullstrand menar att nuvarande lösning gynnar alla parter och att riva upp den riskerar att skapa en konfliktyta om arbetsmiljön. Han trycker avslutningsvis på att systemet inte är självfinansierat med de drygt 120 miljoner kronor som staten årligen budgeterar.

– Att bara ta de statliga RSO-pengarna och föra över till oberoende konsulter kan inte nå samma service för arbetsgivare. I dagsläget är det facken som utbildar och ger stöd till de regionala skyddsombuden. Det är naivt om man tror att man får samma service för arbetsgivarna genom att föra över de statliga RSO-pengarna till ett system med oberoende konsulter.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev