Svenska reaktioner försiktiga om EU:s nya myndighet En ny EU-myndighet ska se till att bland annat utstationerade har schysta villkor. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Svenska reaktioner försiktiga om EU:s nya myndighet

Junckers tal EU inrättar en myndighet för att säkra schysta villkor för Europas löntagare. TCO är positivt men vill se starkare mellanstatligt samarbete och inte överstatlighet.
Gert Lundstedt
13 sep 2017
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kommissionen har beslutat inrätta en ny myndighet för att se till att europeisk arbetskraft som är utstationerade eller på andra sätt arbetar i andra medlemsländer har schysta villkor. Det sa kommissionens president Jean-Claude Juncker i sitt årliga State of the Union-tal.

Vi ska försäkra oss om att alla de EU-regler som gäller den rörliga arbetskraften upprätthålls

Det vore absurt, menade Juncker, att ha en myndighet som övervakar bankernas göranden och låtanden men inte någon myndighet som bevakar löntagarnas intressen.

– Vi ska försäkra oss om att alla de EU-regler som gäller den rörliga arbetskraften upprätthålls på ett schyst, enkelt och effektivt sätt genom ett nytt europeiskt verkställande inspektionsorgan.

Vill slå ihop verktyg för rörligheten

Hur myndigheten ska fungera är inte närmare klart. I ett faktablad står bara allmänna skrivningar om att stärka det administrativa samarbetet mellan medlemsländerna, liksom att slå samman befintliga EU-verktyg för rörlighet över gränserna.

I Sverige är efterlevnaden i första hand en fråga för arbetsmarknadens parter

Per Hilmersson, Teamchef för Europa och juridik på TCO är välvilligt, men avvaktande, inställd till förslaget.

– Vi är positiva till ambitionen att på ett mer effektivt och enkelt sätt genomföra EU:s regler om arbetskraftens rörlighet. Men i Sverige är efterlevnaden av både arbetsmiljö och anställnings- och arbetsvillkor i första hand en fråga för arbetsmarknadens parter.

Vad skulle myndigheten kunna göra utan att inkräkta på den svenska partsmodellen?

– Vi ser hellre ett utvecklat samarbete mellan nationella arbetsmiljö- och socialförsäkringsmyndigheter i EU för att främja arbetsmiljö och komma åt odeklarerat arbetet med mera. En sådan samarbetspunkt skulle vara bra.

Skulle kommissionen kunna skapa ett nätverk mellan bland annat de nationella arbetsmiljöinspektionerna menar du?

– Det finns redan i dag ett visst utbyte, men det skulle kunna finnas fördelar om detta utvecklades.

Myndigheten kan också ses som ytterligare en pusselbit för ett bättre socialt Europa. Tidigare har Juncker fört upp de sociala frågorna på dagordningen genom att föreslå en social pelare, och i november är det EU-toppmöte i Göteborg om de sociala frågorna.

– Det sociala Europa är mer på den EU-politiska dagordningen än tidigare. Det är positivt, menar Per Hilmersson.

Det beror förstås på vad myndigheten får för befogenheter

Karla Wixe, chef för Fackliga Brysselkontoret är också välvilligt inställd till en europeisk arbetsmyndighet.

– Fast det beror förstås på vad myndigheten får för befogenheter och hur uppdraget ställer sig till vår partsmodell.

Att myndigheten behövs menar kommissionen är självklart, och hänvisar till att 16 miljoner av EU:s invånare bor och arbetar i ett annat medlemsland, liksom 1,7 miljoner invånare dagligen pendlar mellan olika medlemsländer. Ett mer detaljerat förslag om myndighetens uppdrag och hur den ska arbeta presenteras under 2018.

Gert Lundstedt

/ Kontakta skribenten

13 sep 2017

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar