AF-krisen: 33 kommuner står utan arbetsförmedlare ArbetsmarknadsministerEva Nordmark (S) lovade på en pressträff den 28 november att arbetslösa ska kunna träffa en arbetsförmedlare på sin ort. Foto Henrik Montgomery / TT

AF-krisen: 33 kommuner står utan arbetsförmedlare

Arbetsförmedlingen når inte upp till regeringsmålet att arbetslösa ska kunna träffa en arbetsförmedlare på sin ort. 33 kommuner står utan lösning.
–Att AF inte har en lokal här påverkar oss jättemycket, säger Anita Andersson Hagsgård, enhetschef i Mellerud.
18 feb 2020 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Vid en presskonferens i november 2019 lovade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att fler skyltar skulle upp i hela landet där Arbetsförmedlingen, AF, dragit sig tillbaka.

Det viktiga var, enligt ministern ”att människor kan träffa en arbetsförmedlare på sin ort”.

I ett regleringsbrev före jul fick AF uppdraget att återställa ”en ändamålsenlig lokal närvaro” på samtliga av dessa orter där AF stängt kontor.

I hela landet ska det finnas ”en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet”, skriver regeringen.

Men hittills har AF dock bara lyckas säkerställa ”möjlighet till lokal närvaro” i 99 av de 132 kommuner i landet där man beslutat lägga ned lokala kontor. Det visar en lägesrapport om kontorsnätverket som AF offentliggjorde på måndagen.

När hela neddragningen är gjord – i slutet av 2020 – har AF som mål att ha 106 kontor i 100 av landets 290 kommuner, skriver man i rapporten.

Det är samma mål som innan regleringsbrevet. I två kommuner, Härnösand och Arvidsjour, har AF nyligen beslutat att återinrätta fast bemanning.

En majoritet kommuner saknar AF-kontor

Utöver dessa 106 kontor ska AF kunna erbjuda fysiska möten via Statens servicecenters lokaler på ytterligare 24 platser och via kommuner på 82 platser där AF stängt. Men i 17 fall överlappar samlokaliseringarna varandra.

I nuläget saknas det dock lösningar för 33 kommuner, enligt Arbetsförmedlingen.

En av dessa är Mellerud i Dalsland, där arbetslösheten stigit det senaste året och nu ligger på 11 procent. Det är högre än rikssnittet 7,4 procent procent (januari 2020).

AF vet ännu inte hur man ska få lokal närvaro i Melleruds kommun. Här akvedukten i Håverud.
Foto: Greger Ravik.

– En majoritet av de arbetslösa i vår kommun är sådana som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Anita Andersson Hagsgård, chef för arbetsmarknadsenheten i Mellerud.

Fram till i somras hade AF ett obemannat kontor i kommunen, dit arbetsförmedlare reste vid behov. Nu har det avvecklats och läget för de arbetslösa försämrats, uppger hon.

–För klienterna blir det ju helt klart minskad tillgänglighet. De måste nu resa till Trollhättan eller till Uddevalla för att träffa handläggare.

– För den som står långt ifrån arbete och har särskilda behov kan det vara komplicerat, säger hon.

Ökad konkurrens om arbetsförmedlarna

Mellerudsborna måste också konkurrera med arbetslösa i Trollhättan, som har nästan lika hög arbetslöshet (10,9 procent (januari 2020), om att få tid hos handläggarna.

Anita Andersson Hagsgård upplever också att ”hennes” arbetsmarknadshandläggares kontakter med AF:s handläggare glesats ut jämfört med tidigare.

–Det är svårt att få kontakt med de på AF. Tidigare hade vi kontakt med specifika handläggare som ansvarade för olika uppdrag, men nu är vi hänvisade till en kontaktperson på AF, säger hon.

Vi tycker att jämfört med hur läget var under hösten förra året så finns det potentiella möjligheter, att man får lite längre tid på sig innan saker är på plats, och att man var man än bor i landet ska få stöd

Per-Arne Andersson, chef för utbildning och arbetsmarknad på SKR, Sveriges kommuner och regioner, uppger att man under 2019 upplevde en turbulent tid med nedlagda kontor och ”okontrollerade uppsägningar” på AF. Nu hoppas man att regeringens politiska styrning ska leda till bättring.

–Vi tycker att jämfört med hur läget var under hösten förra året så finns det potentiella möjligheter, att man får lite längre tid på sig innan saker är på plats, och att man var man än bor i landet ska få stöd. Det gäller nu att få detta på plats, säger han.

–Individerna som finns därute i kommunerna ska få det stöd och den kontakt man behöver för att komma i jobb och studier. Och det ska vara enkelt. Det ska inte landa i kommunernas knä att försöka lösa den här delen.

18 feb 2020 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar