AD: Arbetsskyldighet gäller när myndighet flyttar från Stockholm till Karlstad Arbetsdomstolens lokaler Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX

AD: Arbetsskyldighet gäller när myndighet flyttar från Stockholm till Karlstad

Det är inte pendlingsavstånd mellan Stockholm och Karlstad. Men Arbetsdomstolens dom innebär att statligt anställda som vill sluta vid omlokalisering måste säga upp sig själva och därmed får sämre villkor än om de sagts upp på grund av arbetsbrist.
15 nov 2017 | 15:11
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsdomstolen (AD) gick emot Jusek och ST i det principiellt viktiga målet där förbunden stämt statliga Fastighetsmäklarinspektionen för att myndigheten hävdade att de anställda i Stockholm har arbetsskyldighet i Karlstad när man omlokaliserar dit. Fackförbunden å sin sida menade att myndighetsanställda inte är arbetsskyldiga i hela landet.

Domen innebär att statligt anställda som vill sluta vid omlokalisering måste säga upp sig själva och därmed får hälften så lång uppsägningstid, sämre a-kassa och sämre omställningsmöjligheter än om de sagts upp på grund av arbetsbrist.

Domstolen går i målet på statens linje − företrädd av Arbetsgivarverket − och avslår fackförbundens krav. I domen argumenterar AD för en ordning från 1960-talet som gör att arbetstagaren vid omlokalisering är skyldig att följa med till den nya orten.

− AD tycks mena ett det bibehållits en ordning sedan den regleringen, att det finns en praxis på statens område. Men vi har påpekat att saken inte ställts på sin spets tidigare, och att man därmed inte heller kan påstå att det föreligger en branschpraxis eller en sedvänja på området, säger Juseks förbundsjurist och förbundssekreterare Per-Olof Persson.

Varför ställs det nu på sin spets?

− När omställningsavtalet förhandlades om 2015 försämrades villkoren för arbetsskyldighet på en ort långt bort.

Med det avtalet får den som omlokaliseras betydligt kortare omställningstid, liksom vissa äldre arbetstagare inte får de pensionsvillkor som finns om arbetsbrist föreligger.

− Men, understryker Per-Olof Persson, det som regleras i avtalet säger ingenting om arbetsskyldigheten, och att den därmed alltid skulle gälla oavsett var i landet man skulle flytta.

Det ges inte möjlighet att lämna över kompetens till ny personal. Vilket var vad som hände på Fastighetsmäklarinspektionen. Många försvann fort.

På Jusek och ST trodde man därför inte att motparten skulle driva att anställda skulle vara tvungna att följa med när avståndet är så långt som mellan Stockholm och Karlstad.

− Nej, eftersom det inte är pendlingsbart. Praxis på privat sektor säger att man får tåla att följa med om det är bekvämt pendlingsbart. Samma regel menar vi skulle gälla på det statliga området.

Men Arbetsdomstolen går alltså på arbetsgivarens linje.

− Mest tråkigt är det för statlig verksamhet som flyttar ut. Eftersom de flesta anställda av personliga skäl inte kan flytta med så väljer de att sluta fort som sjutton så fort det bestäms att myndigheten ska flytta.

Vilket innebär att statlig verksamhet tappar kompetens och kvalitet menar Per-Olof Persson.

− Det ges inte möjlighet att lämna över kompetens till ny personal. Vilket var vad som hände på Fastighetsmäklarinspektionen. Många försvann fort.

Nyhetsbrev

Vad kommer Jusek att göra för att inte samma situation uppstår igen vid nästa omlokalisering?

− Verka för att det ges bra villkor på lokal nivå när man ställs inför en omlokalisering. Det är ett politiskt beslut att skicka resurser till myndigheterna för att klara av en bra omlokalisering med bibehållen verksamhet. Så att den inte raseras och måste byggas upp igen.

En fråga som ligger på inrikesminister Ardalan Shekarabis och finansdepartementets bord.

− Vi har dialog med politikerna i den här frågan, och den får vi fortsätta.

Domens konsekvenser

Regeringen beslutade 2016 att från den 1 december i år omlokalisera den statliga myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen från Stockholm till Karlstad. Skälet till flytten är att regeringen vill fördela statliga arbeten mer jämt över landet.

Till skillnad från vid tidigare omlokaliseringar hävdade myndigheten nu arbetsplikt och vägrade att säga upp personal på grund av arbetsbrist. Istället menade myndigheten att de fick säga upp sig själva. Vilket konkret innebär:
*hälften så lång uppsägningstid
*a-kassa först efter 45 dagars karens, istället för från dag ett
*inte full tillgång till Trygghetsstiftelsens insatser – stiftelsen är en omställningsorganisation för statligt anställda som vid uppsägning på grund av arbetsbrist från stiftelsen erbjuds insatser för att komma i arbete igen.

+ Expandera
15 nov 2017 | 15:11

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar