AF går vidare med LOV i pilotprojekt i vår Arbetsförmedlingen startar i vår ett förberedande projekt med rustning och matchning av arbetslösa i 32 kommuner som har öppna AF-kontor. Arkivbild: Jessica Gow / TT

AF går vidare med LOV i pilotprojekt i vår

I december backade januaripartierna från att Arbetsförmedlingens privatisering ska utgå från lagen om valfrihetssystem, LOV. Trots det drar myndigheten i vår igång ett förberedande projekt i 32 kommuner – enbart baserat på LOV. Dessutom tillåts kommuner vara leverantörer.
30 jan 2020 | 15:36
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Flera nyheter kring AF:s förberedelser inför den stora reformeringen 2022 kom fram under torsdagens hearing i Stockholm dit AF bjudit in flera hundra bolag och ideella aktörer för att presentera sin nya matchningstjänst Krom (Kundval rusta och matcha).

AF kommer att basera tjänsten – som från och med i mars ska testas i 32 kommuner – på valfrihet (lagen om valfrihetssystem, LOV). Det innebär att deltagarna fritt kommer att kunna välja bland matchningsaktörerna som står till buds, något som förespråkas av Centern, Almega och Svenskt näringsliv.

LOV-baserat trots kritik från flera partier

AF går därmed ut med LOV-tjänster, trots den partipolitiska kompromissen i december om att upphandling av aktörer inte enbart ska baseras på valfrihetslagen, utan också via lagen om offentlig upphandling, LOU. Det senare innebär att AF styr över vilka aktörer som är lämpliga.

– Vi har valt att testa LOV eftersom det kan finnas utmaningar att använda LOU i projekt på grund av överprövningar, uppgav Petter Carolusson, AF:s  projektledare för Krom-tjänsten vid hearingen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) under en pressträff om den kritiserade omgörningen av Arbetsförmedlingen.
Foto: Henrik Montgomery/TT.

Inte minst Vänsterpartiet och Moderaterna drev hårt för jul att januaripartierna skulle lyfta bort kravet på att privatiseringen ska vila på LOV.

Kommuner får lämna anbud trots utredning

En annan nyhet är att kommunerna tillåts att lämna anbud till AF som vilken annan LOV-leverantör som helst;  det sker samtidigt som en statlig utredare undersöker om det är möjligt juridiskt.

Redan i dag kan aktörer lämna in anbud och det förberedande projektet har än så länge ingen bortre tidsgräns.

Kommunerna lyder under samma villkor som övriga.

Att kommunerna nu släpps in fick bolagsrepresentanter ibland åhörarna att ställa flera frågor till AF:s inköpschef Martin Kruse, som påpekade att ”kommunfrågan är komplex” men att AF har för avsikt att släppa in och pröva kommunerna i likhet med andra anbudsgivare som företag och ideella organisationer.

– Kommunerna lyder under samma villkor som övriga, försäkrade han dock.

Ett tungt krav i AF:s uppdrag från regeringen är att ersättningarna ska vara resultatbaserade.

Efter kritik från matchningsbolagen har gränsen för slutbetalning nu sänkts till fyra månader.

Tidigare har AF gått ut med att slutbetalning först ska kunna ske efter att den arbetslösa lyckas behålla sitt jobb eller utbilda sig i 12 månader –  men efter kritik från matchningsbolagen har denna gräns nu sänkts till fyra månader.

Utbetalningsmodellen baseras på en grundersättning, en resultatersättning och en snabbhetspremie. Samt på en automatiserad indelning av de arbetssökande i A-, B- och C-grupper, där C består av de som står längst från arbetsmarknaden. Dessutom gör AF en nivåskillnad mellan olika kommuner utifrån hur arbetsmarknaderna ser ut lokalt.

Den totala ersättningen per deltagare varierar mellan 34 820 och 61 760 kronor, beroende på hur långt den enskilde som gesr stöd, står från arbetsmarknaden.

AF beräknar att omkring 6 500 personer kommer att delta i den nya förberedande matchningstjänsten, en summa som också uppgavs spegla budgetförutsättningarna under de närmaste åren.

Minst ett fysiskt möte i veckan

Arbetslösa ska också kunna få stöd via internet. Samtidigt kräver AF att aktörerna kan tillhandahålla minst ett fysiskt möte per vecka och att matchningsaktörerna har tillgång till minst en lokal i varje så kallat leveransområde.

Nytt är också att AF breddar målgruppen. Även de som står utan arbete och deltar i andra arbetsmarknadspolitiska program ska kunna vara aktuella för deltagande i Krom. Dessutom tydliggjorde AF på torsdagen att även personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara delta i Krom.

Vad händer med det nya matchningssystemet om det blir maktskifte 2022? Frågan kom från en av leverantörerna.

Men på den frågan hade AF-cheferna inget riktigt svar på torsdagen.

–Vi jobbar vidare med det här tills vi hör något annat, svarade en av dem.

30 jan 2020 | 15:36

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev