AD-dom om Foodora på tvärs med EU:s linje om gigjobb AD menar att Foodora inte är arbetsgivare. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

AD-dom om Foodora på tvärs med EU:s linje om gigjobb

Arbetsdomstolen slår fast att ett uppsagt Foodorabud inte var anställt av Foodora utan av företaget PaySalary. Därmed har budet inte rätt till återanställning eller skadestånd från Foodora.
Mats Wingborg
21 nov 2022 | 13:24
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0

Den berörda mannen började som cykelbud, men när han vill köra moped fick han skriva på ett avtal med PaySalary. När mannen hade arbetat som bud i två år begärde han att få en fast anställning. Det ledde till att hans jobb upphörde. Appen som förmedlat uppdrag slutade att fungera.

PaySalary skötte löneutbetalningarna, men Transport hävdade att Foodora fortfarande borde betraktas om arbetsgivare. Det var Foodora som stod för arbetsledning, arbetskläder och som ansvarade för säkerheten. Men arbetsdomstolen gick emot Transport och menade att mannen var anställd av PaySalary som i sin tur hyrde ut honom till Foodora.

Mats H Andersson, Transport. Foto: Transport.

– Vår inställning är att digitala plattformar som Foodora är arbetsgivare. Därför var det viktigt för oss att få ärendet testat av Arbetsdomstolen, även om utslaget var en besvikelse. säger Mats H Andersson, vid Transports förhandlingsenhet.

Ännu har Transport inte dragit några slutsatser av domen, men Mats H Andersson konstaterar att om plattformar som Foodora kan betraktas som kundföretag och PaySalary som ett företag som hyr ut arbetskraft, då borde PaySalary underteckna bemanningsavtalet.

Återanställning hos PaySalary hade varit värdelös

Arbetsdomstolen tog inte ställning till om avskedandet var välgrundat, den konstaterade bara att PaySalary var arbetsgivare. Men en möjlig strategi för Transport hade varit att i stället kräva att PaySalary skulle återanställa Foodorabudet.

– Det hade varit principiellt intressant. Samtidigt skulle en återanställning hos PaySalary inte varit en framgång för mannen. Han skulle ha fått ett 0-kontrakt med uppgift att endast arbete för Foodora, ett företag som inte längre vill anlita honom.

EU vill se plattformar som arbetsgivare

Inom EU pågår ett arbete med att reglera villkoren för dem som arbetar åt digitala plattformar. Där är tanken den omvända jämfört med utslaget i Arbetsdomstolen, det vill säga att de digitala plattformarna ska betraktas som arbetsgivare. Detta är samtidigt ett pågående arbete inom EU och regelverket är fortfarande under utformning.

Spanskägda PaySalary har kontor i Stockholm

Bland kunderna till PaySalary finns bland annat Uber Eats. Redan 2017 köptes PaySalary upp av det Madridbaserade bemanningsföretaget Jobandtalent. Under senare år har PaySalary och Jobandtalent haft ett gemensamt kontor i centrala Stockholm.

Mats Wingborg
21 nov 2022 | 13:24

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar